5 X vielä parempaa naistenpäivää!

Helsingin valtuustoryhmän naistenpäivän tervehdys

Tänään juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää. Meille se on syy nostaa esiin tasa-arvokysymyksiä, joiden toteutuminen tekisi Helsingin kaupungista entistä turvallisemman sekä naisille että sukupuolivähemmistöille. Siksi Feministinen puolue haluaa pitää esillä muun muassa seuraavia asioita:

  1. Turvakotipalvelujen saatavuutta tulee ylläpitää ja kehittää. Lähisuhdeväkivallan sukupuolittuneisuus on laaja kansallinen ongelma, ja turvakoteihin panostaminen on osa ongelman purkamista.

  2. Asunnottomuutta tulee ennaltaehkäistä. Vaikka asunnottomuus on kaikenkaikkiaan vähentynyt Suomessa, on naisten asunnottomuus ja erityisesti naisten pitkäaikaisasunnottomuus lisääntynyt. Asunnottomuuden vähentämiseksi tarvitaan varhaisen puuttumisen malleja ja pitkäjänteistä politiikkaa.

  3. Varhaiskasvatuksen laatua tulee vaalia ja kehittää. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen etu, mutta vahvistaa lisäksi etenkin naisten työmarkkina-asemaa. Siksi siitä on pidettävä kiinni. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota naisvaltaisten päiväkotien työntekijöiden jaksamiseen ja palkan kehittymiseen sekä tarjottava koulutusta sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta.

  4. Julkisen liikenteen ja kaupungin esteettömyyttä tulee kehittää. Katujen auraamisella ja esteettömillä kulkuneuvoilla taataan kaupungin saavutettavuus myös esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville tai lastenrattaiden kanssa kulkeville ihmisille.

  5. Kaupungin kiinteistöjen pukuhuoneiden ja intiimitilojen tulee ottaa kaikki sukupuolet huomioon. Helsingin kaupunki on jo sitoutunut edistämään asiaa harrastetiloissaan Feministisen puolueen aloitteesta. Seuraavaksi on varmistettava, että muutokset etenevät.

Hyvää naistenpäivää!

Feministinen puolue