Kysymyksiä ja vastauksia vaaliliitosta Helsingissä

Miksi Feministinen puolue on Helsingissä mukana pienpuolueiden vaaliliitossa?

Siksi, että olemme pyrkimässä eduskuntaan tosissamme ja tavoitteellisesti. Uskomme kuntavaalien tulosten perusteella, että meillä on erittäin hyvä mahdollisuus onnistua: tehdä historiaa ja saada eduskuntaan ensimmäinen Feministisen puolueen kansanedustaja.

Helsingissä läpimenoon tarvitaan minimissään noin 14 000 ääntä. Olemme arvioineet, että vaaliliiton avulla tämä on mahdollista. Ilman vaaliliittoa tavoite jäisi liian kauas.

Päätös vaaliliitosta ei ollut helppo ja se tehtiin puolueessa tarkan harkinnan jälkeen. Liittoon päädyttiin siksi, että pidämme ensimmäisen kansanedustajapaikan saamista erittäin tärkeänä sekä feministisen politiikan että puolueen tulevaisuuden kannalta.

Onnistumisen ratkaisevat kuitenkin äänestäjät: kaikki ne ihmiset, joiden mielestä eduskunnassa tarvitaan feminististä politiikkaa. Jos kannattajamme keskittävät äänensä Feministisen puolueen ehdokkaan taakse, uskomme olevamme vaaliliiton isoin puolue.

Miksi nämä vaalit ovat Feministiselle puolueelle niin tärkeät?

Puolue on perustettu vasta kaksi vuotta sitten ja osallistuu nyt eduskuntavaaleihin ensimmäistä kertaa. Suomen poliittisessa järjestelmässä eduskunnan ulkopuolella toimivien puolueiden asema on vaikea, sillä puoluetukea jaetaan vain eduskuntapuolueille.

Läpimeno tarkoittaisi, että pääsemme aidosti vallan huoneisiin ratkaisemaan tulevaisuutemme tärkeimpiä kysymyksiä ilmastonmuutoksesta sosiaaliturvauudistukseen ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Se tarkoittaisi myös puolueen olemassaolon ja toiminnan vakiinnuttamista: monet vapaaehtoisemme venyvät uskomattomiin suorituksiin, mutta se vaatii veronsa. Eduskuntapaikka tarkoittaisi mahdollisuutta puoluetukeen ja sitä kautta merkittävästi suurempia resursseja puolueen perustyön tekemiseen ammattimaisesti ja feministisen politiikan edistämiseen kestävällä pohjalla pitkälle tulevaisuuteen.

Jos haluat meidät mukaan valtakunnan politiikkaan, nämä vaalit ovat ratkaisevan tärkeät. Tulevaisuus päätetään nyt.

Miten vaaliliitossa mukana olevien puolueiden äänet jakautuivat kuntavaaleissa?

Vaalilliiton neljä puoluetta saivat vuoden 2017 kuntavaaleissa yhteensä reilut 10 000 ääntä. Jos pystymme kaikki kasvattamaan äänisaaliitamme jonkin verran, vaaliliitolla on erittäin hyvä mahdollisuus saada yksi kansanedustajanpaikka.

Kuntavaaleissa Feministinen puolue sai selvästi eniten ääniä vaaliliiton puolueista, yli 4900 ääntä eli lähes puolet yhteissummasta.

Toiseksi suurin puolue oli Piraattipuolue (noin 2800 ääntä), kolmas Liberaalipuolue (noin 1600 ääntä) ja neljäs Eläinoikeuspuolue (980 ääntä).

Miten vaaliliiton äänet lasketaan ja mahdollinen paikka jaetaan?

Vaaliliitossa mahdolliset kansanedustajapaikat jaetaan henkilökohtaisten äänimäärien perusteella. Jos vaaliliitto saa yhden kansanedustajapaikan, sen saa eniten henkilökohtaisia ääniä saanut ehdokas.

Vaaliliitossa on siis aina tärkeää, että äänet kyetään keskittämään yhden ehdokkaan taakse. Usein vaaliliitossa olevat puolueet asettavat vain yhden tai pari ehdokasta.

Feministinen puolue tekee työtä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Siksi meille oli tärkeää nostaa myös Helsingissä esiin vahva, moninainen lista ehdokkaita - ei vain yhtä kärkiehdokasta. Näin varmistamme, että vaalikeskusteluissa saadaan esiin moninaisia ääniä.

Tässä olemme ottaneet riskin: haluamme, että äänestäjämme saavat äänestää itselleen sopivimman ehdokkaan puolesta.

Uskomme, että siitä huolimatta meillä on mahdollisuus ykkössijaan listalla – sen lisäksi, että muut ehdokkaat saavat näkemyksensä esiin ja valitsematta jääneilläkin on entistä parempi mahdollisuus päästä läpi tulevissa vaaleissa.

Kiitos, että äänestät Feminististä puoluetta! Se on arvokasta ja vie työtämme eteenpäin.

Miten toimin, jos ääneni “valuminen” väärälle ehdokkaalle tai puolueelle huolettaa?

Olemme kuulleet, että jotkut kannattajistamme haluaisivat äänestää Feminististä puoluetta, mutta pelkäävät äänensä “valuvan” väärälle puolueelle.

Me puolueessa kannustamme jokaista äänestämään eduskuntavaaleissa omien arvojensa ja poliittisten tavoitteidensa mukaisesti, rakentaen sitä maailmaa jota kohti haluaa kulkea.

Jos vaaliliiton puolueiden kannatukset pysyvät samana tai nousevat kuntavaaleista, tuo Feministinen puolue vaaliliitolle yli puolet sen äänistä. Jos nämä äänet keskitetään yhden ehdokkaan taakse, on Feministisellä puolueella selvä todennäköisyys olla sekä vaaliliiton suurin puolue että saada eniten ääniä omalle ehdokkaalleen.

Siksi Feminististä puoluetta uskaltaa äänestää, vaikka ei kannattaisi kaikkien vaaliliitossa olevien puolueiden politiikkaa. Vaaliuurnilla väliä on vain sillä äänellä, jonka annat.

Jos tuet, äänestä.

Vaaliliitossa on mukana puolueita, joiden aktiivien aiemmat kannanotot ovat olleet ristiriidassa Feministisen puolueen arvojen kanssa. Mitä tästä pitäisi ajatella?

Meille yhdenvertaisuus on vaalien kärkiteema ja puolueen arvojen ytimessä. Siksi olemme vaatineet kaikkia vaaliliiton puolueita sitoutumaan siihen, että keneltäkään vaaliliiton ehdokkaalta ei hyväksytä seksististä, rasistista tai muuta syrjinnäksi tai häirinnäksi luettavaa käytöstä.

Tällä olemme halunneet varmistaa sen, että Feministisen puolueen äänet eivät vaalimatemaattisista syistä päätyisi hyödyttämään ehdokkaita, joiden toiminta olisi ristiriidassa puolueemme arvopohjan kanssa. Uskomme ja toivomme, että kumppanimme osoittautuvat tässä asiassa luotettaviksi.

Vaaliliittopuolueiden äänimäärät kuntavaaleissa 2017jpg


Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Vuonna 2016 perustettu puolue sai vuoden 2017 kuntavaaleissa yhden valtuustopaikan ja pyrkii nyt eduskuntaan ensimmäistä kertaa.

Feministinen puolue