Feministiska partiet vill förbättra flyktingars och papperslösas ställning

Feministiska partiets kommunalvalsprogram har fokus på en stad som tillhör alla: barn och unga, invandrare, bostadslösa, äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga. I en levande och trivsam stad har alla människor ett eget hem och tillgång till rimligt prissatta hyresbostäder, förmånlig offentlig kollektivtrafik och nära belägna tjänster.

Feministiska partiet deltar i kommunalvalet med 40 kandidater på nio orter: Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Riihimäki, Borgå, Lojo och Tövsala.

Läs kommunalvalsprogrammet här.

Mer information:

Katriina Rosavaara tfn 040 562 2314
puheenjohtajat@feministinenpuolue.fi

Veera Nurmenniemi, kommunikationsansvarig, tfn 050 438 7998, viestinta@feministinenpuolue.fi


Feministiska partiets politik utgår från icke-diskriminering, mänskliga rättigheter och mänsklig trygghet. Partiet som grundades sommaren 2016 och registrerades i januari 2017 deltar för första gången i kommunalvalet den här våren. www.feministinenpuolue.fi.

Cy Snellman