Feministisessä politiikassa hoiva on talouden osa, ei rasite

Feministisen puolueen Helsingin valtuustoryhmän kannanotto

Esperi Caren yksityinen hoivakoti Ulrika suljettiin Kristiinankaupungissa Valviran toimesta useiden vanhusten hoitoon liittyvien laiminlyöntien vuoksi. Valvira perusteli päätöstään muun muassa sillä, että työntekijöistä säästäminen oli johtanut hoitotyön epäkohtiin. Potilaita oli esimerkiksi jouduttu hoitamaan vuoteissa, koska henkilökuntaa ei riittänyt nostamaan heitä sängystä ylös. Hoivakoti Ulrika kiteyttää soten valinnanvapauden problematiikan: Kun yritys tavoittelee hoivalla voittoa, täytyy kustannukset saada alas. Silloin tingitään hoivan laadusta ja hoivattavien hyvinvoinnista.

Feministinen puolue linjaa yleisohjelmassaan, että hyvinvointia ei saa alistaa lyhytnäköisille taloudellisille tavoitteille. Talouspolitiikka ei saa olla ristiriidassa tasa-arvotavoitteiden kanssa eikä yhdenvertaisuuden esteenä. Samasta syystä feministinen puolue asettui vastustamaan Helsingin budjettia vuodelle 2019: Puolue katsoi, että tiukka budjettiraami vaikuttaisi kaupunkilaisten arkeen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

Feministinen puolue nojaa hyvinvointitalouden ideaan, jossa hoiva nähdään investointina. Panostamalla hoivaan panostetaan hyvinvointiin ja yhteiskunnan tasa-arvoon. Siksi hoiva on pitkäjänteistä talous- ja tasa-arvotyötä. Jos hoiva irrotetaan talouspuheesta, on vaarassa käydä kuten Esperi Caren tapauksessa: Sen sijaan, että taloutta pyöritettäisiin ihmisiä varten, aletaan ihmiset nähdä taloutta rasittavina kulueriä. Tällöin hyötyjiä eivät ole hoitajat tai hoivattavat, vaan yrityksen pyörittäjät, jotka tienaavat hoivasta leikkaamalla.

Keskustelua sotesta ja valinnanvapaudesta ei voida pelkistää Esperi Caren tapaukseen. Myös julkisella puolella hoivan laadussa on parannettavan varaa, eli kyse ei ole ainoastaan yksityisistä toimijoista. Siitä huolimatta Esperi Caren tapaus herättää aiheellisesti kysymyksen siitä, mitä voi pahimmillaan tapahtua, mikäli yritykset tuodaan laajamittaisesti tekemään hoivalla voittoa? Jotta Esperi Care jäisi varoittavaksi esimerkiksi, on soten sudenkuopat tilkittävä ajoissa. Se onnistuu näkemällä hoiva talouden osana, ei talouden rasitteena.

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu kuluvan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue