Feministinen puolue: Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen ei edistä vaan heikentää ihmisoikeuksia

Tiedotusvälineille 6.3.2019

Eduskunta päätti keskiviikkona 27.2.2019 Jehovan todistajien asevelvollisuuteen liittyvän erivapauden kumoamisesta. Lakimuutosta on perusteltu uskonnollisten ja muiden vakaumusten yhdenvertaisella kohtelulla. Feministisen puolueen mukaan päätös ei edistä yhdenvertaisuutta, vaan heikentää ihmisoikeuksia entisestään. 

Jehovan todistajien erivapauden poistamisen yhteydessä eduskunta jätti voimaan lain, jonka nojalla ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytymisestä voidaan tuomita vankeuteen. Jatkossa rangaistus koskee myös Jehovan todistajia. Feministisen puolueen mukaan lakimuutos heikentää ihmisoikeuksia. 

“On kestämätöntä, että 2010-luvun Suomessa ihmisiä tuomitaan vankilaan sukupuolensa ja vakaumuksensa perusteella. Jehovan todistajien erivapauden lakkauttamisen sijaan oikeus kieltäytyä asepalveluksesta vakaumuksen perusteella tulisi ulottaa koskemaan kaikkia”, sanoo Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. 

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International luokittelee totaalikieltäytyjät mielipidevangeiksi siviilipalveluksen rangaistusluontoisen keston takia. Suomi on saanut asiasta useita huomautuksia sekä YK:n ihmisoikeuskomitealta että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta.

Feministinen puolue ajaa vapaaehtoista sukupuolineutraalia asepalvelusta ja kieltäytymisestä seuraavan rangaistuksen poistamista. Puolueen pidemmän aikavälin tavoitteena on siirtyä yhteiskuntapalvelukseen, jossa kouluttaudutaan laajan turvallisuuskäsityksen mukaisten uhkien, kuten ympäristökatastrofien torjuntaan kansainvälisesti.

Lisätietoja: Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Vuonna 2016 perustettu puolue osallistuu tänä keväänä ensimmäisiin eduskuntavaaleihinsa. www.feministinenpuolue.fi.

Heidi Kurvinen