Katju Aron valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi etenee Helsingissä

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä laaditaan toimenpideohjelma seksuaalisen ahdistelun ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Aloite sai kannatusta kaupunginvaltuustossa ja etenee valmisteluun.

Seksuaalinen ahdistelu on  yleinen ongelma, joka on tullut aiempaa paremmin näkyväksi kansainvälisen #metoo-kampanjan ansiosta. Helsingin kaupungin teettämä vuoden 2016 nuorten hyvinvointikertomus tuo esiin, että seksuaalisuuten kohdistuva loukkaava nimittely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä ilmiöitä nuorten arjessa. Euroopan perusoikeusviraston vuoden 2014 tutkimuksen mukaan joka neljäs aikuinen nainen oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

Read More
Feministinen puolue
Paperittomien oikeuksiin huomattavia parannuksia Helsingissä

Feministisen puolueen sitkeä työ paperittomien perusoikeuksien turvaamiseksi palkittiin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa. Esitys palveluiden laajentamisesta hyväksyttiin äänin 45-39. Helsingin päätös tulee näyttämään suuntaa kansallisille linjauksille paperittomien palveluista.

Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Välttämätön terveydenhuolto sisältää päivystyksellisen hoidon lisäksi myös rokotukset, suun terveyden ja kroonisten sairauksien hoidon, lääkkeet ja seurannan. Valtuusto vahvisti myös oikeuden hätä- ja kriisimajoitukseen, oikeudelliseen neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen. Päätöksellä on tarkoitus edistää haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien hyvinvointia ja samalla ehkäistä marginalisoitumista. 

Read More
Feministinen puolue
Henkilöstömuutoksia Feministisen puolueen valtuustoryhmässä

Feministisen puolueen toiseksi varavaltuutetuksi Helsingissä nousee Heidi Ahola, puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Kukka Eskolan jättäessä tehtävänsä.

Kevään kuntavaaleissa varavaltuutetuksi Helsingissä valittu Kukka Eskola jättää tehtävänsä henkilökohtaisista syistä. Ero vahvistettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Puolueen toiseksi varavaltuutetuksi nousee HuK, valtiot. yo. ja Helsingin Feministisen puolueen hallituksen jäsen Heidi Ahola.

“Heidi Ahola toimii varajäsenenäni sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja on vahva lisä pieneen valtuustoryhmäämme. Kiitämme Kukkaa lämpimästi hyvästä puoluetoveruudesta viimeisen vuoden aikana ja huikeasta työstä puolueen vaalimenestyksen eteen”, sanoo puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue nimitti ensimmäisen työntekijänsä

Feministinen puolue nimitti poliittiseksi sihteerikseen Sara Mäkäräisen

Kevään kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon läpimurtonsa tehnyt Feministinen puolue vahvistaa puolueorganisaatiotaan. Puolueen poliittiseksi sihteeriksi nimitettiin VTM Sara Mäkäräinen. Kyseessä on samalla puolueen ensimmäinen rekrytointi.

Read More
Katju Aro
Feministinen puolue: “Ainakin yksi ehdokas läpi eduskuntaan”

Uusi puheenjohtajisto luotsaa Feministisen puolueen kohti supervaalikautta.

Feministisen puolueen puoluekokouksessa äänestettiin sunnuntaina uudesta puheenjohtajistosta. Katju Aro jatkaa puheenjohtajana, ja uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Tuuli Kamppila ja Pazilaiti Simayijiang.

“Tavoitteemme on kasvattaa puoluetta ja saada vähintään yksi ehdokas läpi eduskuntavaaleissa,” jatkokaudelle valittu Katju Aro sanoo.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue haastaa presidenttiehdokkaat

Feministinen puolue päätti, ettei se asetu kenenkään yksittäisen presidenttiehdokkaan taakse puoluekokouksessaan lauantaina. Puolue haastaa sen sijaan kaikki presidenttiehdokkaat ottamaan voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksien puolesta.

“Kun demokratiaa haastetaan, siihen on vastattava entistä suuremmalla avoimuudella ja inhimillisyydellä. Ihmisoikeuksilla ei ole arvoa, ellei niitä puolusteta juuri silloin, kun ne ovat eniten uhattuina. Tätä nykyinen presidentti ei ole mielestäni ääripää-puheessaan ymmärtänyt”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Katju Aro
Puoluekokouksesta alkaa Feministisen puolueen eduskuntavaalityö

Espoossa järjestetään viikonloppuna kautta aikain ensimmäinen Feministisen puolueen puoluekokous. Sunnuntaina puolueelle äänestetään uusi puheenjohtajisto.

Kevään kuntavaaleissa läpimurtonsa tehneellä Feministisellä puolueella on viikonloppuna edessään historiansa ensimmäinen puoluekokous. Espoossa järjestettävään puoluekokoukseen odotetaan noin viidesosaa puolueen 600 jäsenestä.

“Puoluekokous käynnistää matkamme kohti eduskuntavaaleja. Meillä on kaksi vuotta aikaa kasvattaa puoluetta valtakunnalliseksi ja eduskuntavaalivalmiuteen. Puolueen ensimmäinen vuosi ja kevään vaalivoitto antavat hyvän startin tälle työlle,” puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Helsingin strategian tasa-arvohanke ensimmäinen laatuaan Suomessa

Myös pienryhmät näkyvät Helsingin kaupunginhallituksen tänään vahvistamassa strategiaesityksessä. Feministisen puolueen idea kunnianhimoisesta tasa-arvohankkeesta etenee.

”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.”

Näin lukee esityksessä Helsingin kaupungin uudeksi strategiaksi. Feministiselle puolueelle se tarkoittaa tärkeän tavoitteen läpimenoa.

Read More
Feministinen puolue
Kannanotto: Uusi translaki nyt

Feministinen puolue vaatii translain uudistuksen toimeenpanoa vielä tällä hallituskaudella. On kestämätöntä, että juhlapuheissa ihmisoikeuksiin sitoutuneen valtion johto ei suostu korjaamaan nykylain jyrkästi eriarvoistavia ja ihmisoikeuksia rikkovia käytäntöjä, joista Suomi on saanut useita huomautuksia.

Lakiuudistuksen tulee olla kokonaisuudistus, joka takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun yhteiskunnan eri instituutioissa ja joka ei aseta ketään eriarvoiseen asemaan hänen sukupuolensa perusteella. Lakiuudistuksen kantavaksi periaatteeksi tulee ottaa itsemäärämisoikeuden toteutuminen. Mikään vähempi ei riitä.

Read More
Katju Aro
Feministisen puolueen luottamuspaikat jaettiin

Feministinen puolue tulee vaikuttamaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa sekä neljässä muussa luottamustehtävässä. Valtuuston neuvotteluryhmä ja Helsingin toimintaryhmä valitsivat luottamushenkilöt neuvoteltuihin paikkoihin kokouksessaan maanantaina.

Read More
Katju Aro
Hyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän estäminen feministien tehtäviksi valtuustossa

Feministinen puolue on tyytyväinen ensimmäisissä luottamuspaikkaneuvotteluissaan saavuttamaansa neuvottelutulokseen. Neuvottelut päättyivät Helsingin kaupungintalolla eilen. Puolue onnistui neuvottelemaan tukea laajan poliittisen edustavuuden periaatteelle ja sai vahvistettua yhden valtuutetun ryhmille paikkoja valmistelevissa toimielimissä.Feministinen puolue tulee jatkossa vaikuttamaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa. Puolue tavoitteli näitä paikkoja, koska se pääsee niissä vaikuttamaan parhaiten kuntavaaliohjelmassa esiteltyjen tavoitteidensa toteutumiseen.

Read More
Katju Aro
Här hittar du alla våra kandidater på olika orter

Feministiska partiets kandidater i kommunalvalet enligt ort i Esbo, Helsingfors, Lojo, Borgå, Riihimäki, Tövsala, Tammerfors, Åbo och Vanda:

ESBO
652 Acquah, Sirpa, socionom YH
653 Haapala, Maija, socionom, studerande i samhällsvetenskap
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, planerare
655 Kärkkäinen, Hanni, företagare

HELSINGFORS
2 Ahola, Heidi, studerande i statsvetenskap
3 Aro, Katju, Feministiska partiets ordförande, grafisk designer
4 Brandt, Pia, FM, lärare
5 Eklund Nhaga, Laura, studerande
6 Elomaa, Laura, TM, kundrådgivare
7 Eskola, Kukka, frivilligarbetare, rehabiliteringsklient inom mental hälsa
8 Jensen, Anna, forskare och doktorand
9 Kamppila, Tuuli, EM
...

Read More
Cy Snellman
Täältä löydät kaikki ehdokkaamme paikkakunnittain

Feministisen puolueen kuntavaaliehdokkaat paikkakunnittain järjestyksessä Espoo, Helsinki, Lohja, Porvoo, Riihimäki, Taivassalo, Tampere, Turku, Vantaa:

ESPOO
652 Acquah, Sirpa, sosionomi AMK
653 Haapala, Maija, sosionomi, yhteiskuntatieteiden yo
654 Hiltunen, Aino-Maija, FM, suunnittelija
655 Kärkkäinen, Hanni, yrittäjä

HELSINKI
2 Ahola, Heidi, valtiotieteiden ylioppilas
3 Aro, Katju, Feministisen puolueen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija
4 Brandt, Pia, FM, opettaja
5 Eklund Nhaga, Laura, ylioppilas
6 Elomaa, Laura, TM, palveluneuvoja
7 Eskola, Kukka, vapaaehtoistyöntekijä, mielenterveyskuntoutuja
8 Jensen, Anna, tohtorikoulutettava tutkija
9 Kamppila, Tuuli, KTM
...

Read More
Veera Nurmenniemi
F*NO! kutsuu nuoret mukaan Feministisen puolueen toimintaan

Feministisen puolueen nuorten ja opiskelijoiden toimintaryhmä F*NO! perustettiin torstaina 2.3. yli 20 nuoren voimin. Tilaisuuteen Helsingin Leipätehtaalle saapui osallistujia Vaasasta saakka.

Nuorisoryhmän alullepanijat Feministisen puolueen hallituksen nuoret jäsenet ja ehdokkaat Pazilaiti Simayijiang, Laura Eklund Nhaga ja Nelli Ruotsalainen haluavat ryhmän kautta rohkaista myös nuoria mukaan päätöksentekoon ja uuden puolueen toimintaan.

Read More
Veera Nurmenniemi
Puheenjohtajalta: Tältä näyttää kaikkien kaupunki

Feministisen puolueen politiikan kärkiä ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus. Nämä kolme politiikan aluetta näkyvät myös kuntavaaliohjelmassamme, jonka teema on: kaupunki kuuluu kaikille. Kun kaupunki on hyvä myös sen haavoittuvimmassa asemassa olevalle asukkaalle, se on hyvä meille kaikille. 

Read More
Katju Aro
Feministinen puolue parantaisi pakolaisten ja paperittomien asemaa

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelmassa kaupunki kuuluu kaikille: lapsille ja nuorille, siirtolaisille, asunnottomille, vanhuksille ja vammaisille ihmisille. Puolue asettaa ehdokkaita yhdeksällä paikkakunnalla. Kuntavaaliohjelma julkaistaan tiistaina.

”Kuntien tulee ottaa aiempaa paremmin huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet. Oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen, terveelliseen ympäristöön ja yhdenvertaisiin palveluihin ovat perusoikeuksia. Jokaisella on myös oikeus saada hätätilanteessa välttämätön toimeentulo ja katto pään päälle”, Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi
Fler nya kandidater! Nu även i Tammerfors, Riihimäki, Borgå och Lojo

De nya kandidaterna innebär att vi nu deltar i kommunalvalet på nio orter.

Som kandidat för partiet i kommunalvalet i Tammerfors deltar Annamaija Saarela och från Riihimäki Taija Kostia-Hakola. Som vår kandidat i Borgå deltar Anu Saari-Gomez och i Lojo Hanna Maria Ruoste. Den här veckan har vi även fått nya kandidater i andra städer. Ny partikandidat i Åbo är Panda Eriksson. I Vanda kandiderar även Paula Cruz och i Esbo Hanni Kärkkäinen för Feministiska partiet. Nya kommunalvalskandidater i Helsingfors är Pia Brandt, Tuuli Kamppila, Haka Kekäläinen, Marjo-Sisko LindstedtIrmeli Laitinen och Eva Persson.

Read More
Cy Snellman
Lisää ehdokkaita! Nyt mukana Tampere, Riihimäki, Porvoo ja Lohja

Uusien ehdokkaiden myötä osallistumme kuntavaaleihin jo yhdeksällä paikkakunnalla.

Puolueen kuntavaaliehdokkaaksi Tampereelta lähtee Annamaija Saarela ja Riihimäeltä Taija Kostia-Hakola. Porvoossa ehdokkaaksi asettuu Anu Saari-Gomez ja Lohjalla Hanna Maria Ruoste. Saimme tällä viikolla uusia ehdokkaita myös muista kaupungeista. Turussa mukaan ilmoittautui Panda Eriksson. Vantaalla puoluetta edustaa nyt myös Paula Cruz ja Espoossa Hanni Kärkkäinen. Helsingin uudet kuntavaaliehdokkaat ovat Pia Brandt, Tuuli Kamppila, Haka Kekäläinen, Marjo-Sisko Lindstedt, Irmeli Laitinen sekä Eva Persson.

Read More
Veera Nurmenniemi
Kandidater även i Esbo, Vanda och Åbo

Våra första kommunalvalskandidater i Esbo, Vanda och Åbo är nu bekräftade. Vi deltar alltså i valet på åtminstone fyra orter.

Kandidaterna i Esbo är Aino-Maija Hiltunen, Sirpa Acquah och Maija Haapala. I Vanda är våra kandidater Katja Mölsä, Päivi Helakallio-Ranta och Anne Kolehmainen. Mari Säisä och Maria “Rittis” Ikola är våra kandidater i Åbo och Seidi Haarla i Taivassalo. Vid partistyrelsens möte onsdagen den 15 februari bekräftades även Aulikki Isra Lehtinen som partiets kandidat i Helsingfors.

Read More
Veera Nurmenniemi