Feministinen puolue vaaliliittoon Helsingissä – kärkipaikkaa tavoittelevat Tuuli Kamppila, Pazilaiti Simayijiang ja Katju Aro

Feministinen puolue lähtee Helsingin vaalipiirissä eduskuntavaaleihin vaaliliitossa Eläinoikeuspuolueen, Piraattipuolueen ja Liberaalipuolueen kanssa. Puolueen hallitus vahvisti Ylen ennakkotietona julkaiseman vaaliliittoon osallistumisen kokouksessaan torstaina 10.1.2019. Tavoitteena on saada vaaleissa läpi vähintään yksi puolueen ehdokas.

Read More
Heidi Kurvinen
Helsingin tuleva budjetti vaarantaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin

Feministinen puolue ei kannata kaupunginhallituksen esitystä Helsingin budjetiksi vuodelle 2019. Puolueen mukaan tiukka budjettiraami tulee vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kaupunginhallituksen budjettiesitystä vuodelle 2019. Peruspalveluista leikkaava budjetti vaarantaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja yhdenvertaisen saatavuuden. Erityisen huolissaan Feministinen puolue on lastensuojelun ja kotihoidon määrärahoista, jotka eivät kasva riittävästi tarpeen ja asukasluvun mukana.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue vaatii perustulokeskusteluun yhdenvertaisuusnäkökulmaa

Feministinen puolue on laatimassa omaa perustulomalliaan, feminististä perusturvaa, joka huomioi perustulon vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun tavoitteena on ollut suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen. Feministisen puolueen mukaan kokeilun tuloksissa tulee tarkastella erityisesti sitä, edistääkö perustulo todella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vai voiko se jopa jarruttaa niitä.

Read More
Veera Nurmenniemi
Mitä Suomen pitäisi tehdä taistelussa ilmaston­muutosta vastaan?

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.10. hallitustenvälisen ilmastopaneelin tuoreesta raportista, jonka mukaan valtioiden pitää kiristää päästövähennyksiään rivakasti jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin saada rajattua 1,5 asteeseen. Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että nyt vaaditaan toimia ennen kaikkea poliitikoilta.

Helsingin Sanomat kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta neljä kysymystä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Meiltä ei kysytty, mutta vastasimme silti.

Read More
Feministinen puolue
Helsingin harrastus- ja liikuntapaikkojen tulee olla syrjinnästä vapaita

Feministinen puolue vaatii Helsingin kaupunkia turvaamaan jokaisen kaupunkilaisen mahdollisuuden osallistua harrastus- ja liikuntatoimintaan sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

Feministinen puolueen keskiviikkona jättämän valtuustoaloitteen mukaan Helsingissä tulisi kartoittaa, miten sen ylläpitämien harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu tasa-arvolain vaatimus sukupuolivähemmistöjen aseman edistämisestä.

Read More
Feministinen puolue
Turvallisuutta edistetään inhimillisellä pakolaispolitiikalla

Feministinen puolue osallistuu ensimmäistä kertaa politiikan suurtapahtuma SuomiAreenaan, jonka teemana on tänä vuonna turvallisuus. Puolueen mukaan turvallisempi Eurooppa edellyttää inhimillisempää otetta siirtolaiskysymyksiin.

SuomiAreena alkaa Feministisen puolueen osalta näyttävästi torstaina 19. heinäkuuta, jolloin Taavi-sillalla nähdään Euroopan nykyistä siirtolaispolitiikkaa vastustava flashmob. Se kiteyttää puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimen: muurien sijaan tulee rakentaa siltoja.

Read More
Heidi Kurvinen
Feministisen puolueen Katju Aro: “Helsingin tulee olla turvallinen kaupunki myös väkivaltaa kokeneelle”

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä perustetaan matalan kynnyksen palvelukeskus väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

Euroopan perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan 30 prosenttia 18–74-vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä. Sisäministeriön tuore raportti puolestaan nostaa naisiin kohdistuvan väkivallan esille yhtenä tärkeimmistä turvallisuuskysymyksistä. Samalla Suomi on saanut kansainvälisiltä toimijoilta useita huomautuksia siitä, että toimet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ovat olleet riittämättömiä.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue: vaalit ratkaisevat, onko Suomi ihmisoikeuksien puolella

Feministinen puolue aloittaa eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin huipentuvan vaalikauden puoluekokouksessaan Tampereella.

Feministisen puolueen puoluekokous käynnistää supervaalikauden, jonka aikana puolue osallistuu ensimmäistä kertaa maakunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Puolueen tavoitteena on kääntää Suomen poliittisen keskustelun suunta sekä vakiinnuttaa asemansa puoluekentällä.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue: Helsingin poistettava perusteettomat palkkaerot

Feministinen puolue teki ryhmäaloitteen, joka vaatii Helsinkiä laatimaan oman samapalkkaisuusohjelmansa sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan kaupungin työntekijöille jatkossa samaa palkkaa. Aloite jätettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Viime vuosien aikana valtion tai kunnan palveluksessa olevien naisten ja miesten palkkaerot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Viime aikoina monet naisvaltaiset alat, kuten lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät, ovatkin havahtuneet vaatimaan työnsä vaativuutta paremmin vastaavia palkkoja.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue: Helsinki polkee vammaisten asumisen hintaa

Feministinen puolue kritisoi Helsingin tänään tekemää päätöstä järjestää vammaispalvelut aiempaa kovemmalla kilpailutuksella. Puolue teki esityksen kilpailua kiristävän hintakaton hylkäämisestä, mutta hävisi äänestyksen äänin 10–3. Puolueen puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Katju Aro avaa aihetta myös blogikirjoituksessaan.

Read More
Katju Aro
Katja Mölsä: Sama palkka samanarvoisesta työstä – naisvaltaisten alojen palkat vastaamaan työn vaativuutta!

Samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa alasta riippumatta ja sukupuolesta riippumatta. Näin on säädetty tasa-arvolaissa. Tällä hetkellä naisvaltaisten alojen palkoista suurin osa on kuitenkin liian alhaisia. Alojen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutustasoa.

Sama palkka samasta työstä on perus- ja ihmisoikeuskysymys. Siksi naisvaltaisten alojen palkkoja tulee korottaa, jotta ne vastaisivat paremmin työn vaativuutta ja kuormittavuutta. Ja näin ei ole tehty lastentarhanopettajien palkkojen kanssa. Palkkakehitys on pysähtynyt. Mutta työn kuormittavuus on lisääntynyt.

Read More
Feministinen puolue
Hoivaa ei voida loputtomiin tehostaa, soteuudistus hylättävä

Helsingin kaupunginvaltuusto on tänään antamassa eduskunnalle lausunnon sote- ja maakuntauudistuksen hylkäämisen puolesta. Feministisen puolueen mukaan esitetyt lakiuudistukset uhkaavat heikentää palveluiden laatua ja saatavuutta.

Feministinen puolue asettui tukemaan kaupunginhallituksen lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa kokonaisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja maakuntahallinnoksi ei tule hyväksyä. Puolueen mukaan uudistukselle asetettu kolmen miljardin euron säästötavoite uhkaa romuttaa jokaiselle kuuluvat välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Read More
Feministinen puolue
”Jos seksi ei ole vapaaehtoista, se on laitonta”

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta tulee Feministisen puolueen mielestä määritellä laissa suostumuksen puutteen kautta. Puolue vaatii Suomen rikoslain uudistamista.

Feministinen puolue vaatii, että raiskausmääritelmä muutetaan suostumusperustaiseksi, lievennetyt raiskausmääritelmät poistetaan laista kokonaan ja sanallinen häirintä lisätään rikoslakiin yhdeksi seksuaalisen häirinnän muodoksi. Seksuaalirikokset ovat uhrin itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja, mutta tämä ei näy nykylaissa riittävästi.

Read More
Feministinen puolue
Feministisen puolueen lausunto eläinsuojelulaista

Feministinen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa ei ole ihmisten ja eläinten hyväksikäyttöä. Feministinen puolue haastaa ihmisten itsestään selvänä pidetyn oikeuden hallita ja hyväksikäyttää luontoa ja eläimiä. Puolueen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista perustuu puolueen yleisohjelman mukaisesti aitoon solidaarisuuteen ihmisten kesken sekä ihmisten suhteessa ympäristöön ja eläimiin.

Read More
Katju Aro
Kannanotto: Aktiivimalli kumottava – tilalle tukea, ei rangaistuksia

Feministinen puolue vaatii tammikuun alussa voimaan tullutta työttömyysturvan aktiivimallia kumottavaksi. Malli kertoo hallituksen syvästä epäluottamuksesta ihmisiä kohtaan ja paljastaa karulla tavalla työttömiin liitetyt leimaavat asenteet. Tätä hallitus pyrkii ratkomaan sanktioilla ja rangaistuksilla tuen ja kannustamisen sijaan.

Oikeus työhön on perusoikeus, mutta aktiivimalli siirtää vastuun sekä työttömyydestä että työllistymisestä yhteiskunnalta yksilölle.

Read More
Katju Aro
10 väitettä feministisestä ulkopolitiikasta

Feministinen puolue ajaa feminististä ulkopolitiikkaa, jonka keskiössä ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, inhimillinen turvallisuus ja kestävä kehitys. Alla on listattuna kymmenen kohtaa, jotka vastaavat kysymykseen – mitä on feministinen ulkopolitiikka?

1. Inhimillisen turvallisuuden määrittämistä turvallisuuspolitiikan kärjeksi

Turvallisuuspolitiikka on perinteisesti keskittynyt valtion suojelemiseen ulkoisilta uhilta pääasiassa aseellisin menetelmin. Sodankäynnin muodot ja konfliktien luonteet ovat muuttuneet ja turvallisuusuhat laajentuneet: yhtä keskeinen uhka kuin aseelliset konflikti ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat uhat sekä pula ruoasta, vedestä ja uhka sosiaalisen rakenteen murtumisesta. Ne uhkaavat suoraan ihmisiä mutta ovat myös usein syitä aseellisiin konflikteihin.

Read More
Feministinen puolue