Kannanotto: Aktiivimalli kumottava – tilalle tukea, ei rangaistuksia

Feministinen puolue vaatii tammikuun alussa voimaan tullutta työttömyysturvan aktiivimallia kumottavaksi. Malli kertoo hallituksen syvästä epäluottamuksesta ihmisiä kohtaan ja paljastaa karulla tavalla työttömiin liitetyt leimaavat asenteet. Tätä hallitus pyrkii ratkomaan sanktioilla ja rangaistuksilla tuen ja kannustamisen sijaan.

Oikeus työhön on perusoikeus, mutta aktiivimalli siirtää vastuun sekä työttömyydestä että työllistymisestä yhteiskunnalta yksilölle.

Read More
Katju Aro
10 väitettä feministisestä ulkopolitiikasta

Feministinen puolue ajaa feminististä ulkopolitiikkaa, jonka keskiössä ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, inhimillinen turvallisuus ja kestävä kehitys. Alla on listattuna kymmenen kohtaa, jotka vastaavat kysymykseen – mitä on feministinen ulkopolitiikka?

1. Inhimillisen turvallisuuden määrittämistä turvallisuuspolitiikan kärjeksi

Turvallisuuspolitiikka on perinteisesti keskittynyt valtion suojelemiseen ulkoisilta uhilta pääasiassa aseellisin menetelmin. Sodankäynnin muodot ja konfliktien luonteet ovat muuttuneet ja turvallisuusuhat laajentuneet: yhtä keskeinen uhka kuin aseelliset konflikti ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat uhat sekä pula ruoasta, vedestä ja uhka sosiaalisen rakenteen murtumisesta. Ne uhkaavat suoraan ihmisiä mutta ovat myös usein syitä aseellisiin konflikteihin.

Read More
Feministinen puolue
Presidentin kanslia vaati Feminististä puoluetta oikaisemaan tulkintaansa

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sai syyskuussa henkilökohtaisen sähköpostikirjeen tasavallan presidentin kansliasta. Seuranneessa viestivaihdossa Aroa pyydettiin muuttamaan hänen antamansa suoran haastattelusitaatin sisältöä. Puolue päätti harkinnan jälkeen kertoa viesteistä julkisesti, koska se toivoo asiasta keskustelua vielä ennen seuraavan presidentin valintaa.

Yhteydenotto koski Hufvudstadsbladetissa 24.9. julkaistua juttua, jossa puheenjohtaja Katju Aro vastasi kysymyksiin puolueen presidentinvaaleja koskevasta kannanotosta. Kannanotossa puolue vaati presidenttiehdokkaita puolustamaan ihmisoikeuksia ja tekemään niin myös vaativissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Aron mielestä presidentti Niinistö ei ollut ymmärtänyt tätä riittävästi. Esimerkiksi Aro nosti Niinistön puheen maahanmuuttokeskustelun ääripäistä.

Read More
Feministinen puolue
Selvityspyyntö itsenäisyyspäivän mielenosoituksista käynnisti laillisuustarkastuksen

Poliisihallitus aloittaa selvityksen itsenäisyyspäivän lastentapahtuman siirtämistä koskeneesta päätöksestään. Päätöksen laillisuus päätettiin selvittää Feministisen puolueen puheenjohtajan, kaupunginvaltuutettu Katju Aron tekemän selvityspyynnön johdosta.

Poliisi päätti tällä viikolla siirtää lapsille tarkoitetun yleisötilaisuuden äärioikeistolaisen 612-kulkueen tieltä vedoten mielenosoituksen aiemmin tekemään ilmoitukseen ja perinteisyyteen. Siirtäminen oli mahdollista kaupungin purettua sopimuksensa lastentapahtuman kanssa.

”Pormestari Jan Vapaavuori kehotti luottamaan poliisin ratkaisuun asiassa. Poliisin linjaus ei kuitenkaan minun tulkintani mukaan ollut lain hengen mukainen. Siksi pyysin poliisilta selvityksen asiasta. Arvostan sitä, että sain vastauksen nopeasti ja että päätöksen laillisuus halutaan selvittää”, Katju Aro sanoo.

Read More
Feministinen puolue
Katju Aron valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi etenee Helsingissä

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä laaditaan toimenpideohjelma seksuaalisen ahdistelun ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Aloite sai kannatusta kaupunginvaltuustossa ja etenee valmisteluun.

Seksuaalinen ahdistelu on  yleinen ongelma, joka on tullut aiempaa paremmin näkyväksi kansainvälisen #metoo-kampanjan ansiosta. Helsingin kaupungin teettämä vuoden 2016 nuorten hyvinvointikertomus tuo esiin, että seksuaalisuuten kohdistuva loukkaava nimittely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä ilmiöitä nuorten arjessa. Euroopan perusoikeusviraston vuoden 2014 tutkimuksen mukaan joka neljäs aikuinen nainen oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

Read More
Feministinen puolue
Paperittomien oikeuksiin huomattavia parannuksia Helsingissä

Feministisen puolueen sitkeä työ paperittomien perusoikeuksien turvaamiseksi palkittiin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa. Esitys palveluiden laajentamisesta hyväksyttiin äänin 45-39. Helsingin päätös tulee näyttämään suuntaa kansallisille linjauksille paperittomien palveluista.

Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Välttämätön terveydenhuolto sisältää päivystyksellisen hoidon lisäksi myös rokotukset, suun terveyden ja kroonisten sairauksien hoidon, lääkkeet ja seurannan. Valtuusto vahvisti myös oikeuden hätä- ja kriisimajoitukseen, oikeudelliseen neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen. Päätöksellä on tarkoitus edistää haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien hyvinvointia ja samalla ehkäistä marginalisoitumista. 

Read More
Feministinen puolue
Henkilöstömuutoksia Feministisen puolueen valtuustoryhmässä

Feministisen puolueen toiseksi varavaltuutetuksi Helsingissä nousee Heidi Ahola, puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Kukka Eskolan jättäessä tehtävänsä.

Kevään kuntavaaleissa varavaltuutetuksi Helsingissä valittu Kukka Eskola jättää tehtävänsä henkilökohtaisista syistä. Ero vahvistettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Puolueen toiseksi varavaltuutetuksi nousee HuK, valtiot. yo. ja Helsingin Feministisen puolueen hallituksen jäsen Heidi Ahola.

“Heidi Ahola toimii varajäsenenäni sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja on vahva lisä pieneen valtuustoryhmäämme. Kiitämme Kukkaa lämpimästi hyvästä puoluetoveruudesta viimeisen vuoden aikana ja huikeasta työstä puolueen vaalimenestyksen eteen”, sanoo puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue nimitti ensimmäisen työntekijänsä

Feministinen puolue nimitti poliittiseksi sihteerikseen Sara Mäkäräisen

Kevään kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon läpimurtonsa tehnyt Feministinen puolue vahvistaa puolueorganisaatiotaan. Puolueen poliittiseksi sihteeriksi nimitettiin VTM Sara Mäkäräinen. Kyseessä on samalla puolueen ensimmäinen rekrytointi.

Read More
Katju Aro
Feministinen puolue: “Ainakin yksi ehdokas läpi eduskuntaan”

Uusi puheenjohtajisto luotsaa Feministisen puolueen kohti supervaalikautta.

Feministisen puolueen puoluekokouksessa äänestettiin sunnuntaina uudesta puheenjohtajistosta. Katju Aro jatkaa puheenjohtajana, ja uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Tuuli Kamppila ja Pazilaiti Simayijiang.

“Tavoitteemme on kasvattaa puoluetta ja saada vähintään yksi ehdokas läpi eduskuntavaaleissa,” jatkokaudelle valittu Katju Aro sanoo.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue haastaa presidenttiehdokkaat

Feministinen puolue päätti, ettei se asetu kenenkään yksittäisen presidenttiehdokkaan taakse puoluekokouksessaan lauantaina. Puolue haastaa sen sijaan kaikki presidenttiehdokkaat ottamaan voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksien puolesta.

“Kun demokratiaa haastetaan, siihen on vastattava entistä suuremmalla avoimuudella ja inhimillisyydellä. Ihmisoikeuksilla ei ole arvoa, ellei niitä puolusteta juuri silloin, kun ne ovat eniten uhattuina. Tätä nykyinen presidentti ei ole mielestäni ääripää-puheessaan ymmärtänyt”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Katju Aro
Puoluekokouksesta alkaa Feministisen puolueen eduskuntavaalityö

Espoossa järjestetään viikonloppuna kautta aikain ensimmäinen Feministisen puolueen puoluekokous. Sunnuntaina puolueelle äänestetään uusi puheenjohtajisto.

Kevään kuntavaaleissa läpimurtonsa tehneellä Feministisellä puolueella on viikonloppuna edessään historiansa ensimmäinen puoluekokous. Espoossa järjestettävään puoluekokoukseen odotetaan noin viidesosaa puolueen 600 jäsenestä.

“Puoluekokous käynnistää matkamme kohti eduskuntavaaleja. Meillä on kaksi vuotta aikaa kasvattaa puoluetta valtakunnalliseksi ja eduskuntavaalivalmiuteen. Puolueen ensimmäinen vuosi ja kevään vaalivoitto antavat hyvän startin tälle työlle,” puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Helsingin strategian tasa-arvohanke ensimmäinen laatuaan Suomessa

Myös pienryhmät näkyvät Helsingin kaupunginhallituksen tänään vahvistamassa strategiaesityksessä. Feministisen puolueen idea kunnianhimoisesta tasa-arvohankkeesta etenee.

”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.”

Näin lukee esityksessä Helsingin kaupungin uudeksi strategiaksi. Feministiselle puolueelle se tarkoittaa tärkeän tavoitteen läpimenoa.

Read More
Feministinen puolue
Kannanotto: Uusi translaki nyt

Feministinen puolue vaatii translain uudistuksen toimeenpanoa vielä tällä hallituskaudella. On kestämätöntä, että juhlapuheissa ihmisoikeuksiin sitoutuneen valtion johto ei suostu korjaamaan nykylain jyrkästi eriarvoistavia ja ihmisoikeuksia rikkovia käytäntöjä, joista Suomi on saanut useita huomautuksia.

Lakiuudistuksen tulee olla kokonaisuudistus, joka takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun yhteiskunnan eri instituutioissa ja joka ei aseta ketään eriarvoiseen asemaan hänen sukupuolensa perusteella. Lakiuudistuksen kantavaksi periaatteeksi tulee ottaa itsemäärämisoikeuden toteutuminen. Mikään vähempi ei riitä.

Read More
Katju Aro
Feministisen puolueen luottamuspaikat jaettiin

Feministinen puolue tulee vaikuttamaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa sekä neljässä muussa luottamustehtävässä. Valtuuston neuvotteluryhmä ja Helsingin toimintaryhmä valitsivat luottamushenkilöt neuvoteltuihin paikkoihin kokouksessaan maanantaina.

Read More
Katju Aro
Hyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän estäminen feministien tehtäviksi valtuustossa

Feministinen puolue on tyytyväinen ensimmäisissä luottamuspaikkaneuvotteluissaan saavuttamaansa neuvottelutulokseen. Neuvottelut päättyivät Helsingin kaupungintalolla eilen. Puolue onnistui neuvottelemaan tukea laajan poliittisen edustavuuden periaatteelle ja sai vahvistettua yhden valtuutetun ryhmille paikkoja valmistelevissa toimielimissä.Feministinen puolue tulee jatkossa vaikuttamaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa. Puolue tavoitteli näitä paikkoja, koska se pääsee niissä vaikuttamaan parhaiten kuntavaaliohjelmassa esiteltyjen tavoitteidensa toteutumiseen.

Read More
Katju Aro
Här hittar du alla våra kandidater på olika orter

Feministiska partiets kandidater i kommunalvalet enligt ort i Esbo, Helsingfors, Lojo, Borgå, Riihimäki, Tövsala, Tammerfors, Åbo och Vanda:

ESBO
652 Acquah, Sirpa, socionom YH
653 Haapala, Maija, socionom, studerande i samhällsvetenskap
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, planerare
655 Kärkkäinen, Hanni, företagare

HELSINGFORS
2 Ahola, Heidi, studerande i statsvetenskap
3 Aro, Katju, Feministiska partiets ordförande, grafisk designer
4 Brandt, Pia, FM, lärare
5 Eklund Nhaga, Laura, studerande
6 Elomaa, Laura, TM, kundrådgivare
7 Eskola, Kukka, frivilligarbetare, rehabiliteringsklient inom mental hälsa
8 Jensen, Anna, forskare och doktorand
9 Kamppila, Tuuli, EM
...

Read More
Cy Snellman
Täältä löydät kaikki ehdokkaamme paikkakunnittain

Feministisen puolueen kuntavaaliehdokkaat paikkakunnittain järjestyksessä Espoo, Helsinki, Lohja, Porvoo, Riihimäki, Taivassalo, Tampere, Turku, Vantaa:

ESPOO
652 Acquah, Sirpa, sosionomi AMK
653 Haapala, Maija, sosionomi, yhteiskuntatieteiden yo
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, suunnittelija
655 Kärkkäinen, Hanni, yrittäjä

HELSINKI
2 Ahola, Heidi, valtiotieteiden ylioppilas
3 Aro, Katju, Feministisen puolueen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija
4 Brandt, Pia, FM, opettaja
5 Eklund Nhaga, Laura, ylioppilas
6 Elomaa, Laura, TM, palveluneuvoja
7 Eskola, Kukka, vapaaehtoistyöntekijä, mielenterveyskuntoutuja
8 Jensen, Anna, tohtorikoulutettava tutkija
9 Kamppila, Tuuli, KTM
...

Read More
Veera Nurmenniemi
F*NO! kutsuu nuoret mukaan Feministisen puolueen toimintaan

Feministisen puolueen nuorten ja opiskelijoiden toimintaryhmä F*NO! perustettiin torstaina 2.3. yli 20 nuoren voimin. Tilaisuuteen Helsingin Leipätehtaalle saapui osallistujia Vaasasta saakka.

Nuorisoryhmän alullepanijat Feministisen puolueen hallituksen nuoret jäsenet ja ehdokkaat Pazilaiti Simayijiang, Laura Eklund Nhaga ja Nelli Ruotsalainen haluavat ryhmän kautta rohkaista myös nuoria mukaan päätöksentekoon ja uuden puolueen toimintaan.

Read More
Veera Nurmenniemi