Feministisen puolueen aloite läpi: Helsinki toimiin seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi

Tiedote

Helsinki ryhtyy kouluttamaan henkilöstöä ja esihenkilöitä seksuaalisesta häirinnästä ja siihen puuttumisesta. Häirinnän ehkäisemistä tullaan parantamaan myös kaupungin palveluissa. Feministisen puolueen joulukuussa jättämä aloite hyväksyttiin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Seksuaalinen häirintä on yleinen ongelma kouluissa, työpaikoilla ja palveluissa. Ilmiön yleisyydestä huolimatta häirintä johtaa vain harvoin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuutettu Katju Aro vaati joulukuussa Helsingin kaupunkia ryhtymään konkreettisiin toimiin asian muuttamiseksi.

“Ennen MeToo-kampanjaa seksuaalista häirintää ei ole Helsingissäkään osattu tunnistaa eikä siksi myöskään ehkäistä. Haluamme, että jatkossa jokainen häirintää tai ahdistelua kokenut tietää heti keneen olla yhteydessä ja pystyy tekemään sen epäröimättä ja oikeaa tukea saaden”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Aloitteessa Aro vaati Helsinkiä luomaan kaikille kaupungin kouluille, työpaikoille ja palveluille yhteiset ohjeet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Jatkossa esihenkilöiden ja henkilöstön koulutuksissa seksuaalinen häirintä nostetaan esille erillisenä kysymyksenä. Myös esihenkilöstön tietoisuutta heille kuuluvasta velvollisuudesta valvoa mahdollista vallan väärinkäyttöä lisätään.  

Helsinki on ottanut viime aikoina muitakin edistysaskelia tasa-arvon edistämiseksi. Valtuusto päätti toukokuussa, että Helsingissä otetaan käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Katju Aron ponnen, jonka myötä varhaiskasvatuksen ammattilaisille järjestetään sekä koulutusta sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta että sijaisia koulutuksen ajaksi.

“Seksuaalisen häirinnän kitkeminen ja viime aikojen muut hyvät uutiset ovat merkki siitä, että tasa-arvo etenee Helsingissä nyt monella eri rintamalla”, Aro sanoo.

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue