Helsingin kaupunki ryhtyy edistämään harrastuspaikkojen pukuhuonetilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi

Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti edistää Feministisen puolueen aloitetta muuttaa liikuntapaikkojen pukuhuonetilat kaikkien sukupuolten tarpeet huomioiviksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkona Feministisen puolueen varavaltuutettu Nelli Ruotsalaisen jättämän aloitteen muuttaa kaupungin ylläpitämät harrastus- ja liikuntatilat kaikki sukupuolet huomioiviksi. Kaupunki ryhtyy kartoittamaan, miten yhdenvertaisuus toteutuu sen omissa harrastus- ja liikuntatiloissa. Lisäksi kaupunki ryhtyy edistämään yhteenvedon laatimista koskien muutostöitä ja niiden vaatimia kustannuksia.


“Olen hyvilläni, että valtuuston päätöksellä tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia ryhdytään edistämään kaupunkitasolla. Helsingin tulee olla kaikkien kaupunki, ja tämä on oikea askel siihen suuntaan”, sanoo Ruotsalainen.

Aloite tukee tasa-arvon toteutumista esittämällä pukuhuonetilojen uudelleenmerkintöjä ja yksityisten pukukoppien lisäämistä. Lisäksi sukupuolittamattomia wc-tiloja lisättäisiin erillisinä uusina tiloina. Päämääränä on kaikkien sukupuolten turvallisuuden ja osallisuuden kasvattaminen kaupungin liikuntapalvelujen käyttäjinä.

“Aloite mahdollistaa esimerkiksi yhä useamman nuoren pääsyn liikuntaharrastusten piiriin, kun palveluista tehdään tasa-arvoisempia”, iloitsee Ruotsalainen, jolle kaupungin liikuntatilat ovat rakkaita oman jalkapallotaustansa kautta. Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään osallistavaa toimintakulttuuria myös omassa strategiassaan. Feministisen puolueen jättämän aloitteen edistäminen tukee konkreettisesti strategian toteutumista.

Lisätietoja:

Nelli Ruotsalainen, Feministisen puolueen varavaltuutettu Helsingissä: fp.nelli.ruotsalainen@gmail.com

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue