Feministinen puolue esittää kuntiin kuuden tunnin työaikaa

Feministinen puolue ehdottaa kuntavaaliohjelmassaan kuuden tunnin työaikakokeilua sille soveltuvilla toimialoilla, kuten sosiaali- ja terveystoimialalla ja kasvatuksessa. Puolue esittää kuuden tunnin työajan pilotointia erityisesti suurille kaupungeille. Lyhyempi työaika parantaa tutkitusti sekä työntekijöiden hyvinvointia että työn tuottavuutta. 

Kuuden tunnin työaikaa on kokeiltu menestyksekkäästi ympäri maailman, Suomessakin jo 1990-luvulla. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Lyhyempi työpäivä parantaa työntekijöiden terveyttä, motivaatiota, vireyttä ja työtyytyväisyyttä sekä vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja. Vapaa-ajalla lyhyemmän työpäivän positiiviset vaikutukset näkyvät hyvinvoinnin lisääntymisenä, kun ihmisillä on enemmän aikaa toisilleen. Työnantajalle lyhyempi työaika näkyy työn laadun ja tuottavuuden lisääntymisenä (mm. Anttila 2005)

Feministisen puolueen mukaan liian kapea näkemys työn tuottavuudesta johtaa usein lyhytnäköiseen leikkauspolitiikkaan. Ihmisintensiivillä aloilla henkilökuntaa ei voi kuitenkaan vähentää loputtomasti ilman, että muidenkin työpanos alkaa kärsiä. Tämä näkyy työntekijöiden kiireenä, alanvaihtona, sairauspoissaoloina ja huonontuneena työilmapiirinä. Yhdistettynä matalaan palkkatasoon monilla naisenemmistöisillä aloilla ei enää ole tarpeeksi työntekijöitä ylläpitämään elintärkeitä palveluita.

Feministisen puolueen esityksessä työntekijöiden palkka ei pienenisi, vaikka työaika lyhenee. Vuorotyössä työajan lyheneminen tarkoittaisi aluksi työntekijöiden määrän lisääntymistä, mutta näkyisi Ruotsissa tehtyjen kokeilujen perusteella työn tehokkuuden parantumisena ja  myönteisinä työllisyysvaikutuksina. Kasvava työvoiman tarve olisi haaste aloilla, joilla on jo nyt rekrytointivaikeuksia, mutta kohentuisi työn pitovoiman parantuessa. Kokeilulla näistä vaikutuksista saataisiin lisätietoa Suomen olosuhteissa.

Avain työn tuottavuuden kasvuun on ihmisten hyvinvoinnissa. Kun ihmiset voivat hyvin, he tekevät työnsä paremmin ja myös sitoutuvat työhönsä.

Tavoite työajan lyhentämisestä on ollut Feministisen puolueen ohjelmissa puolueen perustamisesta saakka. Puolueen mukaan Suomeen tarvitaan inhimillisempää työmarkkinapolitiikkaa, jonka tavoitteena on tehdä tilaa erilaisille ihmisille, erilaisilla kyvyillä ja kokemuksilla, ja jonka seurauksena työyhteisöt ja työntekijät voivat hyvin.

Lisätiedot ja kysymykset:

Puheenjohtaja Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *