Paperittomien oikeuksiin huomattavia parannuksia Helsingissä

Tiedote
Feministinen puolue / Helsingin valtuustoryhmä

Feministisen puolueen sitkeä työ paperittomien perusoikeuksien turvaamiseksi palkittiin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa. Esitys palveluiden laajentamisesta hyväksyttiin äänin 45-39. Helsingin päätös tulee näyttämään suuntaa kansallisille linjauksille paperittomien palveluista.

Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Välttämätön terveydenhuolto sisältää päivystyksellisen hoidon lisäksi myös rokotukset, suun terveyden ja kroonisten sairauksien hoidon, lääkkeet ja seurannan. Valtuusto vahvisti myös oikeuden hätä- ja kriisimajoitukseen, oikeudelliseen neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen. Päätöksellä on tarkoitus edistää haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien hyvinvointia ja samalla ehkäistä marginalisoitumista. 

”Helsinki turvaa päätöksellään paperittomien perusoikeudet ihmisoikeussopimusten vaatiman tason mukaisesti. Tämä on merkittävä linjaus myös kansallisesti. Helsinki osoittaa, että kunnat voivat toimia inhimillisesti ja yhdenvertaisesti silloin kun maan hallitus ei siihen pysty”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Valtuusto päätti asiasta Veronika Honkasalon, Leo Straniuksen ja Thomas Wallgrenin tekemän valtuustoaloitteen johdosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta elokuussa voimakkaasti kantaaottavan lausunnon, joka tuotiin valtuuston hyväksyttäväksi sellaisenaan. Lautakunnan esitykset valmisteltiin vasemmiston, vihreiden ja feministisen puolueen yhteistyönä. Lautakunnan linjaus on hiertänyt valtuustossa pitkin syksyä perussuomalaisten otettua jyrkän kannan palveluiden laajentamista vastaan.

“Valtuustokeskustelussa esitettiin useita virheellisiä väitteitä, jotka vaativat oikaisua. On helpottavaa, että asia saatiin nyt päätökseen. Linjaus on merkittävä voitto Feministiselle puolueelle, joka nosti kuntavaaliohjelmassaan paperittomien aseman yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä Helsingissä”, Aro sanoo.

Paperittomille suunnattujen palveluiden laajentaminen on ollut Feministisen puolueen tavoite puolueen perustamisesta lähtien. Puolueen vaatimukset riittävästä terveydenhuollosta, oikeudellisesta neuvonnasta, pitkäkestoisesta kriisimajoituksesta, lasten aseman huomioimisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kouluttamisesta tulivat nyt Helsingin linjaksi.

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.

 

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi tasa-arvon, syrjimättömyyden, ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue