Helsingin harrastus- ja liikuntapaikkojen tulee olla syrjinnästä vapaita

Tiedote

Feministinen puolue vaatii Helsingin kaupunkia turvaamaan jokaisen kaupunkilaisen mahdollisuuden osallistua harrastus- ja liikuntatoimintaan sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

Feministinen puolueen keskiviikkona jättämän valtuustoaloitteen mukaan Helsingissä tulisi kartoittaa, miten sen ylläpitämien harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu tasa-arvolain vaatimus sukupuolivähemmistöjen aseman edistämisestä. Kartoituksen perusteella on tarkoitus laatia yhteenveto siitä, minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla kaupungin harrastus- ja liikuntapaikoissa ylläpitämät pukeutumistilat, peseytymistilat ja vessat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

“Tällä hetkellä kaikilla helsinkiläisillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja liikuntatoimintaan. Järjestämällä kaikille turvalliset intiimitilat harrastus- ja liikuntapaikkojen yhteyteen, teemme Helsingistä toimivan kaupungin kaikille sen asukkaille”, sanoo Feministisen puolueen varavaltuutettu, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Nelli Ruotsalainen.

Konkreettisina keinoina puolue esittää, että kaupunki voi lisätä sukupuolittamattomien wc-tilojen lukumäärää harrastus- ja liikuntapaikossa, merkitä olemassaolevia tiloja uudelleen sekä rakentaa yksityisiä pukukoppeja yhteisten pukuhuoneiden yhteyteen tai tilalle. Kyse ei siis lopulta ole mittavista muutostöistä. Sen sijaan puolue peräänkuuluttaa riittävää tahtotilaa, jotta kaupunki saavuttaa lakisääteiset tasa-arvotavoitteensa.

“Sukupuolen moninaisuus sisältyy tasa-arvolakiin. Lain toimeenpanoa tulee toteuttaa kaikissa kaupungin toimissa. Pienillä teoilla Helsingillä on myös mahdollisuus profiloitua maan edelläkävijänä sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisessa ja näyttää koko valtiolle suuntaa tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen”, sanoo Ruotsalainen.

Valtuustoaloite etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Asia palaa valtuuston käsiteltäväksi keväällä.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue