Posts in Kannanotot
Jokaisen on voitava elää ilman pelkoa

Viime viikonloppua ja kuluvaa viikkoa on leimannut suru ja järkytys. Keskellä päivää Helsingin keskustassa tapahtunut nuoren miehen pahoinpitely ja sitä seurannut kuolema on tragedia, joka saa kysymään, miten avoimen rasistinen järjestö on saanut toimia vapaasti, ilman että sen toimintaan on viranomaisten toimesta puututtu.

Read More
KannanototKatju Aro
Terveiset budjettiriiheen

Tänään hallitus käynnistää budjettiriihen, jossa se neuvottelee eduskunnalle annettavan talousarvioesityksen lopullisesta sisällöstä. Useat ihmisoikeus- ja työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet toiveita siitä, mitä esityksen tulee sisältää. Rohkeimmatkin toiveet ovat kaukana siitä, miltä feministinen talouspolitiikka voisi näyttää.

Feministinen talouspolitiikka on hyvinvointitaloutta. Se tarkoittaa, että julkisia investointeja suunnataan ensisijaisesti yhteiskuntaa uudistaville ja vaurastuttaville aloille kuten kasvatukseen, hoivaan ja koulutukseen.

Read More
KannanototKatju Aro
Sukupuolinormit nurin

Feministisen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen voi vapaasti määritellä seksuaalisuutensa ja sukupuolensa ilman pelkoa syrjinnästä ja jossa jokainen tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa vaatii heterosuhteisiin ja kaksinapaiseen sukupuoleen perustuvien normien purkamista lainsäädännössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa, työelämässä ja ihmisten arjessa.

Feministinen puolue haluaa, että yhdenvertaisuutta edistetään aktiivisesti siihen tehtävään valittujen päättäjien toimesta, ei vasta kansalaisaloitteiden kautta. 

Read More
KannanototKatju Aro
Perheenyhdistämistä helpotettava

Feministinen puolue kehottaa kaikkia feminististä politiikkaa ajavia kansanedustajia osoittamaan kansalaisrohkeutta ja äänestämään hallituksen esitystä vastaan.

Feministinen siirtolaisuuspolitiikka ei vastaa ihmisten hätään sulkemalla rajoja vaan tarjoamalla laillisia reittejä, suojaa, huolenpitoa ja tulevaisuudenuskoa kodeistaan pakenemaan joutuneille ihmisille. Se helpottaa perheenyhdistämistä ja vahvistaa oikeusturvaa. Se taistelee ihmisoikeuksien puolesta myös aikoina, jolloin niitä haastetaan kaikkein eniten.

Read More
KannanototKatju Aro