LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuus ja turvallisuus on osa toimivaa kaupunkia

Helsingin valtuustoryhmän kannanotto

Feministisen puolueen Helsingin valtuustoryhmä haluaa tuoda esiin huolensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen majoitustilanteen saatavuudesta ja turvallisuudesta. Huhtikuun loppuun mennessä Helsingissä tullaan sulkemaan Metsäläntien, SPR Helsingin ja Uudenmaanpiirin vastaanottokeskukset.  Lisäksi Kaarlenkadun toimipiste suljetaan toukokuun loppuun mennessä. Vastaanottokeskusten sulkemisen myötä häviää yhteensä 450 majoituspaikkaa. Suljettavat vastaanottokeskukset ovat toimineet majoituspaikkoina useille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille, jotka ovat turvapaikanhakijoiden joukossa usein erityisen haavoittuvia ryhmiä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityisiä haasteita tunnistetaan harvoin, eikä niihin kyetä vastaamaan riittävästi. Tästä johtuen mainitut vähemmistöt kohtaavat haasteita myös vastaanottokeskuspalveluissa. Tähän saakka apuna toiminut Kotimajoitusverkosto ry on onnistunut vähentämään viranomaisten kuormitusta sekä tukemaan monia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia turvapaikanhakijoita tarjoamalla turvallisia ja erityisen tuen tarpeen tunnistavia majoituspalveluita. Nyt Kotimajoitusverkosto ry on kutenkin joutunut linjaamaan, että hakijoiden suuren määrän vuoksi kotimajoitukset ovat toistaiseksi tauolla.

HeSeta ry:n seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden tueksi perustettu Together-verkosto toteaa, että siirrot pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vaikeuttavat kohderyhmän kotoutumista, oleskeluluvan saamista sekä turvallisen yhteisön löytymistä. Koska pääkaupunkiseudulla on saatavilla enemmän LHBTQI-palveluita ja yhteistöitä, joita syrjäseuduilla ei ole, on majoituspalveluiden säilyttäminen vähemmistöjen hyvinvoinnin näkökulmasta keskeistä.  Majoitustilanteet kiristyminen on johtanut turvapaikanhakijoiden ja paperittomien epätoivoa hyväksikäyttävän asuntobisneksen syntyyn. Tilanteisiin liittyy esimerkiksi taloudellista riistoa ja ihmiskaupan tunnuspirteitä.

Helsingin kaupunki linjaa strategiassaan, että kaupungin toimivuus rakentuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Strategian mukaan eriarvoisuutta tulee vähentää ja jokaisen on tunnettava olonsa kaupungissa turvalliseksi. Lisäksi strategia linjaa, että sosiaalipolitiikan tulee olla inhimillistä, mahdollisimman ajoissa toimivaa ja pitkäjänteistä. Feministisen puolueen valtuustoryhmä haluaakin nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityiset tarpeet, jotka tulee huomioida, jotta kaupunkistrategia toimisi kokonaisvaltaisesti. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden majoituksen turvallisuus on taattava, sillä kaupungin on oltava turvallinen ja toimiva kaikille.

Lue lisää:

Puumalainen, M. 2019. Majoittamisen ongelmat heikentävät lhbtiq-turvapaikanhakijoiden asemaa entisestään. Blogikirjoitus. https://helsinkipride.fi/fi/majoittamisen-ongelmat-heikentavat-lhbtiq-turvapaikanhakijoiden-asemaa-entisestaan/

HeSetan Together-verkoston nettisivut. https://www.heseta.fi/together

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Vuonna 2016 perustettu puolue sai vuoden 2017 kuntavaaleissa yhden valtuustopaikan ja pyrkii nyt eduskuntaan ensimmäistä kertaa.  www.feministinenpuolue.fi.


Feministinen puolue