eUROvaaliohjelma

Siltoja, ei muureja

Turvallisen ja paremman elämän etsiminen on jokaisen oikeus.

Euroopan Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Feministinen puolue haluaa vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuvat.

Feministisen puolueen eurovaaliohjelma ”Siltoja, ei muureja” perustuu kolmelle teemalle: Euroopan Unionin tulee puolustaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta nousevan nationalismin vastavoimana. Toiseksi, Euroopan Unionin tulee harjoittaa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa ja luoda turvallisia ja laillisia reittejä turvapaikanhakijoille. Kolmanneksi, Euroopan Unionin tulee ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijän asema, vaikka paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää jäsenmailta ja niiden kansalaisilta merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia.

Lue eurovaaliohjelma: Siltoja, ei muureja
Read The Feminist Party EU Election Platform: Bridges, not walls


eduskuntavaaliohjelma

100 aloitetta yhden-vertaisuudesta

 

Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelma “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” nimeää konkreettisia keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman kolme tärkeintä tavoitetta ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen.

Inhimillisen turvallisuuden teema näkyy ohjelmassa niin seksuaalirikos- ja translain uudistamisen kuin maahanmuuton ja ilmastotoimien näkökulmasta. Feministinen puolue peruisi useita maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskevia lainsäädännön kiristyksiä, lisäisi vapaata liikkuvuutta ja nostaisi kiintiöpakolaisten määrää tuhansilla. Vaaliohjelmasta käy myös ilmi, mitä Feministisen puolueen hyvinvointipolitiikka tarkoittaa käytännössä. Puolue esittää muun muassa perustuloa, tasa-arvorahastoa, kykytakuuta ja vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi puolue listaa konkreettisia toimia talouspolitiikan tasa-arvoistamiseksi. Ohjelmassa rakennetaan Suomea, jossa kaikilla on ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista taustatekijöistä riippumatta mahdollisuus toteuttaa itseään täysimääräisesti yhdenvertaisena muiden kanssa.

Lue eduskuntavaaliohjelma: 100 aloitetta yhdenvertaisuudesta
Läs valprogram för riksdagsvalet: 100 initiativ för jämlikhet
Read The Parliamentary Election Platform: 100 Initiatives on Equality


Kuntavaaliohjelma

Kaikkien kaupunki

Kuntavaaliohjelmamme Kaikkien kaupunki sisältää 30 aloitetta kohti yhdenvertaista ja syrjimätöntä kaupunkia. Ratkaisumme liittyvät kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja kuntien turvapaikka- ja kotoutumispolitiikkaan.

Hyvässä kaupungissa jokaisella tulee olla mahdollisuus löytää paikkansa ja elää hyvää elämää. Se edellyttää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja edullista julkista liikennettä sekä palveluita, jotka ovat kaikkien saavutettavissa esteettömästi. Hyvä kaupunki ei tunne rajoja, vaan takaa jokaiselle perusoikeudet ja yhdenvertaisuuden. Se ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, tarjoaa palveluita paperittomille ja tukee maahanmuuttajien työnsaantia ja koulutusta. Hyvä kaupunki huolehtii lapsistaan ja nuoristaan. Tavoitteemme on että, jokaisella lapsella on mahdollisuus päivähoitoon, kouluun ja jatko-opintoihin ilman taloudellisia tai sosiaalisia esteitä. Kenenkään ei anneta pudota kelkasta, vaan jokaista tuetaan myös aikuiseksi kasvamisen vaikeissa kohdissa.

Lue kuntavaaliohjelma: Kaikkien kaupunki – 30 aloitetta yhdenvertaisuudesta


Yleisohjelma

Tavoitteena yhdenvertainen yhteiskunta

Yleisohjelmamme esittelee puolueemme poliittisen linjan ja politiikan osa-alueet. Ohjelman läpileikkaavia periaatteita ovat syrjimättömyys, hyvinvointi ja inhimillinen turvallisuus.

Feministinen puolue on perustettu, koska perinteinen politiikka ei ole onnistunut ratkaisemaan seksismiä, rasismia ja muita syrjinnän muotoja. Otamme ohjelmassamme voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Nykyisen talouspolitiikan vaihtoehdoksi tarjoamme hyvinvointitalouden mallia, jossa julkisia investointeja ohjataan hoivaan, hyvinvointiin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin eli yhteiskuntaa uudistaville ja runsaasti työllistäville aloille. Investoinnit lisäävät yhteistä sosiaalista hyvää ja sitä kautta kaikkien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lue yleisohjelma: Feministisen puolueen yleisohjelma
Läs på svenska: Feministiska partiets partiprogram