Miksi äänestää Feminististä puoluetta kuntavaaleissa?

Feministinen puolue on mukana nyt kuntavaaleissa toista kertaa. Ensimmäisissä kuntavaaleissa puolue teki vaalivoiton vain vajaan vuoden ikäisenä ja sai ensimmäisen valtuutettunsa Helsingin valtuustoon. Nyt neljä vuotta myöhemmin, kokeneempana ja isompana Feministinen puolue tavoittelee vähintään kahta paikkaa Helsingin valtuustossa ja muita läpimenoja muualla Suomessa. Tässä muutama oikein hyvä syy äänestää Feminististä puoluetta:

1. Perinteinen politiikka ei ole ratkaissut epätasa-arvoa

Tasa-arvo on ollut monien puolueiden ohjelmia pitkään, mutta silti seksismi, rasismi ja syrjintä ovat edelleen osa arkipäivää. Perinteinen politiikka on ollut eturyhmien politiikkaa, jossa talous ja luokka ovat olleet keskeisiä analyysin välineitä. Tasa-arvon ongelmat ovat yhtä lailla kapitalististen kuin sosialististen järjestelmien ilmiöitä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät voi olla pelkkiä lisäyksiä ohjelmissa, vaan niiden täytyy olla kaiken päätöksenteon perusta. Tarvitaan myös analyysia tasa-arvon tiellä olevista esteistä ja keinoista, joilla yhdenvertainen yhteiskunta voidaan saavuttaa. Tarvitaan tinkimätöntä feminististä politiikkaa, jolle ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät ole kompromisseja. Tarvitaan tekoja korulauseiden sijaan.

2. Olemme näyttäneet kykymme Helsingin valtuustossa

Feministinen puolue on sitä paitsi näyttänyt jo olemassaolollaan, mutta myös työllään Helsingin valtuustossa, että meitä tarvitaan. Yhdelläkään aikaisemmalla valtuustokaudella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei ole edistetty Helsingissä yhtä voimakkaasti kuin nyt. Olemme neljän vuoden aikana pystyneet pelkästään yhden valtuutetun avulla ajamaan monia tärkeitä aloitteita läpi. Olemme lisäksi olleet monesti omantunnon äänenä ja kirittäjänä, kun tasa-arvon toteutuminen on ollut vaakalaudalla.

Aloitteistamme Helsinki on laatinut ensimmäisen laajan selvityksen tasa-arvon toteutumisesta kaupungissa. Se on ryhtynyt toimiin lähisuhdeväkivallan uhrien tukemiseksi, seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi ja sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen vahvistamiseksi. Työmme ansiosta sukupuolen moninaisuus huomioidaan jatkossa kaupungin vessoissa, pukuhuoneissa, matkakorteissa ja lomakkeissa. Tuellamme Helsinki on päättänyt järjestää kiireettömät terveyspalvelut ja oikeudellista neuvontaa paperittomille. Olemme vaatineet parempia palkkoja naisenemmistöisille kunta-aloille, vahvempaa tukea syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille sekä, että vammaispalveluissa ihmisten kuuleminen omassa asiassaan olisi kaiken päätöksenteon lähtökohta. Lue lisää työstämme täältä.

3. Politiikan on oltava mahdollista kaikille

Valtuustoissa päätetään jokaisen meidän arkea koskettavista asioista, joten mukaan tarvitaan konkareiden lisäksi ihan tavallisia ihmisiä ja uusia kasvoja. Feministisen puolueen ehdokkaista iso osa on ensikertalaisia politiikassa. He ovat aktivisteja, asiantuntijoita, taiteilijoita, hoitajia, kasvattajia, opiskelijoita ja niitä, joille perinteinen politiikka ei ole riittänyy. Jotta tasa-arvo toteutuisi ja kaikkien ääni tulisi kuuluviin, tarvitsemme politiikkaan mukaan enemmän erilaisia ihmisiä – ja ennen kaikkea lisää feministejä.

4. Ei keskitetä valtaa harvojen puolueiden käsiin

Suuret puolueet ovat antaneet ymmärtää, että valtuustossa pelkästään puolueiden väliset valtasuhteet merkitsevät. Me olemme eri mieltä. Puolueita painavampi rooli on niillä ihmisillä, jotka valtuustoa pyörittävät eli valtuutetuilla. Miettikää vaikka, mitä yksi feministien valtuutettu on saanut aikaan. Demokratian kannalta myös puoluekentän hajanaisuus on tärkeää, emmehän halua, että valta kasaantuu harvoille?

Helsingissä äänestäjiä kehotetaan keskittämään ääniä mieluisimman pormestarin valitsemiseksi. Mutta nämä vaalit eivät ole pormestarivaalit, näissä vaaleissa valitaan kaupunginvaltuusto, jonka valtuutetuista tuleva pormestari on yksi mutta ei ainoa. Pormestarilla on valtaa, mutta niin on myös salissa istuvalla sellaisella valtuutetulla, jota enemmistöpäätökset eivät rajoita ja joka siksi voi ajaa tiukempia tavoitteita kuin kukaan muu. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Pormestaripuolueen jatkaminen tai vaihtuminen ei tule muuttamaan merkittävästi helsinkiläisten arkea, sillä valtuuston kaksi isointa puoluetta tulevat joka tapauksessa jatkamaan yhteistyötään pyrkien päätöksiin, jotka molemmat voivat hyväksyä. Pormestaria keskeisempää ovat puolueiden väliset valtasuhteet ja ennen kaikkea vallan moninaisuus. Mitä useampi näkökanta päätöksissä näkyy, sen parempia päätöksiä teemme.

5. Tarvitsemme politiikkaa, joka rakentaa kaikille hyvää tulevaisuutta

Feministisen politiikan lähtökohtana on kaikille hyvä elämä. Se tarkoittaa ilmastokestäviä ratkaisuja, hyvinvoinnin tukemista, rikasta kulttuuria ja ennen kaikkea epätasa-arvoisten rakenteiden purkamista. Feministisessä lähestymistavassa hyvinvointi ei ole turvaverkko vaan työkalu, jonka avulla rakennetaan tasa-arvoinen, demokraattinen yhteiskunta ilman syrjintää, väkivaltaa ja ympäristön, ihmisten ja eläinten hyväksikäyttöä.

Feministinen puolue on perustettu, sillä kestävä, kaikille hyvä yhteiskunta on edelleen toteutumatta, eikä sitä unelmaa saavuteta vihalla, koulutusleikkauksilla tai keskittymällä harvojen hyvinvointiin. Hyvinvointia ei saa alistaa lyhytnäköisille taloudellisille tavoitteille. Me haluamme nähdä tasa-arvon toteutuvan vielä elinaikanamme.

Haluamme jatkaa tätä hyvin alkanutta työtämme Helsingissä ja muualla Suomessa. Sinä päätät äänelläsi, mikä on feminismin tila kuntapolitiikassa. Tyydymmekö nykyiseen vai teemmekö töitä oikeudenmukaisen maailman eteen? Äänestä Feminististä puoluetta, jotta unelmat kaikille hyvästä elämästä voisivat toteutua.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden.Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *