Feministinen puolue avaa vaalikampanjansa: tavoittelee lisää valtuustopaikkoja ja nostaa vaaliteemoikseen turvallisuuden ja osallisuuden ilmastokestävissä kunnissa 

Feministinen puolue osallistuu kuntavaaleihin nyt toista kertaa. Puolue tavoittelee toista paikkaa Helsingissä ja läpimenoa myös muualla Suomessa. Puolue julkistaa kuntavaaliohjelmansa 60 unelmaa hyvästä elämästä kampanja-avajaisissa tiistaina 23.2. Puheenjohtaja Katju Aro pitää tilaisuudessa linjapuheen.

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelma esittelee yhteensä 60 ohjelmakohdan kautta satoja toimenpiteitä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa ja kaupungeissa. Ohjelmakärjiksi puolue nostaa kysymykset inhimillisestä turvallisuudesta, osallisuudesta ja kuntien roolista ilmastokriisin ratkaisijoina.

Näiden edistämiseksi puolue vaatii nopeita toimia syrjintään, kiusaamiseen ja rasismiin puuttumiseksi ja tekoja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi. Puolue haluaa vahvistaa kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja edellyttää hankinnoilta ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Ohjelmassa esitetään myös, että kaikkien kuntien tulee tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

“Ohjelmamme ytimessä on ajatus radikaalista lähimmäisenrakkaudesta. Haluamme, että jokainen voisi kokea olevansa yhteisönsä arvostettu jäsen. Vain vahvistamalla yhteistä sidettämme voimme ratkoa alueellisen eriarvoistumisen, pandemioiden ja ympäristökriisien kaltaisia viheliäisiä ongelmia”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Feministinen puolue teki läpimurron Helsingin kaupunginvaltuustoon heti ensimmäisissä kuntavaaleissaan.

“Olemme osoittaneet, että meitä tarvitaan. Yhdelläkään aikaisemmalla valtuustokaudella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei ole edistetty Helsingissä yhtä voimakkaasti kuin nyt. Työssämme ovat erityisesti korostuneet kysymykset hoivatyön resursseista, väkivallan ja häirinnän ehkäisystä, hyvästä vanhuudesta, vammaisten oikeuksista ja universaalista oikeudesta välttämättömään turvaan ja suojaan”, Aro sanoo.

Feministinen puolue on asettanut kampanja-avajaisiin mennessä 50 ehdokasta, joista 30 Helsingissä sekä ehdokkaita Espoossa, Vantaalla, Vihdissä, Porvoossa, Mäntsälässä, Tampereella, Ruovedellä, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Vuonna 2016 perustetulla puolueella on kaupunginvaltuutettu Helsingissä ja se osallistuu kuntavaaleihin nyt toista kertaa. www.feministinenpuolue.fi

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *