Feministinen puolue: Helsinki polkee vammaisten asumisen hintaa

Tiedote
Feministinen puolue, Helsingin valtuustoryhmä 

Feministinen puolue kritisoi Helsingin tänään tekemää päätöstä järjestää vammaispalvelut aiempaa kovemmalla kilpailutuksella. Puolue teki esityksen kilpailua kiristävän hintakaton hylkäämisestä, mutta hävisi äänestyksen äänin 10–3. Puolueen puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Katju Aro avaa aihetta myös blogikirjoituksessaan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tänään hyväksymä esitys vammaispalveluiden kilpailuttamiseksi sisältää uutena asiana palveluille asetetun hintakaton. Hintakatto kiristää palveluiden hintaa entisestään, sillä päätöksen myötä hintaa kilpailutetaan myös 80/20-hinta-laatusuhteessa ja palveluntuottajien määrää rajoittamalla.

Feministinen puolue esitti hintakatosta luopumista tarpeettomana ja vahingollisena, mutta se ei saanut tukea esitykselleen muilta puolueilta.

“Hintakatto ja muut säästötoimenpiteet leikkaavat vammaisten ihmisten asumisen hintaa keskimäärin noin 10 000 eurolla palveluiden käyttäjää kohden. Tällä on väistämättä vaikutuksia palveluiden laatuun, riippumatta asetetuista laatuvaatimuksista”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Feministinen puolue moitti myös kuulemisen huonoa laatua. Kaupungin järjestämiä asukasiltoja ja tuottajatapaamisia puolue piti riittämättöminä.

“Asukasilloissa käyneiltä on tullut palautetta, että kuulemiset ovat olleet ylimalkaisia, kysymyksiin ei ole saatu vastauksia ja mitään systemaattista tiedonkeruuta niissä ei ole tehty. Kaupungin omaa vammaisneuvostoa kuultiin vasta viime hetkellä, päivää ennen päätöksentekoa. Jos asia ei olisi jäänyt pöydälle, neuvoston lausunnolla ei olisi ollut mitään vaikutusta hankintaan”, Aro sanoo.

Feministinen puolue esitti jo asian edellisessä käsittelyssä vammaisten ihmisten etujärjestöjen kirjallista kuulemista. Kaupungilla on velvollisuus kuulla ja osallistaa vammaisia ihmisiä edustavat järjestöt päätöksentekoon YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Tämäkään esitys ei saanut muiden puolueiden tukea.

Feministinen puolue sai kuitenkin läpi useita tarkennuksia palveluiden laatuvaatimuksiin. Näillä lisäyksillä muun muassa vahvistetaan vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta palvelusta päätettäessä ja vastuutetaan tuottajia reagoimaan palautteeseen ja esiin nouseviin ongelmiin. Lautakunnan yhteisen työn ansiosta palveluiden tulee olla saatavilla pääkaupunkiseudulla, asiakkaan ei ole pakko vaihtaa pois nykyisestä palvelustaan ja palveluntuottajien tulee pyydettäessä antaa selvitys omasta verojalanjäljestään.

Nyt kilpailutettavat sopimukset tulevat voimaan ennen kuin eduskunta ehtii käsitellä Ei myytävänä -kansalaisaloitteen vammaispalveluiden kilpailutuksen kieltämiseksi. Feministinen puolue kannattaa aloitetta.

Lisätietoja: Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012. Lue myös Aron blogikirjoitus aiheesta.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Katju Aro