Feministinen puolue avasi vaalikampanjansa – vaaliohjelmassa 100 aloitetta yhdenvertaisuuden puolesta

Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelma “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” nimeää konkreettisia keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman kolme tärkeintä tavoitetta ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen.

Feministinen puolue osallistuu ensimmäisiin eduskuntavaaleihinsa ja avasi vaalikampanjansa tänään Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin puolueen eduskuntavaaliohjelma “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta”, joka esittää konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Puolueen mukaan yhdenvertaisuus tulee nähdä kaiken politiikan tekemisen lähtökohtana eikä erityiskysymyksenä, joka käsitellään asialistalla viimeisenä.

“Ohjelma on kunnianhimoinen tavoitepaperi, joka esittää vision siitä, minkälaista yhteiskuntaa meidän tulisi rakentaa seuraavien neljän vuoden aikana”, sanoo puheenjohtaja Katju Aro.  

Vaaliohjelman tärkeimmät kärjet ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Inhimillisen turvallisuuden teema näkyy ohjelmassa niin seksuaalirikos- ja translain uudistamisen kuin maahanmuuton ja ilmastotoimien näkökulmasta. Feministinen puolue peruisi useita maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskevia lainsäädännön kiristyksiä, lisäisi vapaata liikkuvuutta ja nostaisi kiintiöpakolaisten määrää tuhansilla.

“Seuraavat neljä vuotta ovat kriittisiä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Eurooppa jakautuu poliittisesti yhä voimakkaammin samalla, kun meidän pitäisi yhdessä ratkaista ilmastonmuutoksen kaltaisia suuren mittaluokan ongelmia ja suojella sekä täällä asuvien että tänne tulevien inhimillistä turvallisuutta”, Aro sanoo.

Vaaliohjelmasta käy myös ilmi, mitä Feministisen puolueen hyvinvointipolitiikka tarkoittaa käytännössä. Puolue esittää muun muassa perustuloa, tasa-arvorahastoa, kykytakuuta ja vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi puolue listaa konkreettisia toimia talouspolitiikan tasa-arvoistamiseksi.

Puolue haluaa ohjelmallaan rakentaa Suomea, jossa kaikilla on ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista taustatekijöistä riippumatta mahdollisuus toteuttaa itseään täysimääräisesti yhdenvertaisena muiden kanssa.

“Haluamme antaa vaaliohjelmassamme äänen niille ihmisryhmille, jotka jäävät liian usein syrjään päätöksenteossa. Tavoitteemme on uudistaa poliittista keskustelua ja haastaa perinteisiä tapoja tehdä politiikkaa enemmistön ehdoilla. Ohjelmamme katsoo tulevaisuuteen”, vaaliohjelmatyön vetäjä Anna Jensen sanoo.

Feministinen puolue osallistuu eduskuntavaaleihin kaikissa vaalipiireissä. Puolueen tavoite on tuoda yhdenvertaisuuskysymykset mukaan vaalikeskusteluun ja haastaa myös muut puolueet keskustelemaan aiheesta.

Lisätietoja:

Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Vuonna 2016 perustettu puolue sai yhden ehdokkaan läpi vuoden 2017 kuntavaaleissa Helsingissä. www.feministinenpuolue.fiVeera Nurmenniemi