Kauden viimeisessä Helsingin valtuuston kokouksessa Katju Aro jätti vielä neljä aloitetta seuraavan valtuuston käsiteltäväksi

Kautensa päättävä kaupunginvaltuutettu Katju Aro jätti Helsingin nykyisen kaupunginvaltuuston viimeisessä valtuuston kokouksessa vielä neljä valtuustoaloitetta, jotka jäävät seuraavan valtuuston käsiteltäviksi. Aloitteissa esitetään Helsingille antirasistista strategiaa ja useita pienempiä parannuksia kaupunkilaisten arkeen, kuten maksuttomia työskentelytiloja kaupunkilaisille, luopumista vihamielisestä arkkitehtuurista ja niittykasvillisuuden lisäämistä sissiviljelyn keinoin. 

Aloite antirasistisen strategian ja toimintasuunnitelman laatimiseksi on Feministisen puolueen ryhmäaloite. Aloitteessa esitetään, että Helsinki käynnistää suunnitelmallisen ja aktiivisen rasisminvastaisen työn niissä omissa ja ostetuissa palveluissa, työpaikoilla ja julkisessa kaupunkitilassa, joihin kaupunki pystyy päätöksillään vaikuttamaan. 

“Syrjintä, rasismi ja vihapuhe heikentävät jokaisen elämänlaatua. Ne vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen ja estävät osallistumista yhteiskuntaan. Kuntien lakisääteisen yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi tarvitaan erityisesti rasistiseen syrjintään kohdistuvia aktiivisia toimenpiteitä”, sanoo Aro. 

Feministinen puolue esittää myös aloitetta, jossa Helsinki teettäisi kaupunkilaisille oman nimikkolajiteleman eri niittykukkien siemeniä. Kaupunkilaiset saisivat viljellä ne omilla palstoillaan, pihoillaan tai joutomailla. Helsinki-lajitelma voisi ilmentää Helsingin alkuperäistä kasvikantaa ja olla samalla pölyttäjäystävällinen ja edistää näin luonnon monimuotoisuuden vahvistamista Helsingissä. 

Aloitteessa ihmisystävällisistä kaupunkikalusteista Feministinen puolue esittää, että Helsinki luopuu ns. vihamielisestä arkkitehtuurista ja vaihtaa tällaisiin paikkoihin uudet, inklusiivisemmat ja ihmisystävällisemmät kalusteet. Kaupunkikalusteilla voidaan luoda julkista tilaa, joka on kaikkien yhteinen ja kaikki mukaan ottava. 

“Helsingin puistoissa, toreilla ja pysäkeillä näkee kuitenkin jonkin verran tuoleja ja penkkejä, joiden tarkoitus vaikuttaa olevan istumisen tai makaamisen estäminen. Useimmiten nämä ratkaisut kohdistuvat ensisijaisesti asunnottomiin, päihdeongelmaisiin ja nuoriin. Näin eriarvoistavasti viestitään, että he eivät olisi tervetulleita kaikille yhteiseen tilaan. Vaikutukset kohdistuvat myös iäkkäisiin, raskaana oleviin ja muihin, jotka tarvitsisivat istumispaikkaa”, sanoo Aro. 

Feministinen puolue esittää myös aloitetta, jossa Helsingin kaupunki alkaisi tarjoamaan maksutta yhteistyöskentelytiloja kaupunkilaisten käyttöön kaupallisten co-working space -mallien mukaisesti. Tällä autettaisiin itsensätyöllistäjiä, freelancereita ja aloittelevia yrittäjiä pääsemään alkuun toiminnassaan ilman kiinteitä tilakuluja. Tuki kohdistuisi välillisesti myös pandemiasta kärsineeseen kulttuurialaan.

Lisätietoja:
Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden.Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *