Hoivaa ei voida loputtomiin tehostaa, soteuudistus hylättävä

Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto on tänään antamassa eduskunnalle lausunnon sote- ja maakuntauudistuksen hylkäämisen puolesta. Feministisen puolueen mukaan esitetyt lakiuudistukset uhkaavat heikentää palveluiden laatua ja saatavuutta.

Feministinen puolue asettui tukemaan kaupunginhallituksen lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa kokonaisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja maakuntahallinnoksi ei tule hyväksyä. Puolueen mukaan uudistukselle asetettu kolmen miljardin euron säästötavoite uhkaa romuttaa jokaiselle kuuluvat välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  

“Säästöjä aiotaan saada muun muassa lastensuojelusta ja vanhusten kotihoidosta. Jos uudistuksen valtava säästötavoite kohdistetaan eniten palveluita tarvitseviin, emme voi enää puhua hoivasta. Puhumme silloin heitteillejätöstä”, sanoi puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro Feministisen puolueen ryhmäpuheenvuorossa tänään.

Säästötoimet kohdistuvat henkilöstökuluihin, jotka ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden suurin yksittäinen kuluerä. Uudistus tarkoittaa Suomen historian suurimpia yt-neuvotteluita, jotka koskevat puolta kaikkien kuntien henkilöstöstä. Heistä 80 prosenttia on naisia.

“Siirrettävillä työntekijöillä ei ole irtisanomissuojaa. Heidän työehtonsa heikkenevät ja palkkansa pienentyy. Pyrkimykset sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen tulevat käytännössä pysähtymään ja palkkaero voi revetä jopa aiempaa suuremmaksi. Siitä huolimatta, että Suomen ei tulisi säätää lakeja, jotka lisäävät palkkasyrjintää”, Aro sanoo.

Uudistuksen läpimeno tarkoittaa vaalilakien säätämistä poikkeuksellisesti vain neljä kuukautta ennen vaaleja. Feministinen puolue pitää aikataulua demokratian kannalta kestämättömänä. Lyhyt vaalikausi vaikuttaa pienten puolueiden mahdollisuuksiin rahoittaa osallistumistaan maakuntavaaleihin. Myös äänestäjällä on vähemmän aikaa saada riittävästi tietoa tulevista vaaleista ja siitä, mistä vaaleissa päätetään.

Sote- ja maakuntauudistus ei Feministisen puolueen mukaan saavuta alkuperäistä tavoitettaan kaventaa alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. Jokaisen perusoikeuksiin kuuluvasta hyvinvoinnista on sen sijaan tehty yrityksille tapa tavoitella voittoa. Uudistus perustuu ennennäkemättömälle tehostamiselle ja yksityisen sektorin osuuden nostamiselle kolmasosaan kaikista palveluista. Puolue ei voi kannattaa uudistusta, joka ei edistä hyvinvointia vaan uhkaa päinvastoin toteutuessaan vaarantaa kaikille kuuluvan oikeuden hyvään ja laadukkaaseen hoivaan.

Feministisen puolueen ryhmäpuheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa: https://www.katjuaro.fi/blogi/2018/4/4/feministinen-puolue-soteuudistus-on-hylttv

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue