Feministinen puolue: Helsingin poistettava perusteettomat palkkaerot

Tiedote
Feministinen puolue / Helsingin valtuustoryhmä

Feministinen puolue teki ryhmäaloitteen, joka vaatii Helsinkiä laatimaan oman samapalkkaisuusohjelmansa sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan kaupungin työntekijöille jatkossa samaa palkkaa. Aloite jätettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Viime vuosien aikana valtion tai kunnan palveluksessa olevien naisten ja miesten palkkaerot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Viime aikoina monet naisvaltaiset alat, kuten lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät, ovatkin havahtuneet vaatimaan työnsä vaativuutta paremmin vastaavia palkkoja.

“Nykytahdilla sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen vie 70 vuotta. Helsingin tulee pistää muutokseen vauhtia. Suurimpana kuntatyönantajana Helsinki on erinomaisessa asemassa näyttämään koko maalle esimerkkiä palkkaerojen tehokkaasta kaventamisesta”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Feministinen puolue vaatii, että Helsinki laatii ohjelman samapalkkaisuuden edistämiseksi. Puolueen mukaan Helsingin tulee selvittää, että kaupungin palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ei ole perusteettomia palkkaeroja. Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, Helsingin on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin palkkauksen syrjivyyden poistamiseksi.

Kuntasektorin nais- ja miesvaltaisten alojen väliset palkkaerot ovat merkittäviä erityisesti samanarvoisissa töissä eli tehtävissä, joiden edellyttämä koulutustaso, osaaminen, vastuu, kuormitus ja työolot ovat kokonaisuutena arvioiden yhtä vaativia.

“Moni ajattelee, että naisvaltaisten alojen työt ovat vähemmän arvokkaita, vaikka ne voivat olla yhtä vaativia tai vaativampia kuin vaikka sähköinsinöörin työ. Alojen välisten palkkaerojen taustalla ei ole mitään järkevää syytä, vaan ne johtuvat historiallisista päätöksistä, joilla naisille on aikoinaan valtioneuvoston asetuksella määrätty pienempi palkka. Sen seuraukset heijastuvat naisvaltaisille aloille yhä tänä päivänä”, Aro sanoo.

Laadukkaalla ja riittävän yksityiskohtaisella palkkakartoituksella näihin eroihin päästään käsiksi. Samanarvoisia, mutta erilaisia töitä tulee palkkakartoituksessa arvioida niiden vaativuuden näkökulmasta, yli työehtosopimus- ja hinnoitteluryhmärajojen.

Ryhmäaloite etenee seuraavaksi lautakuntakäsittelyyn. Asia palaa valtuuston käsiteltäväksi myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja:
Katju Aro, kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja p. 045 133 6012.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue