Fler nya kandidater! Nu även i Tammerfors, Riihimäki, Borgå och Lojo

 

De nya kandidaterna innebär att vi nu deltar i kommunalvalet på nio orter.

Som kandidat för partiet i kommunalvalet i Tammerfors deltar Annamaija Saarela och från Riihimäki Taija Kostia-Hakola. Som vår kandidat i Borgå deltar Anu Saari-Gomez och i Lojo Hanna Maria Ruoste. Den här veckan har vi även fått nya kandidater i andra städer. Ny partikandidat i Åbo är Panda Eriksson. I Vanda kandiderar även Paula Cruz och i Esbo Hanni Kärkkäinen för Feministiska partiet. Nya kommunalvalskandidater i Helsingfors är Pia Brandt, Tuuli Kamppila, Haka Kekäläinen, Marjo-Sisko Lindstedt, Irmeli Laitinen och Eva Persson. Sedan tidigare kandiderar även Seidi Haarla i Tövsala, vilket innebär att vi ställer upp kandidater i valet på nio orter.

Cy Snellman