Kolme vuotta yhdenvertaisuuden edistämistä Helsingin valtuustossa

Vuoden 2017 kuntavaaleissa muutaman kuukauden ikäinen Feministinen puolue onnistui tekemään vaalivoiton Helsingissä ja sai läpi ensimmäisen valtuutettunsa, puolueen puheenjohtajan Katju Aron. Viimeisen kolmen vuoden aikana feministiset teemat ovat nousseet vahvemmin mukaan poliittiseen keskusteluun, ja olemme päässeet viemään feminististä näkökulmaa päätöksenteon keskiöön Helsingin valtuustossa. Feministinen puolue on saanut monta tärkeää aloitetta ja esitystä läpi siitä huolimatta, että puolueella on ollut vain yksi paikka valtuustossa. 

Aron tukena työskentelee myös valtuustoryhmä, johon kuuluvat varavaltuutetut Nelli Ruotsalainen ja Heidi Ahola sekä seitsemän muuta luottamushenkilöä. Feministinen puolue vaikuttaa luottamushenkilöiden kautta sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa, tasa-arvotoimikunnassa ja Vuosaaren Urheilutalon hallituksessa. Kolmen vuoden kunniaksi listasimme saavutuksiamme ja tässä teille parhaimmat palat: 

Tasa-arvohanke oli ensimmäisiä saavutuksia heti valtuustokauden alussa. Hankkeen tarkoitus oli tuoda esille epätasa-arvoisia käytäntöjä kaupungin toimissa, ja sen kautta nousikin esille puutteita tasa-arvo-osaamisessa ja sukupuolivaikutusten arvioinnissa. Hanke on saanut jatkoa ja seuraavaksi etsitään ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin!

Katju Aro oli mukana allekirjoittamassa aloitetta ilmaisesta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Aron toiveesta aloitteessa painotettiin, että ehkäisypalvelut tulee suunnata kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta ja kondomien saatavuuteen pitää panostaa hormonaalisen ehkäisyn rinnalla. Ehkäisyneuvonnassa pitää myös huomioida kaikkien sukupuolien ja seksin osapuolten vastuu ehkäisystä. 

Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi Katju Aro jätti aloitteen, jonka myötä kaupunki sitoutui kouluttamaan kaupungin henkilöstöä ja esihenkilöitä seksuaalisesta häirinnästä sekä luomaan selkeän prosessin seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi. 

Puolue oli turvaamassa paperittomien perusoikeuksia sosiaali- ja terveyslautakunnassa, minkä myötä Helsinki vahvisti paperittomille hätä- ja kriisimajoituksen, välttämättömän terveydenhuollon, psykososiaalinen tuen, lapsiperheiden tuen, toimeentulotuen, oikeudellisen neuvonnan sekä mahdollisuuden saada tietoa omalla kielellä. Oikeudellisen neuvonnan varmistaminen oli mukana esityksessä Feministisen puolueen ehdotuksesta.

Sukupuolisensitiivisyyttä päätettiin lisätä varhaiskasvatukseen Katju Aron esityksestä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus osallistua sukupuolisensitiivisyyskoulutuksiin, niin että koulutuksen ajalle varmistetaan sijainen.

Samapalkkaisuusohjelma oli Feministisen puolueen aloite, jonka tarkoitus oli kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksettaisiin samaa palkkaa. Aloite kävi läpi monta käsittelykierrosta, mutta törmäsi lopulta kaupunginhallituksen vastustukseen. Feministinen puolue teki asiassa yhteistyötä kaupunginhallituksessa edustettuna olevan Vasemmistoliiton kanssa, ja Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sai lopulta hallituksen päätökseen lisäyksen, joka edellyttää kaupunkia kehittämään vaikuttavuusarviointeja ja palkkakartoitusta niin, että samapalkkaisuuden toteutumista pystytään arvioimaan myös eri alojen ja sopimusten välillä. 

Katju Aro sai sosiaali- ja terveyslautakunnassa läpi useita tarkennuksia vammaisten elinikäisten palveluiden laatuvaatimuksiin, mm. vammaisten ihmisten ja heidän läheisten osallisuutta vahvistetaan palvelusta päätettäessä ja tuottajat vastuutetaan reagoimaan esiin nouseviin ongelmiin. Hän myös esitti, että vammaisten palveluille asetettu hintakatto hylättäisiin, mutta äänestys hävittiin.  

Aloite toimintaohjelmasta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustamiseksi väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille odottaa edelleen toteutumista. Valtuusto on jo päättänyt toimintaohjelman laatimisesta, mutta matalan kynnyksen palvelukeskusta on vastustettu, vaikka sellainen on ollut muun muassa Amnestyn pitkäaikainen tavoite. Keskuksen perustamista selvitetään kuitenkin vielä kerran osana toimintaohjelman laatimista. Toteutuessaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma tarkoittaisi Helsingin aktiivista sitoutumista ns. Istanbulin sopimuksen tavoitteisiin.  Matalan kynnyksen palvelukeskuksen olisi tarkoitus tarjota samalta luukulta matalalla kynnyksellä palveluja ja ohjata oikean avun piiriin. Seuraamme ohjelman toteutusta sekä tasa-arvotoimikunnassa, jossa meitä edustavat Annu Kemppainen ja Nelli Ruotsalainen, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jossa meitä edustaa Katju Aro, ja jonka alaisuuteen kaupungin väkivaltatyöryhmän työ kuuluu.

Varavaltuutettu Nelli Ruotsalainen jätti aloitteen sukupuolineutraaleista harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitiloista. Helsinki päätti edistää aloitetta kaikissa uusissa kohteissa ja kartoittaa vaadittavat muutostyöt vanhoissa kohteissa ja edistää niitä mahdollisuuksien mukaisesti. 

Toinen varavaltuutettu Heidi Ahola esitti kyselytunnilla huolensa uudesta paperittomien ryhmästä, joka tuolloin oli tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan takia menettänyt oleskelulupansa ja samalla oikeuden tehdä työtä. Ahola vaati selvitystä siitä, miten Helsinki aikoo pitää huolen, etteivät paperittomat altistu työperäiselle hyväksikäytölle. 

Nelli Ruotsalainen jätti aloitteen harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamikseksi. Aloite törmäsi kuitenkin virkahenkilöiden vastustukseen. 

Puolue yritti vaikuttaa  LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden heikentyneeseen majoitustilanteeseen. Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan edennyt, sillä kaupungin hallitus katsoi nykyisten toimien olevan riittäviä. Puolue aikoo seurata tilannetta ja jatkaa sen pitämistä esillä.

Katju Aro sai sosiaali- ja terveyslautakunnassa neuvoteltua järjestötuen Pro-tukipisteelle, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Lisäksi Aron esityksestä sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion käyttösuunnitelmaan saatiin kirjaus, että ihmiskaupan uhreille tarjotaan jatkossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut

Katju Aron esityksestä kaupuki tulee lisäämään suostumusperustaisuutta koulujen seksuaalikasvatukseen ja henkilökunnan koulutuksiin. Suostumusperustaisuus tulee näkymään myös kaupungin toimenpiteissä kiusaamisen ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Feministinen puolue teki kannanoton, jossa vaadittiin Helsinkiä lopettamaan terveysasemien ulkoistamiskokeilun valmistelun. Kokeilu valitettavasti etenee Feministisen puolueen, SDP:n ja Vasemmistoliiton vastustuksesta huolimatta.  

Katju Aro vastusti Helsinki Garden -asemakaavamuutosta valtuustossa, sillä rakennushanke ei sovellu nykyiseen ympäristöönsä Eläintarhan alueelle eikä myöskään kunnioita Museoviraston tai Safan kaltaisten asiatuntijoiden mielipiteitä. Aro esitti myös Pakilan koulun rakennushankkeesta, että ala-asteen luokille taataan omat kotiluokat ja yläasteen luokille riittävät tilat hiljaiseen työskentelyyn, mitä alkuperäisessä suunnitelmassa ei oltu huomioitu. Esitys hyväksyttiin valtuustossa. 

Koronaepidemian aiheuttamien sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi Katju Aro jätti huhtikuussa 2020 aloitteen sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelmasta, jonka tarkoituksena on korjata epidemian eriarvoistavia vaikutuksia. Aloitteessa esitetään, että kaupunki aikaistaisi suunniteltuja investointeja ja kohdentaisi niitä erityisesti hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja tulisi vahvistaa mmm. lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä sekä järjestötukien määrää nostaa. 

Feministisellä puolueella alkaa Helsingin valtuustossa nykyisen valtuustokauden viimeinen vuosi, jonka aiomme käyttää puolustamalla yhtä tinkimättömästi ihmisoikeuksia ja vaatimalla kaupungilta lisää tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toivottavasti saamme jatkaa työtä feministisen kaupungin puolesta vielä tulevienkin valtuustokausien ajan! <3

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *