Katju Aro jatkaa Feministisen puolueen puheenjohtajana, varapuheenjohtajiksi Emilia Taskinen ja Linnea Tuominen

Vasemmalta: puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Minna Karvonen, puoluesihteeri Salla Mistola, puolueen puheenjohtaja Katju Aro, puolueen 1. varapuheenjohtaja Emilia Taskinen ja puolueen 2. varapuheenjohtaja Linnea Tuominen.

Vasemmalta: puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Minna Karvonen, puoluesihteeri Salla Mistola, puolueen puheenjohtaja Katju Aro, puolueen 1. varapuheenjohtaja Emilia Taskinen ja puolueen 2. varapuheenjohtaja Linnea Tuominen.

Feministinen puolue kasvattaa puolueorganisaatiotaan, tavoitteena vaalivoitto kuntavaaleissa 2021. Feministisen puolueen avainpaikat jaettiin puoluekokouksessa Espoossa tänään. 

Feministinen puolue valitsi odotetusti Katju Aron puheenjohtajakseen tämän kolmannelle kaudelle. Puheenjohtajavaaliin ei ilmoittautunut haastajia. Linjapuheessaan Aro alleviivasi puolueen roolia perinteisen politiikan haastajana.

“Politiikan sanotaan olevan mahdollisen taidetta – neuvottelua siitä, mitä pidetään mahdollisena. Me haluamme muuttaa käsityksiä siitä, mistä kaikesta on mahdollista ja lupa unelmoida,” Katju Aro sanoo. “Moni feministinen aloite on aikanaan torjuttu liian radikaalina, vain tullakseen myöhemmin osaksi politiikan valtavirtaa. Jokainen ääneenlausuttu unelmamme ja ohjelmakohtamme laventaa käsitystä siitä, mitä politiikassa on mahdollista kuvitella.”

“Vaikka Feministinen puolue ei ole eduskunnassa, sen vaikutus tuntui puolueiden vaaliohjelmissa ja näkyy hallitusohjelman sivuilla. Antti Rinteen hallituksen ihmisoikeusmyönteisyys mitataan kuitenkin vasta teoissa. Tulemme seuraamaan erityisesti Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja hallituksen tekoja eri vähemmistöjen aseman parantamiseksi”, Aro sanoo. 

Puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin liikennesuunnittelija, tekniikan kandidaatti Emilia Taskinen Helsingistä ja rakennusinsinööri Linnea Tuominen Vihdistä. Puheenjohtajisto johtaa yhdessä puolueen 12-jäsenistä hallitusta.

“Varapuheenjohtajana tulen luotsaamaan puoluetta kohti vuoden 2021 kunnallisvaaleja. Tulemme esittämään konkreettisia keinoja liikenteen, rakentamisen ja asumisen epätasa-arvoisuuksien ratkaisemiseksi ”, sanoo ensimmäinen varapuheenjohtaja Emilia Taskinen.

“Aikamme tärkeimpänä poliittisena kysymyksenä pidän inhimillistä turvallisuutta. Että jokaisella olisi oikeus elää ilman syrjintää ja väkivallan pelkoa, ja että kaikki pidetään mukana. Periaatteidemme tulee toteutua myös omassa toiminnassamme, joka on alusta loppuun vapaaehtoistyötä”, sanoo toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Linnea Tuominen.

Feministinen puolue valitsi myös ensimmäistä kertaa puoluesihteerin. Puoluesihteerinä aloittaa kulttuurituottaja YAMK, filosofian maisteri Salla Mistola Helsingistä. Puoluesihteeri ottaa vastuulleen muun muassa vaalivalmistelut kuntavaalien 2021 osalta.

“Feministisellä puolueella on hyvät mahdollisuudet lisätä paikkoja ensi kuntavaaleissa,” Salla Mistola sanoo. “Puolueorganisaatiomme on nyt vahvempi kuin edellisissä kuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa puolue asetti ehdokkaita jo kaikissa vaalipiireissä. Tästä on hyvä lähteä tavoittelemaan vaalivoittoa ja puolueen aseman vakiinnuttamista poliittisella kentällä.”

Uuden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi äänestettiin oikeustieteen opiskelija Minna Karvonen Tampereelta ja varapuheenjohtajiksi  sairaanhoitaja Marjo Laukkanen Rovaniemeltä ja opiskelija Miska Karhu Turusta. Karvonen ryhtyy johtamaan puolueen 29-jäsenistä puoluevaltuuskuntaa, joka myös valittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään heti.

Lisätietoja:
Katju Aro, puheenjohtaja, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi
Emilia Taskinen, 1. varapuheenjohtaja, p. 045 636 9040, taskinen.emilia@gmail.com
Linnea Tuominen,  2. varapuheenjohtaja, p. 045 141 1937, tuominen.linnea@gmail.com
Salla Mistola, puoluesihteeri, p. 050 599 7993, salla.mistola@gmail.com

Minna Karvonen, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, p. 044 511 6372, minna.karvon@gmail.com

Puheenjohtaja Katju Aron linjapuhe puoluekokouksessa 2019

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Korjaus 25.8.2019 klo 21.21: Puoluevaltuuskuntaan valittiin yhteensä 29 jäsentä, ei 26, kuten tiedotteessa aiemmin esitettiin.

Timo Pitkäranta