Transterveydenhuoltoa koskevissa suosituksissa on unohdettu tärkein, transsukupuolisten terveys

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO julkaisi 18.6.2020 transsukupuolisten lasten, aikuisten ja muunsukupuolisten hoitosuositukset, jossa ei ole huomioitu nykyistä translakia eikä etujärjestöjen ja transihmisten kommentteja sekä muutosehdotuksia. PALKOn suosituksissa luodaan uusia hidasteita hoitoon pääsylle sekä aikuisille että alaikäisille. Feministinen puolue vaatii, että PALKOn hoitosuositukset on tarkistettava vastaamaan hoitoon hakeutuvien tarpeita sekä asiantuntija- ja etujärjestöjen suosituksia.

PALKOn uusissa hoitosuosituksissa psykososiaalinen tuki on ehdotettu järjestettäväksi oman kunnan terveydenhuollon kautta. Nykylain mukaan transsukupuolisten sukupuoliristiriitaa tulee kuitenkin hoitaa keskitetysti joko Tampereen tai Helsingin yliopistollisessa sairaalassa niin sanotuilla transpoleilla. Uusi hoitosuositus pidentää hoitopolkua ja käytännössä hidastaa sukupuoliristiriidasta kärsivien hoitoonpääsyä perusteettomasti. Alaikäisten kohdalla tämä saattaisi tarkoittaa myös sitä, että murrosiän aiheuttamia kehollisia muutoksia ei ehdittäisi käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi murrosikää siirtävillä blokkerihoidoilla. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, ja johtaa kalliimpiin ja hankalampiin hoitoihin myöhemmin. Lisäksi kuntien terveydenhuolloissa ei ole välttämättä resursseja ja osaamista transsukupuolisten hoidon arviointiin.

“Käytännössä hoitosuositus vaikeuttaa sukupuolidysforiasta kärsivien tilannetta entisestään, kestämättömällä tavalla. Kaiken terveydenhoidon tavoitteena tulisi olla terveyden edistäminen ja ylläpito. Ihmisiä ei saa estää saamasta tarvitsemaansa hoitoa”, sanoo Feministisen puolueen toinen varapuheenjohtaja Linnea Tuominen. 

PALKOn suosituksissa myös mahdollisuudet sukupuolenkorjaukseen liittyviin hoitoihin rajattaisiin osittain pois muunsukupuolisilta. Feministinen puolue muistuttaa, että syrjintä sukupuolen perusteella on laitonta. Hoidon on perustuttava yksilölliseen tarpeeseen, kuten muussakin terveydenhuollossa, eikä hoitomahdollisuuksia tule rajata sukupuolen perusteella.

“Kaikessa julkisen vallan käytössä on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Sukupuolivähemmistöön kuuluvan ei tulisi joutua pelkäämään syrjintää hoitavalta taholta. On erityisen tärkeää turvata oikeus terveydenhoitoon, jossa ihmisen sukupuolta ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia käsitellään sensitiivisesti ja kunnioittavasti”, sanoo Tuominen.  

Feministinen puolue vaatii, että hoitoon pääsyä ei saa tarpeettomasti hidastaa. Lisäksi Feministinen puolue muistuttaa translain kokonaisvaltaisen uudistuksen välttämättömyydestä, sillä nykyinen translaki rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta. Uudistuneessa translaissa juridisen sukupuolen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen, eikä sukupuolen vahvistamiseksi tule vaatia lisääntymiskyvyttömyyttä tai vuosia kestävää lääketieteellistä tutkimusta. 

Feministisen puolueen vaatimukset:

1. Translain kokonaisuudistusta on joudutettava. Lääketieteellinen ja juridinen prosessi tulee erottaa toisistaan.
2. Sukupuoliristiriidasta kärsivien lasten ja aikuisten oikea-aikainen ja lääketieteellisesti laadukas hoito on taattava. Hoitoon pääsyä ei tule hidastaa tai hankaloittaa tarpeettomasti.
3. Sukupuolen perusteella ei tule rajata tarjottavia hoitokeinoja, vaan hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen.
4. Transsukupuolisia henkilöitä hoitavien tahojen pätevyys ja sukupuolisensitiivinen työote tulee taata.
5. Hoitopolkujen ja suositusten pitää perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon, transsukupuolisten toiveita ja tarpeita kunnioittaen.

PALKOn suositukset luettavissa täältä.

Lisätietoja: Linnea Tuominen, p. 045 141 1937, linnea.tuominen@feministinenpuolue.fiFeministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden.Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *