Helsingin strategian tasa-arvohanke ensimmäinen laatuaan Suomessa

Tiedote
Feministinen puolue / Helsingin valtuustoryhmä

Myös pienryhmät näkyvät Helsingin kaupunginhallituksen tänään vahvistamassa strategiaesityksessä. Feministisen puolueen idea kunnianhimoisesta tasa-arvohankkeesta etenee.

”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.”

Näin lukee esityksessä Helsingin kaupungin uudeksi strategiaksi. Feministiselle puolueelle se tarkoittaa tärkeän tavoitteen läpimenoa.

”Tasa-arvohanke on oma ideamme, jolle saimme neuvoteltua tukea muista ryhmistä. Ykköstavoitteemme oli, että tasa-arvon edistämisestä saadaan strategiaan sellainen kirjaus, joka varmasti muuttuu sanoista teoiksi”, kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Mikäli hanke toteutuu esitetyn mukaisena, se sisältää koulutusta ja tutkimusyhteistyötä piilossa olevien epätasa-arvoisten käytäntöjen tunnistamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Lopullinen muoto ratkeaa, kun strategiaesitys hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja hanke lähtee virkamiesten ja kaupungin tasa-arvotoimikunnan kehitettäväksi.

”Tasa-arvotyölle on tyypillistä, että se tuottaa joukon raportteja, mutta toteutumista voi estää sekä työkalujen puute että raha. Tässä haetaan konkreettisia muutoksia ja tiedon siirtymistä käytäntöön. Helsingin hanke tulee olemaan ainutlaatuinen koko Suomessa,” Aro jatkaa.

Vertailukohta löytyy Ruotsista. Siellä vastaavassa maanlaajuisessa projektissa onnistuttiin parantamaan poikien oppimistuloksia koulussa, lisäämään ikääntyneiden osallistumista toimintakykyä ylläpitävään päivätoimintaan, muuttamaan turvattomina pidettyjä kaupunkialueita turvallisemmiksi ja tarjoamaan asukkaille parempia terveydenhuoltopalveluja.

Muita muun muassa Feministisen puolueen ajamia tärkeitä tavoitteita strategiassa ovat kaupungin esteettömyyden lisääminen, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä kaupungin kansainvälistymistä koskevat tavoitteet kuten kotoutumispalveluiden vahvistaminen ja turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetuksen varhaistaminen.

“Strategia antaa hyvän selustan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen Helsingin kehittämiselle. Se kertoo, että kaupunginvaltuuston enemmistö on sitoutunut avoimen, kaikille hyvän kaupungin rakentamiseen ja puoluerajat ylittävään yhteistyöhön,” Aro sanoo.

Lisätiedot:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.

Feministinen puolue