svenska.jpeg
 

Tiden är inne för feministisk politik

Rätten att inte bli diskriminerad är den ledande principen bakom det feministiska partiets politik. Det räcker inte att ett parti på pappret förbinder sig att främja jämställdhet om en klar syn fattas om hur målen ska nås. För tillfället går jämställdhetsutvecklingen i Finland bakåt. Därför behövs ett feministiskt parti. Feministisk politik ser inte jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter som självklarheter, utan som mål som måste uppnås genom politisk kamp. Feministiska partiet lägger fram metoder som möjliggör ett jämställt och jämlikt samhälle under vår livstid. Läs här Feministiska partiets valprogram för riksdagsvalet: 100 initiativ för jämlikhet.

Våra mål

Målet med en feministisk politik är att alla ska ha en jämlik möjlighet att uppnå sin fulla potential - oberoende av könstillhörighet eller könlöshet, hudfärg eller förmodad etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga, klass, religion eller övertygelse, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller nationalitet. Våra tre politiska grundpelare är jämställdhet, ickediskriminering och mänsklig trygghet.

Jämställdhet

Kvinnans ställning är fortfarande svagare än mannens, såväl ekonomiskt och i arbetslivet, som i vardagen. Med nuvarande utvecklingstakt kommer vi att ha jämställda löner först om 70 år. Feministiska partiet vill till arbetsgivaravgifterna lägga en skild jämställdhetskvot, genom vilken den offentliga och privata sektorn tillsammans finansierar lönehöjningar i kvinnodominerade branscher. Vi vill förkorta arbetsdagen så att arbetet fördelas jämnare och det blir lättare att kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill höja fattiga pensionärkvinnors pensioner, som ofta är små på grund av år av vård och arbete i hemmet.

ickediskriminering

Rasism och diskriminering är strukturella problem som ständigt är närvarande i samhället. Ingen ska behöva vara rädd att bli stoppad av polisen på grund av hudfärg eller förmodad etnicitet. Ingen ska bli övergiven av samhället på grund av tiggeri eller hemlöshet. Alla ska kunna känna sig fria att uttrycka sitt kön och sin sexualitet. Feministiska partiet vill avskaffa diskriminerande strukturer och se till att alla personers rättsskydd realiseras.

Mänsklig trygghet

Människor som söker trygghet och säkerhet dör vid Europas gränser. Mäns våld mot kvinnor är ett globalt fenomen och också ett av Finlands centrala trygghetsproblem. Klimatförändringen hotar speciellt fattiga, kvinnor och ursprungsfolk. Feministiska partiet anser att trygghet och sökande efter ett bättre liv ska vara varje individs rättighet. Vi vill ha en säkerhetspolitik som inte definieras av nationella gränser utan istället sätter människan i fokus.

Läs Feministiska partiets principprogram här.

Varför ett nytt parti?

Den klassiska politiken har förts som en kamp mellan intressegrupper som använt klass och ekonomi som sina främsta analytiska verktyg. De här ideologierna har inte klarat av att lösa problemen med diskriminering, sexism och rasism – fenomen som förekommer i såväl kapitalistiska som socialistiska samhällen. Löneskillnader finns i alla löneklasser. Könat våld och våld riktat mot minoriteter förekommer i alla samhällsklasser. Barn till invandrare har svårt att komma in på arbetsmarknaden och tvingas ofta leva i fattigdom. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras och utesluts från beslutsfattandet. Barn, unga och åldringar marginaliseras i ett samhälle där besluten fattas av medelålders personer. De här frågorna är marginella för andra partier men för Feministiska partiet är de utgångspunkten.

Vi behöver en ny politisk kraft som kan utmana dagens ideologier och bygga ett samhälle för alla. Den feministiska politiken är förankrad i vardagen och siktar på ett jämlikt samhälle där alla ska kunna leva väl. Ett demokratiskt, jämställt och rikt samhälle skapas genom att investera i allas välbefinnande.

Kom med!

Bli medlem, stödmedlem eller kom med och hjälp till att bygga upp partiet. Fyll i blanketten nedan så kontaktar vi dig! Om du är intresserad av att kandidera för Feministiska partiet i kommande val, läs mer här.

 
Namn
Efternamn
Address
Postnummer
Postort
Telefon
Välj mellan följande
Liityn jäseneksi tai kannatusjäseneksi
Jag vill bli medlem eller stödmedlem. Medlemsavgift år 2018 30€ / 17€. Stödmedlemsavgift år 2018 35 €.
Jag vill samtidigt gå med i medlemsföreningen
Muut valinnat
Andra val
Meddelande