Eduskuntavaalit 2019

Pinkki läpimurto on lähempänä kuin koskaan! Feministisellä puolueella on erinomaiset mahdollisuudet saada historian ensimmäinen kansanedustaja. Ääni Feministiselle puolueelle on ääni ihmisoikeuksille!

Puolustamme ihmisoikeuksia ja nostamme syrjimättömyyden periaatteen politiikan keskiöön. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus löytää paikkansa yhteiskunnassa ja toteuttaa itseään täysimittaisesti. Rakennamme yhteiskuntaa, jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus. Haluamme viedä nämä tavoitteet eduskuntaan – vallan huoneisiin, joissa määritellään, mikä on tärkeää.

Kunnianhimoinen vaaliohjelmaamme “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” nimeää konkreettisia keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen.

Ehdolla eduskuntaan on 37 upeaa feministiä ympäri Suomea. Voit äänestää meitä kaikissa vaalipiireissä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Jokainen ääni ratkaisee. Voit lisäksi osoittaa tukesi lahjoittamalla vaalikampanjaamme tai ryhtymällä mesenaatiksi.

Tehdään historiaa yhdessä. Koska tulevaisuus määritellään nyt!

 
 
Mesenaatti_profiili.png

Feministisen puolueen Vaaliohjelma

Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelma “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” nimeää konkreettisia keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman kolme tärkeintä tavoitetta ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen.

Inhimillisen turvallisuuden teema näkyy ohjelmassa niin seksuaalirikos- ja translain uudistamisen kuin maahanmuuton ja ilmastotoimien näkökulmasta. Feministinen puolue peruisi useita maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskevia lainsäädännön kiristyksiä, lisäisi vapaata liikkuvuutta ja nostaisi kiintiöpakolaisten määrää tuhansilla.

Vaaliohjelmasta käy myös ilmi, mitä Feministisen puolueen hyvinvointipolitiikka tarkoittaa käytännössä. Puolue esittää muun muassa perustuloa, tasa-arvorahastoa, kykytakuuta ja vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi puolue listaa konkreettisia toimia talouspolitiikan tasa-arvoistamiseksi.

 
DSC_0261.jpg

Feministisen puolueen ehdokkaat

Feministisen puolueen 37 ehdokasta edustavat monimuotoisesti ihmisiä erilaisista taustoista sekä monenlaista asiantuntijuutta. Jokainen ehdokkaamme allekirjoittaa Feministisen puolueen arvot ja tavoitteet.

Yhdessä olemme sitä mieltä, että yhdenvertaisuus ei ole erityiskysymys, joka voidaan käsitellä asialistalla viimeisenä, vaan sen tulee olla kaiken politiikan tekemisen lähtökohta. Rakentamalla yhteiskuntaa, joka on hyvä kaikille, lisäämme hyvinvointia kaikille.

Voit äänestää Feministisen puolueen ehdokasta jokaisessa vaalipiirissä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

#otapaikkasi

 
f-tuki.png

Tue vaalikampanjaamme!

Tiesitkö, että puolueille maksetaan vuosittain puoluetukea yhteensä 30 miljoonaa euroa? Tiesitkö, että me emme saa siitä euroakaan? Siksi tarvitsemme sinun apuasi!

Olemme hyvin lähellä yhden kansanedustajan paikkaa tulevissa vaaleissa. Suuri joukko ihmisiä jakaa arvomme: ihmisoikeudet, syrjimättömyys, ja kaikkien hyvinvointi.

Eduskunnan ulkopuolisena, uutena puolueena koko vaalirahoitus joudutaan kuitenkin keräämään itse. Lähdemme nollasta samalla, kun muut puolueet tukevat kärkiehdokkaitaan kymmenillä tuhansilla euroilla. Onneksi yksin raha ei vaalitulosta ratkaise, vaikka sitäkin tarvitaan.

Tee vaalivoittomme mahdolliseksi ja tue meitä nyt! Jokainen lahjoitus on meille äärimmäisen tärkeä ja arvokas.