Talouspolitiikkaa tarvitsee feminismiä

Viimeistään koronapandemian myötä taloutta tulisi ajatella uudella tavalla. Se ei ole pelkästään kansainvälistä kauppaa, voiton tavoittelua tai investoimista miesvaltaisille aloille teollisuuteen ja rakentamiseen. Perinteisen talouspolitiikan ulkopuolelle on jätetty muun muassa palkaton hoiva- ja kotityö, jonka merkitystä taloudelle ei ole tunnustettu, sekä investoiminen naisvaltaisille hoiva- ja kasvatusaloille on nähty menoerinä – ei taloutta elvyttävinä toimenpiteinä. 

Feministisestä näkökulmasta talouspolitiikan päämääränä tulisi olla ihmisten ja ympäristön hyvinvointi sekä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Feministisessä politiikassa talous on työkalu, jolla taataan ennen muuta kaikkien hyvinvointi ja mahdollisuus hyvään elämään.

Helsinki on niitä harvoja kaupunkeja, jonka ei ole tarvinnut ryhtyä kiireellisiin sopeutumistoimiin koronaepidemian myötä. Koronaepidemia on kuitenkin käynnistänyt talouskriisin, joka koskettaa myös Helsinkiä. Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro piti Helsingin valtuustossa puolueen ryhmäpuheenvuoron koskien ensi vuoden talousarvion valmistelua, ja vaati, että sukupuolinäkökulma on huomioitava Helsingin talouspoliittisissa toimenpiteissä. 

“Naiset ja eri vähemmistöryhmät ovat talouskriiseissä tyypillisesti kriisien pitkäaikaisimpia kärsijöitä. Työllistämistoimet kohdistuvat usein ensimmäisenä miesvaltaisille aloille. Samaan aikaan menoleikkaukset ja heikennykset julkisiin palveluihin kohdistuvat palveluita enemmän tarvitseviin naisiin ja vähemmistöryhmiin”, totesi Aro puheenvuorossaan.

Koronakriisi on tuonnut myös esille hoivan erityisen roolin. Hoiva-alan heikko palkkakehitys, vaativat työolosuhteet ja pysyväksi ongelmaksi muodostunut henkilöstövajaus näkyivät erityisesti epidemian alkuvaiheessa vaikeuksina reagoida akuuttiin terveyskriisiin. Tämä haaste on vastassa myös nyt kun kertynyttä hoitovelkaa lähdetään purkamaan. 

Feministinen puolue esittääkin, että Helsingin tulisi investoida sosiaaliseen infraan, kuten hoivaan ja kasvatukseen. Näille aloille kohdennetut palkankorotukset kiertävät tehokkaasti takaisin Helsingin kassaan arjen ostopäätösten ja kasvavien verotulojen kautta. Palveluihin resursoiminen ehkäisee myös eriarvoisuutta, kun ihmiset saavat laadukkaista palveluista tukea omaan arkeensa. Tutkimusten mukaan hoivaan investoimisella voi olla tehokkaampi elyttävä vaikutus talouteen kuin rakentamiseen investoimisella. 

Lisäksi Helsingin tulisi laatia selvitys koronakriisin ihmisoikeusvaikutuksista erityisesti lapsiin ja marginalisoituihin ryhmiin sekä kriisin sukupuolivaikutuksista. Koronakriisin myötä myös lähisuhdeväkivallan vastaiselle työlle ja tasa-arvotyölle tulisi varmistaa riittävät resurssit. 

“On tärkeää, että Helsinki luotsaa talouttaan eteenpäin vastuullisesti ja harkiten, ja pitäen huolta siitä, että kaikki helsinkiläiset selviävät mahdollisimman pienillä vahingoilla näiden epävarmojen aikojen yli. Pidämme keskeisenä sitä, että talousarvion pohjaksi otetaan vahva elvyttävä näkökulma. Nyt on investointien, ei menoleikkausten aika”, sanoi Aro puheenvuorossaan. 

Lue koko Feministisen puolueen ryhmäpuheenvuoro Katju Aron blogista. Feministinen puolue on jättänyt myös huhtikuussa Helsingin valtuustolle aloitteen sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelmasta koronaepidemian seurausten ehkäisemiseksi. Lisäksi puolue on esittänyt maan hallitukselle kannanoton, jossa kehotetaan ottamaan feministinen talouspolitiikka osaksi koronakriisin ratkaisua

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden.Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *