Tasa-arvoa osuuskauppaan -listan ehdokkaat numeroilla 2–10

Suomi on osuuskuntien mahtimaa: näillä demokraattisesti hallituilla yhtiöillä on yli neljä miljoonaa jäsentä. Osuuskunta poikkeaa muista yhtiömuodoista päätösvallan lisäksi tarkoituksen osalta. Osuuskunnan tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vaan tyydyttää jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita.

Haluamme osuuskaupan, joka keskittyy perustehtävänsä toteuttamiseen ylijäämän luomisen sijaan. Jäsentensä tarpeiden toteuttamisen lisäksi HOK-Elannon tulee edistää hyvinvointia myös laajemmin. 

HOK-Elannon on huomioitava toiminnassaan globaali vastuunsa. Kaikki listamme ehdokkaat ovat sitoutuneet irtautumaan Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistetuista tuotteista. HOK-Elannon on varmistettava, että kaikki sen alihankkijat noudattavat työ- ja ympäristölakeja ja -sopimuksia. Sertifioitujen tuotteiden määrää on kasvatettava. 

Tuotteiden kuljettamisesta aiheutuu ilmastopäästöjä. Kotimaisuusasteen nostaminen helpottaa myös työvoimapulaan. Suurimmat päästöt syntyvät kuitenkin eläinperäisistä tuotteista. Me haluamme kasvattaa vegaanisten tuotteiden valikoimaa, parantaa niiden sijoittelua ja laskea niiden hintaa. Haluamme HOK-Elannon myös laativan toimenpideohjelman muovipakkauksista luopumiseksi. 

Ympäristöä suojellaan myös vähentämällä hävikkiä. Suurin osa hävikistä syntyy alkutuotannossa liian korkeiden laatuvaatimusten vuoksi. HOK-Elannon tuleekin madaltaa vaatimuksiaan vihannesten ja hedelmien ulkonäön suhteen. Jokaista tuotetta ei myöskään tarvitse olla koko ajan saatavilla. Hävikkiä on kuitenkin vaikea välttää tyystin. Esitämme, että sosiaalisen vastuunsa toteuttamiseksi HOK-Elanto velvoittaa kaikki toimipisteensä jakamaan käyttökelpoisen hävikkiruoan avustusjärjestöille taikka yksityishenkilöille. 

Lähipalvelut ovat perusoikeus. Saavutettavuuden vuoksi on tärkeää ylläpitää kattavaa lähikauppaverkostoa. Feministinen puolue ajaa vartin kaupungin mallia, jossa suurimmissa kaupungeissa kaikki tärkeimmät palvelut sijaitsevat vartin kävelymatkan päässä. Lähikauppa on myös automarkettia ekologisempi vaihtoehto. 

Bonusjärjestelmän muuttaminen palvelisi sekä ympäristöä että pienituloisia. Nykyisin bonusta saa suhteellisesti eniten se, jolla on varaa kuluttaa eniten. Bonukset eivät kuitenkaan ole hyväntekeväisyyttä, vaan asiakkaat maksavat bonukset itse itselleen korkeampina hintoina. Bonusjärjestelmän progressio siis kannustaa kuluttamaan mahdollisimman paljon. Lisäksi se toimii tulonsiirtona köyhiltä rikkaille. 

HOK-Elannon on huolehdittava työntekijöidensä hyvinvoinnista. Matalapalkka-aloilla työskentelee suhteellisen paljon naisia ja maahanmuuttajia, joten palkkataso on yhdenvertaisuuskysymys. Alimpia palkkoja on nostettava ja taukoja lisättävä. Kokoaikaista työtä on tarjottava sitä haluaville. Lisäksi osuuskaupan on mahdollisuuksien mukaan tarjottava työntekijöilleen halpoja vuokra-asuntoja. HOK-Elannon tulee myös kohdennetusti rekrytoida vammaisia ja autistisia ihmisiä työskentelemään täydellä palkalla. 

Toteuttaakseen perustehtäväänsä HOK-Elanto voi laajentaa toimintaansa uusille aloille. Jo tarjottavat laki- ja hautauspalvelut ovat hyviä esimerkkejä jäseniä palvelevasta toiminnasta, joskin niidenkin hinnoissa on turhan paljon ilmaa. Voiton tekeminen ahdingossa olevien kustannuksella ei ole osuustoiminnan periaatteiden mukaista. ABC-ketju on puolestaan tuhonnut monta tienvarsikahvilaa. Sen liiketoimintamallia on syytä tarkistaa. 

Kuukautissuojien arvonlisäveron on tarkoitus laskea 14 prosenttiin vuoden 2025 alussa. Feministinen puolue vaatii kuitenkin arvonlisäveron poistamista kuukautissuojilta kokonaan. Esitämme, että HOK-Elanto aloittaa kampanjan arvonlisäveron poistamiseksi laskemalla kuukautissuojien hintaa kaupoissaan 14 prosentilla. 

Ehdokkaat

Sirpa Acquah / 2

Sosiaaliohjaaja, Sosionomi Yamk-opiskelija, Ammatillinen opettaja

Lauri Alhojärvi / 3

Lastenhoitaja, Feministisen puolueen puheenjohtaja

Laura Elomaa / 4

Teologian maisteri

Eeva Houtbeckers / 5

Yliopistotutkija

Suvi Julkunen / 6

Vammaisalan erityisohjaaja

Suvi Kerttula / 7

Psykologi

Laura Pukarinen / 8

Tradenomi

Henriikka Thompson / 9

ESG Specialist

Mili Tölkkö / 10

Koulutussuunnittelija

Tietoja päivitetään vielä myöhemmin lisää.