Koronaepidemia jyrkentää hyvinvointieroja – sosiaalinen jälleenrakentaminen aloitettava nyt

Kaupunginvaltuutettu Katju Aro on jättänyt kaupunginvaltuustolle Feministisen puolueen ryhmäaloitteen, jossa puolue vaatii Helsinkiä laatimaan sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman koronaepidemian vaikutusten torjumiseksi Helsingissä.

“Koronaepidemia ja siitä johtuvat palvelujen sulkemiset ovat horjuttaneet monin tavoin yhteiskunnan turvaverkkoja. Asunnottomat, paperittomat, päihdeongelmaiset ja köyhät, yksinhuoltajat, ikääntyneet, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja työelämään valmistuvat nuoret, työttömät ja pienyrittäjät – ei ole juuri mitään ihmisryhmää, johon yhteiskunnan laajat sulkemiset eivät vaikuttaisi kielteisesti”, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

“Helsinki on tehnyt hyvää työtä koronaepidemian vaikutusten ehkäisemiseksi lyhyellä tähtäimellä. On kuitenkin varauduttava siihen, että ongelmat voivat syventyä nopeasti. Epidemia loppuu aikanaan. Jälleenrakentamista on suunniteltava jo nyt.”

Feministinen puolue esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki laatii sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja korjata epidemian eriarvoistavia vaikutuksia. Ohjelma tulisi laatia yhdessä tiedeyhteisön kanssa ja sen tulisi perustua sulkemistoimien ihmisoikeusvaikutusten arviointiin.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki aikaistaa suunniteltuja investointeja ja kohdentaa niitä erityisesti hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin, kuten päiväkotien ja koulujen korjaustöihin sekä vapaa-ajan palveluihin sosiaalisesti hauraimmilla alueilla.  Aloitteessa esitetään myös, että sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja vahvistetaan muun muassa lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä sekä järjestötukien määrää nostetaan. 

“Palveluiden vahvistaminen on nähtävä investointina, jolla ehkäistään ongelmien syventymistä 1990-luvun laman tapaan. Jos emme panosta palveluihin nyt, kostautuu se ongelmien pitkittymisenä”, sanoo Aro.

Aron mukaan työ sosiaalisen jälleenrakentamisen puolesta on aloitettava jo koronaepidemian ollessa käynnissä, jotta epidemian pitkäaikaisia vaikutuksia voidaan alkaa lieventämään ja korjaamaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja: Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *