Feministinen puolue vaatii perustulokeskusteluun yhdenvertaisuusnäkökulmaa

Tiedote

Julkaisuvapaa 6.11.2018


Feministinen puolue on laatimassa omaa perustulomalliaan, feminististä perusturvaa, joka huomioi perustulon vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun tavoitteena on ollut suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen. Feministisen puolueen mukaan kokeilun tuloksissa tulee tarkastella erityisesti sitä, edistääkö perustulo todella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vai voiko se jopa jarruttaa niitä.

”Perustulo ei automaattisesti lisää tasa-arvoa eri ihmisryhmien välillä. Poistaessaan eri tukien kannustimia se saattaa jopa sementoida työmarkkinoiden epätasa-arvon pysyväksi”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro kommentoi.

Feministisen puolueen mukaan myös oikean tulotason löytäminen on haaste, koska perustulo saattaisi heikentää nykyistä sosiaaliturvaa. Puolueen tavoitteena onkin muotoilla oma perustulomalli, joka tukee niin naisten, nuorten kuin maahanmuuttajienkin työllistymistä sekä jakaa hoivavastuuta myös miehille.

“Mallimme tulee eroamaan esimerkiksi vihreiden ja vasemmiston malleista, ja kutsummekin sitä perustulon sijaan feministiseksi perusturvaksi”, Aro jatkaa.

Perustulosta keskustellaan Feministisen puolueen järjestämässä keskustelutilaisuudessa Ravintola Tenhossa 6. marraskuuta. Illan aikana pohditaan vuoden lopussa päättyvän perustulokokeilun ongelmia ja visioidaan Feministisen puolueen perustulomallia.

Tilaisuudessa ovat keskustelemassa asiantuntijoina Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen, perustulokokeilussa mukana oleva valokuvaaja Maija Savolainen, digitaalisen talouden tutkija Ville-Veikko Pulkka sekä Feministisen puolueen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila ja hallituksen jäsen Anne Kolehmainen. Tilaisuuden avaa Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro ja keskustelua johtaa Feministisen puolueen perustulotyöryhmän puheenjohtaja Pauli Saarikivi.

Feministisen puolueen Perustuloilta, tiistaina 6. marraskuuta, klo 17–19.30, ravintola Tenho, Helsinginkatu 15.

Lisätietoja:

Anne Kolehmainen, Feministinen puolue, s-posti: anne.kolehmainen.fp@gmail.com, p. 050 410 7255

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu seuraavan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi.


Veera Nurmenniemi