Ehdokkaat

Olemme asettaneet eduskutavaaliehdokkaita 12 eri vaalipiirissä. Voit siis äänestää Feminististä puoluetta koko Suomessa: Helsingissä, Uudenmaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Savo-Karjalassa, Vaasassa, Keski-Suomessa, Oulussa ja Lapissa. Tutustu oman alueesi ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi!

Helsingin vaalipiiri
Uudenmaan vaalipiiri
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Pirkanmaan vaalipiiri
Satakunnan vaalipiiri
Hämeen vaalipiiri
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Vaasan vaalipiiri
Savo-Karjalan vaalipiiri
Keski-Suomen vaalipiiri
Oulun vaalipiiri
Lapin vaalipiiri

 
 

Helsingin vaalipiiri

 
 
KATJU ARO numerolla 57 Puoluejohtaja, kaupunginvaltuutettu, graafinen suunnittelija, TaM, 44 v.

KATJU ARO numerolla 57
Puoluejohtaja, kaupunginvaltuutettu, graafinen suunnittelija, TaM, 44 v.

Katju Aro

Olen Feministisen puolueen puheenjohtaja ja yksi sen perustajista. Haluan palauttaa politiikkaan kysymyksen siitä, minkälaista yhteiskuntaa meidän tulisi yhdessä rakentaa. Minulle hyvä yhteiskunta tarkoittaa, että jokainen voi kokea olevansa sen arvostettu jäsen. Haluan puolustaa jakamatonta ihmisarvoa ajassa, jossa ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan. Haluan olla mukana rakentamassa siltoja, jotta yhä useampi tuntisi, että hyvä yhteiskunta tehdään yhdessä.

Kaikessa politiikassa on oltava kyse ihmisarvon puolustamisesta.

Facebook
Instagram
Twitter
www.katjuaro.fi

 
 
 
TUULI KAMPPILA numerolla 58 Transaktivisti, KTM, 31 v.

TUULI KAMPPILA numerolla 58
Transaktivisti, KTM, 31 v.

Tuuli Kamppila

Kukaan ei jää yksin: Kaikille on taattava saavutettavat ja riittävät mielenterveyspalvelut. Vähemmistöjen ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus on turvattava: Translaki nyt! Uudistetaan kuormittava sosiaaliturva ja luodaan tilalle feministinen perusturva.

Sä riität.

Facebook
Twitter
Instagram

 

 
 
 
JOHANNES KOSKI numerolla 59 Käyttöliittymäsuunnittelija, ylioppilas, 41 v.

JOHANNES KOSKI numerolla 59
Käyttöliittymäsuunnittelija, ylioppilas, 41 v.

Johannes koski

Olen 41-vuotias perheenisä Itä-Helsingistä. Työskentelen käyttöliittymäsuunnittelijana sekä valmentajana pelialalla. Omaan 20 vuoden asiantuntijatyö- ja johtamiskokemuksen teknologia- ja suunnittelualoilta. Toimin vapaaehtoisena nuorisotyöntekijänä ja ylläpidän kiusaamisesta ja häirinnästä vapaata peliyhteisöä. Harrastan kuntosalia, pyöräilyä, valokuvaamista, lukemista sekä lauta- ja videopelejä.

Rohkea puolustaja.

Facebook
Twitter
Instagram
www.johanneskoski.com
https://medium.com/@johanneskoski

 
 
 
VIIMA LAMPINEN numerolla 60  Yhdenvertaisuusasiantuntija, 35 v.

VIIMA LAMPINEN numerolla 60
Yhdenvertaisuusasiantuntija, 35 v.

Viima Lampinen

Lapissa kasvanut, eri puolilla Suomea asunut ja Helsingistä henkisen kodin löytänyt 35-vuotias yhdenvetaisuusasiantuntija.

Kokemusta palveluammateista ja työntekijän asemasta käytännössä kuin myös organisaatiojohtamisesta ja työnantajuudesta. Vahva tausta ihmisoikeustyöstä. Taidoista, ominaisuuksista ja kiinnostuksenkohteista mainittakoon mm. hyvä hallinto, neuvottelu- ja yhteistyötaidot, erilaisten yhteisöjen johtaminen, kyky ja uskallus ajatella itsenäisesti, pohtia kriittisesti ja rohkeus puolustaa poliittisia näkemyksiään sekä tarttua toimeen.

Kiinnostunut yhteisöpedagogiikasta ja kasvatuksesta, nuorisotyöstä, taiteista, median roolista yhteiskunnassa, somesta ja viestinnästä. Toimintani tarkoitus on lisätä yhdenvertaisuutta, purkaa haitallisia normeja, vähentää väkivaltaa ja lisätä ihmisten hyvinvointia.

Radikaalia ihmisläheisyyttä

Twitter
Instagram
www.viima.is

 
 
 
OSSI NYMAN numerolla 61  Kirjailija, ylioppilas, 40 v.

OSSI NYMAN numerolla 61
Kirjailija, ylioppilas, 40 v.

Ossi Nyman

Olen kirjailija ja uusperheen isä Helsingin Metsälästä. Näissä vaaleissa jokaisen ehdokkaan pääteeman tulee olla ilmastonmuutos ja sen pysäyttäminen. Jos emme pidä ensisijaisesti huolta ympäristöstämme, on kaikkien muiden hyvien ja tärkeiden asioiden hoitaminen vain Titanicin kansituolien järjestelyä.

Toinen teemani on perustulo. Sen sijaan, että pakotamme heikommassa asemassa olevat ihmiset riittämättömällä palkalla vastenmielisiin ja ympäristöä tuhoaviin töihin, tulee meidän tarjota jokaiselle Suomen kansalaiselle vastikkeeton perustulo, joka vapauttaa heidät työskentelemään yhteiskunnan hyväksi itse valitsemallaan tavalla.

Kaiken takana on ihminen.”

Facebook

 
 
 
ELINA SAGNE.-OLLIKAINEN numerolla 62  Fysioterapeutti, kuntoutuksen maisteri, 36 v.

ELINA SAGNE.-OLLIKAINEN numerolla 62
Fysioterapeutti, kuntoutuksen maisteri, 36 v.

Elina Sagne-Ollikainen

Olen ehdolla, sillä haluan että vähemmistöjen ääni tulee kuuluviin politiikassa. Tarvitsemme uuden poliittisen voiman, joka haastaa nykyiset ideologiat ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa kaikille! Minusta on tärkeätä että ihmiset saavat arvostusta riippumatta heidän erilaisista kyvyistään tai lähtökohdistaan. Olen työskennellyt viimeiset 10 vuotta vammaisinkluusion parissa. Tällä hetkellä opiskelen yritysvastuuta ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa. Asun Kalliossa perheeni kanssa.

I ett alltmer hårdnande samhällsklimat vill jag föra fram de röster som inte fått genomslagskraft i politiken. Vi behöver en ny politisk kraft som kan utmana dagens ideologier och bygga ett samhälle för alla! Jag vill att vi värdesätter personer med varierande förmågor och utgångspunkter. Det kvarstår fortfarande mycket arbete för att uppnå jämlikhet och social rättvisa. Jag har arbetat med inklusionsfrågor för personer med olika slags funktionsnedsättningar de senaste 10 åren av min yrkeskarriär. För tillfället studerar jag företagens samhällsansvar på Hanken. Jag bor i Berghäll med min familj.

Alla behövs – Kaikkia tarvitaan.”

Facebook
Twitter
www.elinasagneollikainen.com

 
 
 
EMILIA TASKINEN numerolla 63 Opiskelija, TkK, 23 v.

EMILIA TASKINEN numerolla 63
Opiskelija, TkK, 23 v.

Emilia Taskinen

Olen liikenteeseen ja maankäyttöön erikoistunut yliopisto-opiskelija. Intohimoni on ratkaista yhteiskuntamme ongelmia ihmiset ja ympäristö edellä teknisen osaamisen ja kovan työnteon avulla. Turvallinen yhteiskunta luodaan poistamalla eriarvoisuus ja tekemällä taloudellisia ympäristötekoja ilmastonmuutosta vastaan.

Rohkeilla visioilla kohti kestävää yhteiskuntaa.

Facebook
Instagram

 
 

Uudenmaan vaalipiiri

 
 
SIRPA ACQUAH numerolla 395 Sosiaaliohjaaja, ammatillinen opettaja-opiskelija, Sosionomi AMK, 42 v.

SIRPA ACQUAH numerolla 395
Sosiaaliohjaaja, ammatillinen opettaja-opiskelija, Sosionomi AMK, 42 v.

Sirpa Acquah

Olen perheenäiti Espoosta. Olen koulutukseltani Sosionomi amk, työskentelen sosiaaliohjaajana lastensuojelun perhetyössä. Kevään 2019 opiskelen ammatilliseksi opettajaksi.

Toimin Feministisen puolueen aktiivijänenenä Espoossa ja Uudellamaalla. Pidän tärkeänä, että me satsataan sosiaali-ja hoiva-alaan, sekä tehdään toisesta asteesta maksuton ja panostetaan ammatilliseen koulutukseen. Kitketään yhteiskunnasta pois rasismi ja vihapuhe sekä kehitetään kotoutusta.

“Hyvinvointi ja ihmisarvo kuuluvat kaikille.”

Facebook
Twitter
Instagram

 

 
 
 
LAURI ALHOJÄRVI numerolla 405 Väitöskirjatutkija, soitonopettaja, FM 35 v.

LAURI ALHOJÄRVI numerolla 405
Väitöskirjatutkija, soitonopettaja, FM 35 v.

Lauri Alhojärvi

Olen 35-vuotias helsinkiläinen väitöskirjatutkija, soitonopettaja, muusikko, koulunkäyntiavustaja ja lastenhoitaja. Haluan saattaa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin poliittisen päätöksenteon keskiöön. Käytännössä tämä vaatii neljän minimivaatimuksen täyttämistä:

1. Planeetta on säilytettävä elinkelpoisena.
2. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava.
3. Ihmisarvoinen elämä on taattava jokaiselle.
4. Sivistykseen, tieteisiin ja taiteisiin on panostettava.

Vasemman laidan kulkija ympäristön ja ihmisyyden asialla.”

Facebook
Twitter
Instagram
www.laurialhojarvi.fi

 
 
 
SOINTU CONDE numerolla 402 Tanssi- ja ryhmäliikuntaohjaaja, Ylioppilas, 56 v.

SOINTU CONDE numerolla 402
Tanssi- ja ryhmäliikuntaohjaaja, Ylioppilas, 56 v.

Sointu Condé

Olen tanssi- ja ryhmäliikuntaohjaaja Vantaalta. Uskon vahvasti siihen, että elämme tällä hetkellä suurten muutosten aikaa. Nyt tekemiemme päätösten täytyy kantaa tulevaisuuteen. Hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa myös sitä, että heikoimmista pidetään huolta. Taloudellinen hyöty ei voi määrittää kaikkea. Maapallommekaan ei kestä sitä. Haluan, että kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään, että kaikenlaiseen syrjintään puututaan, että kaikilla on mahdollisuus sellaiseen perustuloon, joka riittää elämiseen, ja että kaikilla on mahdollisuus nauttia luonnosta vielä tulevaisuudessakin. Uskon yhteisöllisyyden voimaan! Uskon muutoksen voimaan! Uskon äänestäjiin!

Kaikki on mahdollista, muutoskin!

Facebook
Twitter
Instagram

 
 
 
ANNA JENSEN numerolla 397 Väitöskirjatutkija, FM (estetiikka), TaM (visuaalinen kulttuuri), 40 v.

ANNA JENSEN numerolla 397
Väitöskirjatutkija, FM (estetiikka), TaM (visuaalinen kulttuuri), 40 v.

Anna Jensen

Nyt on feministisen politiikan aika. Ilmastokysymykset ja eriarvoisuus ovat aikamme suurimmat haasteet, ja päättäjillä on vastuu huolehtia siitä, että tulevaisuus on yhä mahdollinen: politiikka on ajateltava uudelleen. On taisteltava yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja globaalin, myös lajien välisen, solidaarisuuden puolesta: maailma ei kuulu joillekin enemmän kuin toisille.

"Kulttuuri, koulutus, tutkimus, taide ja ponitytöt."

Facebook
Twitter
Instagram
https://medium.com/@annacarolinajensen

 
 
 
HELMI JOKINEN numerolla 400 Asiakaspalveluhenkilö, muusikko (AMK), 29 v.

HELMI JOKINEN numerolla 400
Asiakaspalveluhenkilö, muusikko (AMK), 29 v.

Helmi Jokinen

Kutsun itseäni yleishyödylliseksi henkilöksi. Olen ollut mm. yrittäjä, musikaalinäyttelijä, asiakaspalvelija, missi, ihmisoikeusaktivisti, vertaistukihenkilö. Näistä olen poiminut mukaani paljon näkemystä hyvin erilaisten ihmisten elämänkokemuksista. Haluan nyt muuttaa lähtökohtia, joista politiikkaa tehdään. Viime aikoina on ajateltu liikaa numeroita ja lyhytnäköisiä parannuksia sen sijaan että ajatellaan ihmistä ja kestävää kehitystä. Päätöksentekoon tarvitaan enemmän empatiaa ja ihmisläheisyyttä.

Moninaista näkökulmaa

Facebook
Twitter
Instagram

 

 
 
 
EELI KYTÖMÄKI numerolla 398 Trans- ja ympäristöaktivisti, Yloppilas 27 v.

EELI KYTÖMÄKI numerolla 398
Trans- ja ympäristöaktivisti, Yloppilas 27 v.

Eeli Kytömäki

Oon muunsukupuolinen, helsinkiläinen, mielenterveyskuntoutuja ja aktivisti. Haaveilen syrjimättömästä yhteiskunnasta, jossa tehdään tiukkaa ilmastopolitiikkaa, ja jossa myös nuoret ikäpolvet ovat mukana poliittisessa päätöksenteossa. Hyvinvointipolitiikkaa, ei enää leikkauspolitiikkaa - nyt on meidän vuoro!

Meidän vuoro.

Facebook
Twitter
Instagram

 
 
 
KATRI NIEMI numerolla 401  Opiskelija, peruskoulu, 19 v.

KATRI NIEMI numerolla 401
Opiskelija, peruskoulu, 19 v.

Katri Niemi

Nuorta näkökulmaa politiikkaan.

Kohti tasa-arvoisempaa huomista.

 
 
 
JONNE PELTOLA numerolla 403 Lähihoitajaopiskelija, 33 v.

JONNE PELTOLA numerolla 403
Lähihoitajaopiskelija, 33 v.

Jonne Peltola

Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi, osaamisalana mielenterveys- ja päihdetyö. Ajan syvässä yksinkertaisuudessaan tasa-arvoa. Minulle se tarkoittaa sitä että kaikilla on samat mahdollisuudet elämässä. Vanhusten hoidon epäkohdat on korjattava välittömästi ja valvonta on saatettava riittävälle tasolla. Samoin yrityksille annettavat sanktiot on tällaisissa tilanteissa ja esimerkiksi myös ympäristörikoksissa saatava riittävälle tasolle.

On siellä huonompiakin ollu.

http://jonnepeltola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

 
 
 
ANNi ROLIG numerolla 399 Yhdenvertaisuusaktivisti, yrittäjän ammattitutkinto, 29 v.

ANNi ROLIG numerolla 399
Yhdenvertaisuusaktivisti, yrittäjän ammattitutkinto, 29 v.

Anni Rolig

Olen 2 lapsen äiti Helsingistä ja olen ehdolla Uudellamaalla. Toimin sosionomiopintojen ja vauva-arjen keskellä yhdenvertaisuusaktivistina Ei leikkirahaa -kansanliikkeessä. Olen myös yrittäjä hyvinvointialalla. Olen uusi politiikan kentällä ja se on vahvuuteni. Pystyn kyseenalaistamaan vanhat päätöksen teon tavat ja asenteet politiikassa. Tuon uutta energiaa eduskuntaan. Minun päätöksiäni ja tekojani ohjaa lasten ja nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus. Nyt on aika tehdä päätöksiä hyvinvoinnin ja ilmaston hyväksi ja ne on tehtävä nyt eikä myöhemmin. Kaikki tekomme ja päätöksemme tänään vaikuttavat lapsiimme huomenna.

Uutta energiaa eduskuntaan!

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

 
 
 
MAX RYYNÄNEN numerolla 406 Visuaalisen kulttuurin teorian yliopistolehtori, Filosofian tohtori, 46 v.

MAX RYYNÄNEN numerolla 406
Visuaalisen kulttuurin teorian yliopistolehtori, Filosofian tohtori, 46 v.

Max Ryynänen

Ihanneyhteiskunnassani ihonväri, etnisyys, terveys, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, peritty ja/tai ansaittu yhteiskuntaluokka, sen enempää kuin koulutuskaan eivät määrää kenenkään asemaa. Suomi on aika hyvä maa, mutta on ilo kehittää sitä vieläkin paremmaksi. Itseäni kiinnostaa etsiä pieniä käytännöllisiä ratkaisuja

Mitkä tasa-arvokysymykset ja -ratkaisut ovat vielä keksimättä?

Twitter

 
 
 
ANU SAARI-GOMEZ numerolla 394 Työsunnittelija, merkonomi, 47 v.

ANU SAARI-GOMEZ numerolla 394
Työsunnittelija, merkonomi, 47 v.

Anu Saari-Gomez

Lämminsydäminen kukkahattutäti. Feministisen puolueen Uudenmaan piirin puheenjohtaja Tärkeää on, että kaikilla on hyvä olla. Tästä syystä tärkeimmät vaaliteemani ovat:

1. Hyvä työelämä ja työelämän välit, uusi työ on huomioitava ja miten ihmiset pärjäävät työpätkien välissä.
2. Suostumus2018, on aika saada lainsäädäntö kuvitelmien tasalle
3. Aika viedä keskustelu käytännön tasolle, hoito ja hoiva, sekä ilmastonmuutoksen ehkäisy.

Rakkaudesta ihmisiin ja yhteiskuntaan.”

Facebook
Twitter
Instagram
www.tatipinkki.fi

 
 
 
AMI SINGH-KAUR numerolla 404  Yrittäjä, sihteeri

AMI SINGH-KAUR numerolla 404
Yrittäjä, sihteeri

Ami Singh-Kaur

Maahanmuuttajien puolella - auttamassa naisia ja kaikkia muita tietoisiksi omista oikeuksistaan.

Tasa-arvon aktivisti

Facebook

 
 
 
LINNEA TUOMINEN numerolla 396  Projekti-insinööri, insinööri (AMK), 30 v.

LINNEA TUOMINEN numerolla 396
Projekti-insinööri, insinööri (AMK), 30 v.

Linnea Tuominen

Voidakseni katsoa sekä nykyisiä että tulevia nuoria silmiin, on minun otettava osaa tämän maailman ja yhteiskunnan muuttamiseksi parempaan. Inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat politiikkani kova ydin. Kaikki on otettava mukaan ja pidettävä mukana..

Pehmeät arvot ovat kovaa politiikkaa.

Facebook
Twitter
Instagram
www.linneatuominen.fi

 
 

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 
 
MiSKA KARHU numerolla 124 Opiskelija, ylioppilas, 21 v.

MiSKA KARHU numerolla 124
Opiskelija, ylioppilas, 21 v.

Miska Karhu

Olen mielenterveyskuntoutuja, opiskelija, runoilija ja transaktivisti. Opiskelen uskontotiedettä Turun yliopistossa, ja olenkin kasvamassa yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden ammattilaiseksi. Vaaliteemojani ovat erityisesti translain kokonaisuudistus sekä uskontoihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä. Olen runoileva aktivisti!

Runoileva aktivisti - sanojen lisäksi tekoja!

Facebook
Twitter
Instagram

 
 
 
NOORA LÄNSIÖ numerolla 125  Suomen kielen opettaja, psykologia, 36 v.

NOORA LÄNSIÖ numerolla 125
Suomen kielen opettaja, psykologia, 36 v.

Noora Länsiö

Avoin, puhelias ja yhteistyökykyinen.

Sisulla ja sydämellä.

www.norajohannalaensioe.de

 
 
 
MARI SÄISÄ numerolla 126 Kulttuurituottaja, FM 33 v.

MARI SÄISÄ numerolla 126
Kulttuurituottaja, FM 33 v.

Mari Säisä

Heikompien, marginalisoitujen ja vähemmistöjen puolella.

"Yhdessä enemmän."

Facebook
Twitter
Instagram

 
 

Pirkanmaan vaalipiiri

 
 
TERO HANNULA numerolla 80 Tekstityöläinen, FM, 38 v.

TERO HANNULA numerolla 80
Tekstityöläinen, FM, 38 v.

Tero Hannula

Meillä on keinot palauttaa hyvinvointiyhteiskunta, palauttaa koulutuksen arvostus, sopeutua työelämänmurrokseen ja torjua ilmastonmuutos. Tehdään maailmasta samalla lempeämpi paikka kaikille.

Olen 38-vuotias kirjoittaja, viestijä ja opettaja, joka vapaa-ajallaan on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vakava hassuttelija.

Sivistynyt ja rakastava Suomi

Facebook
Twitter
Instagram
teroh00.wordpress.com

 

 
 
 
MINNA KARVONEN numerolla 81 Puoluehallituksen jäsen, FP Pirkanmaa vpj, oikeustieteen ylioppilas, 29 v.

MINNA KARVONEN numerolla 81
Puoluehallituksen jäsen, FP Pirkanmaa vpj, oikeustieteen ylioppilas, 29 v.

Minna Karvonen

Kaikessa poliittisessa päätöksenteossa tulee ottaa yhdenvertaisuuskysymykset huomioon. Suunta kohti lisääntyvää eriarvoisuutta on käännettävä hyvinvoinnin kasvuun. Satsataan laadukkaaseen hoitotyöhön ja saavutettavaan koulutukseen. Taantumuksellisten liikkeiden vahvistuessa länsimaissa meidän on puolustettava sekä naisten että vähemmistöjen oikeuksia täällä ja maailmalla. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille! Olen gradua vaille valmis juristi, ilmastoaktivisti ja sateenkaarivähemmistöjen edustaja, joka pyöräilee pitkin Tamperetta koira kainalossaan.

Meillä on varaa pitää toisistamme ja ympäristöstä huolta.”

Facebook
Twitter
Instagram
https://fpuolue.wixsite.com/minnakarvonen

 
 
 
ANNIKA PAJULUOMA numerolla 82 Opiskelija, yhteiskuntatutkimuksen ylioppilas, 30 v.

ANNIKA PAJULUOMA numerolla 82
Opiskelija, yhteiskuntatutkimuksen ylioppilas, 30 v.

Annika Pajuluoma

Olen yhteiskuntatutkimuksen opiskelija, doula, imetystukiäiti, laktivisti, synnytysaktivisti ja äiti. Haluan jokaiselle mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään kehdosta hautaan. Jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet päättää omasta lisääntymisestään tai lisääntymättömyydestään sukupuoleen tai seksuaalisuuten katsomatta.

Yhteiskunnan arvot näkyvät heikoimman kohtelussa.

Facebook
Twitter
Instagram

 
 
 
ANNAMAIJA SAARELA numerolla 83 Toimitusjohtaja, FM, 51 v.

ANNAMAIJA SAARELA numerolla 83
Toimitusjohtaja, FM, 51 v.

Annamaija Saarela

Olen väsymätön yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaja, taiteen ja kulttuurin kansainvälisesti verkostoitunut ammattilainen. Minun Suomeni on kansainvälinen, avoin ja vastuullinen maa, yhteiskunta jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus.

Feminismi yhdistää!

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

 
 

Satakunnan vaalipiiri

 
 
AINO UNONIUS numerolla 116 Farmaseutti, ammattikoulu, yliopisto, 37 v.

AINO UNONIUS numerolla 116
Farmaseutti, ammattikoulu, yliopisto, 37 v.

Aino Unonius

Olen Aino Unonius Ulvilasta, 3 lapsen äiti. Toimin farmaseuttina ja luottamusmiehenä Harjavallan apteekissa. Lisäksi vedän MLL perhekahvilaa & tiedekerhoa. Luonnontieteet ovat lähellä sydäntäni. Matalankynnyksen terveysneuvonta ja lääkeosaaminen tulee olla kattavasti saatavilla kaikkialla Suomessa

Puhutaan seksistä, puhutaan suostumuksesta!

Facebook

 
 

Hämeen vaalipiiri

 
 
TAIJA KOSTIA-HAKOLA numerolla 38  Laivakokki, JET- johtamisen erikoisammattitutkinto, Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kokki, Ammattijärjestäjä, 43 v.

TAIJA KOSTIA-HAKOLA numerolla 38
Laivakokki, JET- johtamisen erikoisammattitutkinto, Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kokki, Ammattijärjestäjä, 43 v.

Taija Kostia-Hakola

Lähisuhdeväkivalta pitää saada kitkettyä pois Suomesta, sekä ensi- ja turvakotien määrää lisätä tuntuvasti. Lapsillemme ja seuraaville sukupolville täytyy jättää elinkelpoinen planeetta, jossa vesistöt, maaperä ja eläimet eivät ole täynnä mikromuovia.

Änkyrät historiaan, äänestä pinkkiä!

Instagram

 
 
 
TETTI VÄHÄMAA numerolla 39  Perintäneuvoja, YTM (kansainvälinen politiika) , 43 v.

TETTI VÄHÄMAA numerolla 39
Perintäneuvoja, YTM (kansainvälinen politiika) , 43 v.

Tetti Vähämaa

Olen maailmaa nähnyt perintäneuvoja, moniosaaja ja ihmisoikeusaktivisti Hämeenlinnasta. Haluan yhteiskunnan joka kuulu kaikille ikään tai sukupuoleen katsomatta. Yhteiskunnan jossa on mahdollisuus liikkua ilman pelkoa tai esteitä. Yhteiskunnan jossa itsemääräämisoikeus sukupuoleen kuuluu kaikille. Yhteiskunnan joka on yhdenvertainen ja jossa kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Yhdenvertaisen ja rohkean huomisen puolesta.”

Instagram

 
 

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 
 
PIA BRANDT numerolla 112 Aikuisopettaja, FM (yleinen kielitiede), 51 v.

PIA BRANDT numerolla 112
Aikuisopettaja, FM (yleinen kielitiede), 51 v.

Pia Brandt

Olen Feministisen puolueen aktiivijäsen ja ehdokkaana, koska haluan olla muuttamassa maailmaa inhimillisemmäksi. Minun Suomessani yksikään nainen ei joudu pelkäämään kotonaan väkivaltaa, ja raiskauslainsäädäntö on korjattu vastaamaan tätä päivää.

Unelmani ovat suurempia kuin pelkoni.”

Facebook
Twitter
Instagram

 
 

Savo-Karjalan vaalipiiri

 
 
JOHANNA POHTINEN numerolla 20  Tohtorikoulutettava, FM (kansatiede), 35 v.

JOHANNA POHTINEN numerolla 20
Tohtorikoulutettava, FM (kansatiede), 35 v.

johanna Pohtinen

Olen punk-bändissä laulava kinkytutkija. Haluan Suomesta ihmisarvoisen paikan elää jokaiselle! Translaki on uudistettava kokonaisvaltaisesti, ja yksilön itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja identiteettiinsä on turvattava. Myös perustulo takaisi yhtäläiset olosuhteet kaikille kansalaisille. Yliopistojen sivistävä tehtävä riippumattoman tieteen tekemisen paikkana on turvattava ja yliopistojen autonominen asema varmistettava.

 
 

Vaasan vaalipiiri

 
 
ASTA SILVANNE numerolla 167  Ympäristöinsinööri, 41 v.

ASTA SILVANNE numerolla 167
Ympäristöinsinööri, 41 v.

Asta Silvanne

Olen alakouluikäisten lasten äiti, sairaanhoitajan puoliso ja insinööri kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä. Kaikkien yhdenvertaisuus on avain koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen torjunta ja jo olemassa olevat seuraukset tulee ottaa vakavasti ja osaksi päätöksentekoa. Ilmastopakolaisuus ei ole uhkakuva, vaan arkipäivää tulevaisuudessa.

"Hyvinvointi on vaurautta."

Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat

 
 

Keski-Suomen vaalipiiri

 
 
SAARA HUTTUNEN numerolla 95  Opettaja, yhteiskuntatieteiden maisteri (filosofia), 26 v.

SAARA HUTTUNEN numerolla 95
Opettaja, yhteiskuntatieteiden maisteri (filosofia), 26 v.

Saara Huttunen

Olen filosofian aineenopettaja ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi filosofiasta. Kannatan intersektionaalista feminismiä, joka ottaa huomioon kaikki sorron muodot. Usein eri sorron muodot kytkeytyvät toisiinsa ja siksi feministinen toiminta on irroittamattomissa esimerkiksi antirasistisesta toiminnasta. Politiikkaan kaipaan inhimillistä näkökulmaa, jossa yksilöitä ei nähdä vain numeroina paperilla. Jokaisen meistä elämänpolku on erilainen ja esimerkiksi toimeentulo ei saa riippua kyvystä täyttää vastikkeellisuuden ehtoja. Pähkinänkuoressa minun feminismini on luokkatietoista, inklusiivista ja huomioi sukupuolen moninaisuuden.

Ihmisarvo kuuluu kaikille.”

Facebook
Twitter
Instagram

 
 

Oulun vaalipiiri

 
 
TARU HALLIKAINEN numerolla 100  työelämävalmentaja, tietokirjailija, FM (puheviestintä), 41 v.

TARU HALLIKAINEN numerolla 100
työelämävalmentaja, tietokirjailija, FM (puheviestintä), 41 v.

Taru Hallikainen

Olen oululainen työelämävalmentaja, tietokirjailija ja äiti. Uskon tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa kaikilla on mahdollisuus syrjimättömyyteen työssä ja vapaa-ajalla. Jokaisella on oikeus elää tunnustettuna ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Hyvinvointi on valinta ja vaihtoehtoja on. Inhimillinen työelämä mahdollistaa työn ja perheen yhdistämisen. Ilmasto ja luonto on kaikkien asia ja siihen vaikutetaan tehokkaimmin poliittisilla päätöksillä.

Ääni uusille arvoille.

Facebook
Twitter
Instagram
https://estradilla.wordpress.com/

 
 
 
TERHI HEIMONEN numerolla 101  Työkyvyttömyyseläkeläinen, ylioppilas, 31 v.

TERHI HEIMONEN numerolla 101
Työkyvyttömyyseläkeläinen, ylioppilas, 31 v.

Terhi Heimonen

Olen kainuulainen feministi, kehoaktivisti ja mielenterveyskuntoutuja. Haluan pysäyttää ilmastonmuutoksen ja tehdä yhteiskunnastamme sellaisen, jossa kaikilla, ei vain etuoikeutetuimmilla, on hyvä olla.

Loppu etuoikeutettujen setien tekemälle sortopolitiikalle!

Facebook
Twitter
Instagram

 
 

Lapin vaalipiiri

 
 
MARJO LAUKKANEN numerolla 26 Sairaanhoitaja (AMK), yhteiskuntatieteiden yo, 32 v.

MARJO LAUKKANEN numerolla 26
Sairaanhoitaja (AMK), yhteiskuntatieteiden yo, 32 v.

Marjo Laukkanen

Sairaanhoitaja, opiskelija ja uusioperheen vanhempi Rovaniemeltä. Feministi jo syntymästä. Vapaa-aikana löydät minut perheen kanssa luonnosta tai ystävien seurasta. Lähes 10 vuotta hoiva-alalla työskentelyä on osoittanut rakenteellisen syrjinnän ja palkkauksen sukupuolten välisen epätasa-arvon todellisuuden. Hoitajana kohdatut ongelmat herättivät kiinnostuksen yhteiskuntatieteisiin, niitä opiskelen nyt neljättä vuotta.

Inhimillinen hoiva on perusoikeus!

Facebook
Instagram

 
 
 

Valokuvat:
Taru Hallikainen: Studio Ollila
Tero Hannula: Saana Heinänen
Terhi Heimonen: Kuvakeskus Hynninen
Viima Lampinen: Jón Páll Vilhelmsson
Marjo Laukkanen: Juhani Seikkula
Noora Länsiö: Photo Peters Ltd
Max Ryynänen, Fotoyks
Asta Silvanne: Anne Yrjänä
Muut ehdokkaat: : Laura Oja Photography