Feministinen puolue: Eurooppa tarvitsee feminismiä enemmän kuin koskaan

Feministinen puolue nosti eurovaaleissa esiin tarvetta Euroopan unionin vahvemmalle roolille ihmisoikeuksien ja inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolustajana sekä ilmastojohtajana. Vaalien kokonaistulos oli torjuntavoitto, joka osoittaa, että feminististä politiikkaa tarvitaan Euroopassa enemmän kuin koskaan.

Ensimmäisiin eurovaaleihinsa osallistunut Feministinen puolue ei saanut vielä edustajaa Euroopan parlamenttiin. Feministisen puolueen tavoite vaaleissa oli tuoda ihmisoikeudet, inhimillinen maahanmuuttopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta vahvasti osaksi vaalikeskustelua. Puolueen ehdokkaat vaaleissa olivat Katju Aro, Tero Hannula ja Minna Karvonen.

“Puolueilta puuttui yhä rohkeutta puhua EU-politiikasta ihmisoikeuksien kautta. Maahanmuuttopolitiikassa kuultiin ennemminkin entistäkin tiukempia kannanottoja. Pidän tätä vaarallisena kehityssuuntana. Vaalitulos osoittaa silti selvästi, että Eurooppa äänesti yhtenäisen, perusarvoihinsa sitoutuvan ja ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti torjuvan EU:n puolesta”, puolueen puheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Katju Aro sanoo.

Vaikka esimerkiksi Suomessa europarlamenttivaaleissa parhaiten pärjäsivät EU-myönteiset puolueet, myös ihmisoikeuksia jarruttamaan pyrkivät äärioikeistoon kuuluvat puolueet paransivat asemaansa EU:n päätöksenteossa.

“Vaalit olivat torjuntavoitto voimista, jotka yrittävät murentaa Euroopan perustavanlaatuisia arvoja ja oikeusjärjestelmää. Feministinen puolue jatkaa järjestäytymistä myös kansainvälisesti muiden maiden feminististen puolueiden kanssa, sillä vastavoimaa ihmisoikeuksia uhkaavalle liikehdinnälle tarvitaan Euroopan laajuisesti", Feministisen puolueen Pirkanmaan piirin varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Minna Karvonen sanoo.

Eurovaaleihin osallistui Euroopan laajuisesti useita feministisiä puolueita.

"Feministiset puolueet vastaavat yltyviin nationalismin ja fasismin uhkiin puolustamalla sivistystä ja kulttuuria ja puuttumalla näköalattomuuden ja osattomuuden tunteen takana oleviin juurisyihin. Jokainen feministiselle puolueelle annettu ääni Suomessa ja muualla Euroopassa kertoo siitä, että tällaiselle politiikalle on kysyntää”, Feministisen puolueen Pirkanmaan piirin hallituksen jäsen ja eurovaaliehdokas Tero Hannula sanoo.  

Vaalien myötä Feministinen puolue vahvisti asemaansa valtakunnallisena puolueena. Puolue sai eurovaaleissa yhteensä 4 458 ääntä ympäri Suomea ja piti kolmella ehdokkaalla eduskuntavaalien 2019 0,2 prosentin valtakunnallisen kannatuksen. Puolueen puheenjohtaja Katju Aro sai äänistä 3145. Minna Karvonen sai 687 ääntä. Tero Hannula sai 626 ääntä. Kevään kaksien vaalien johdosta puolueella on nyt koko maahan levittäytyvä puolueorganisaatio, jonka tuella se tähtää kuntavaaleihin vuonna 2021.


Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi

Veera Nurmenniemi