Feministinen puolue on asettanut uusia kuntavaaliehdokkaita Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.

Feministinen puolue on asettanut uusia ehdokkaita Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa.
Jyväskylässä ehdolla ovat yhteiskuntatieteiden maisteri Asta Koivuniva  ja ympäristöinsinööri, jatko-opiskelija Asta Silvanne, Joensuussa yhteisöpedagogi, opiskelija ja yrittäjä Asta Saarela ja Oulussa filosofian maisteri, projektivastaava Taru Hallikainen.

Koko aikuisikänsä politiikassa mukana olleellejyväskyläläiselle Asta Silvanteelle demokratian ylläpitäminen ja kaikkien äänten kuunteleminen poliittisia päätöksiä tehtäessä on tärkeää. Kunnanvaltuutettuna Silvanne haluaisi panostaa erityisesti lähisuhdeväkivallan kitkemiseen, mielenterveyspalvelujen resurssien lisäämiseen ja ympäristöystävällisemmän kaupungin rakentamiseen. 

“Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä varten Jyväskylään tulisi perustaa lähisuhdeväkivallan koordinaattorin toimi. Mielenterveyspalveluiden tulee olla helposti jokaisen saatavilla. Aikainen hoitoon pääsy on suuri säästö kunnalle ja voitto palvelua tarvitsevan elämälle. Myös entistä ympäristöystävällisemmän ja hiilineutraalin Jyväskylän tavoittamiseksi on vielä tehtävää. Siihen voidaan vaikuttaa mm. kaupunkisuunnittelun keinoin, lisäämällä esim. viher- ja puurakentamista,” Silvanne sanoo.

Asta Koivuniva haluaa panostaa erityisesti vähätuloisten ja mielenterveysongelmista kärsivien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumiseen.

“Haluaisin Jyväskylän kunnallispolitiikkaan tasa-arvoisempaa menoa. Toimivat palvelut on tärkeää nähdä hyvinvointiamme ylläpitävänä voimavarana ja sijoituksena tulevaan yhteiseen hyvään,” sanoo Koivuniva.
Feministisen puolueen kuntavaalikampanjan ytimessä ovat kysymykset mahdollisuuksista kokea turvallisuutta, osallisuutta ja tulla kuulluksi kuntien päätöksenteossa. Keskeisiä ovat myös kysymykset kestävästä kehityksestä ja siitä, minkälaista tulevaisuutta Feministinen puolue haluaa olla mukana rakentamassa.

Joensuulaiselle Asta Saarelalle kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat elämäntapaoman ekotietoisen yrityksen myötä. Saarelalle on tärkeää, että jokaisella kuntalaisella on yhtäläiset mahdollisuudet turvalliseen, onnelliseen ja oman näköiseen elämään.

“Kuntapolitiikan tulisi ajaa kaikkien kuntalaisten etua, ei vain niiden, jotka jo valmiiksi ovat etuoikeutetussa asemassa. Haluan tuoda päätöksentekoon mukaan myös ne joensuulaisten äänet, jotka jäävät herkästi kuulematta,” Saarela sanoo.

Oululainen Taru Hallikainen haluaa varmistaa, että kaupungin päätöksenteossa huomioidaan kaupunkilaisten erilaiset lähtökohdat  ja esimerkiksi sukupuolisensitiivisyyteen ja perheiden monimuotoisuuteen kiinnitetään huomiota.

 “Oulussa on omintakeista henkistä voimaa, jossa versoaa pinnan alla moninaisuus. Sen moninaisuuden haluan tuoda kuulluksi ja näkyväksi. Lisäksi haluan nostaa esiin kehorauhan huomioimisen julkisissa tiloissa,” Hallikainen sanoo.

Feministinen puolue osallistui kuntavaaleihin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja lunasti tuolloin paikan Helsingin kaupunginvaltuustossa. Edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli yhdeksässä kunnassa, eduskuntavaaleissa 2019 kaikissa vaalipiireissä. Tällä hetkellä Feministisellä puolueella on kuntavaaliehdokkaita kolmessatoista kunnassa.  

“Toive syrjimättömästä yhteiskunnasta ja ihmisoikeuksien täydestä toteutumisesta yhdistää ihmisiä eri puolilla Suomea. Haluamme varmistaa, että heidän äänensä tulee kuulluksi. Yksikin ehdokas riittää siihen, että voimme osallistua poliittiseen keskusteluun ja nostaa vaaliohjelmamme tavoitteita esiin paikallisesta näkökulmasta”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelma julkistetaan vaalistartissa 23.2. Ehdokasasettelu jatkuu helmikuun loppuun asti.

Lisätiedot:
Puolueen puheenjohtaja Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Joensuu: Asta Saarela p. 0408605130, asta.saarela@gmail.com

Jyväskylä:
Asta Silvanne p. 040 654 2178, asta.silvanne@gmail.com 
Asta Koivuniva p. 0451315003, asta.koivuniva@gmail.com 

Oulu:
Taru Hallikainen p. 050 4334442, taru.hallikainen@gmail.com

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu kuluvan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi

Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa 6.2.2021 nimetyt ehdokkaat (ikä ja asuinpaikka vaalipäivänä)

Asta Saarela, 32, Yhteisöpedagogi AMK, opiskelija ja yrittäjä, Joensuu

Asta Koivuniva, 33, yhteiskuntatieteiden maisteri, työtön, Jyväskylä

Asta Silvanne, 43, ympäristöinsinööri, jatko-opiskelija, Jyväskylä

Taru Hallikainen, 43, filosofian maisteri, projektivastaava

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *