Feministinen puolue asetti kuntavaaliehdokkaita Tampereella, Ruovedellä ja Rovaniemellä

Tampereella ehdolle asettunut kasvatustieteiden maisteri Riikka Pöntinen, 31,  toimii Feministisen puolueen Pirkanmaan piirin puheenjohtajana. Ruovedellä ehdolla on käsityömestari, merkonomi, kädentaitojen yrittäjä ja ammatillinen ohjaaja Paula Saarela, 39. Rovaniemellä ehdokkaaksi nimettiin Rikka Ilnader, 28.

Riikka Pöntinen  on yhteiskuntatieteiden maisteriopinnoissaan erikoistunut nuoriin ja nuorisotyöhön, sekä sukupuoleen ja seksuaaliuuteen sosiaalisina ilmiöinä. Hänelle erityisen tärkeitä ovat nuorten asema ja osallisuus, koulutus, vähemmistöjen oikeudet ja esteettömyyden kysymykset, sekä myös niihin liittyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja ehkäiseminen ja esimerkiksi palvelujen saavutettavuus kaikille väestöryhmille. 

“Haluan olla pitämässä etenkin heikoimpien kansanosien puolta: heidän, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluviin. Esimerkiksi palvelukokonaisuuksien järjestämisessä tulisi kuulla ja kuunnella enemmän heitä, joita asia suoraan koskee. Koen, että feministisen politiikan aika on sekä nyt, että erityisesti tulevaisuudessa,” sanoo Pöntinen.

Ruoveteläiselle Paula Saarelalle tärkeintä on lapsiperheiden arjessa jaksamisen tukeminen sekä nuorten hyvinvointi.

“Ennaltaehkäisevän tuen  lapsiperheille tulisi olla saatavissa helpommin ja matalammalla kynnyksellä. Olen huolestunut myös pienyrittäjien pärjäämisestä  ja henkisestä  jaksamisesta muuttuvan maailman pyörteissä, Saarela sanoo.

Feministisen puolueen kuntavaalikampanjan ytimessä ovat kysymykset mahdollisuuksista kokea turvallisuutta, osallisuutta ja tulla kuulluksi kuntien päätöksenteossa. Keskeisiä ovat myös kysymykset kestävästä kehityksestä ja siitä, minkälaista tulevaisuutta Feministinen puolue haluaa olla mukana rakentamassa. Yhdenvertaisuus, turvallisuus  ja tulevaisuuten sijoittaminen  ovat keskeisiä teemoja myös rovaniemeläiselle Riikka Ilanderille.

”Haluan nostaa ääntäni tasa-arvon ja kaikkien yhteisten oikeuksien puolesta. Yksi tärkeimmistä teemoistani kuntavaaleissa on rasismin ehkäiseminen. Yhteiskuntamme tulee mennä kohti sitä, että jokaiselle on turvallista olla oma itsensä. Tulevaisuuteen täytyy sijoittaa lisäämällä resursseja esimerkiksi mielenterveyspalveluihin ja ympäristöystävällisiin valintoihin,“ sanoo Ilander.

Feministinen puolue osallistui kuntavaaleihin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja lunasti tuolloin paikan Helsingin kaupunginvaltuustossa. Edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli yhdeksässä kunnassa, eduskuntavaaleissa 2019 kaikissa vaalipiireissä. Tällä hetkellä Feministisellä puolueella on kuntavaaliehdokkaita kolmessatoista kunnassa.  

“Toive syrjimättömästä yhteiskunnasta ja ihmisoikeuksien täydestä toteutumisesta yhdistää ihmisiä eri puolilla Suomea. Haluamme varmistaa, että heidän äänensä tulee kuulluksi. Yksikin ehdokas riittää siihen, että voimme osallistua poliittiseen keskusteluun ja nostaa vaaliohjelmamme tavoitteita esiin paikallisesta näkökulmasta”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelma julkistetaan vaalistartissa 23.2. Ehdokasasettelu jatkuu helmikuun loppuun asti.

Lisätiedot:
Paula Saarela p. 0402191514, paula@ideoistatodeksi.fi
Riikka Ilander, p.0409398083, riikka.Ilander@hotmail.com
Puolueen puheenjohtaja Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi


Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu kuluvan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi

TAMPEREELLA, RUOVEDELLÄ JA ROVANIEMELLÄ 6.2.2021 NIMETYT EHDOKKAAT (IKÄ JA ASUINPAIKKA VAALIPÄIVÄNÄ)

Riikka Ilander, 28, kuvataidekasvatuksen opiskelija, Rovaniemi

Riikka Pöntinen, 31, kasvatustieteiden maisteri, Feministisen puolueen Pirkanmaanpiirin puheenjohtaja, Tampere

Paula Saarela, 39, käsityömestari, kädentaitojen yrittäjä, ammatillinen ohjaaja, Ruovesi

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *