Feministiska partiets program även på svenska!

Feministiska partiet samlade på rekordtid in de 5 000 anhängarkort som krävdes för registrering. I samband med att partiföreningen lämnade in ansökan om registrering av partiet den 13 december publicerades partiets första politiska program. Partiet infördes i partiregistret den 11 januari 2017.

I partiprogrammet presenteras riktlinjerna och delområdena för Feministiska partiets politik. Programmets genomgående teman är icke-diskriminering, välfärd och mänsklig trygghet. Partiet anser att de traditionella partierna inte har lyckats bekämpa sexism, rasism och övriga former av diskriminering och att det därför finns ett behov av feministisk politik.

”Inom många partier ses kvinnors och minoriteters ställning som en separat fråga, som man endast jobbar för då det råkar finnas tid och man tycker sig ha råd. Effekterna av politiska beslut påverkar dock ofta just dessa grupper. Exempelvis har den ekonomiska åtstramningspolitiken slagit särskilt hårt mot kvinnor, handikappade och migranter”, säger partiordförande Katju Aro.

Partiet erbjuder så kallad välfärdsekonomi som ett alternativ till dagens ekonomiska politik. Detta innebär offentliga investeringar i omsorg, välfärd och den sociala infrastrukturen, dvs. branscher som förnyar samhället och i hög grad sysselsätter medlemmarna i samhället. Investeringarna bidrar till det allmänna bästa och således till samtliga samhällsmedborgares välfärd och delaktighet i samhället.

Feministiska partiet tar i sitt program starkt ställning för mänskliga rättigheter. Partiet anser att samhället idag är ytterst tudelat, i en nationalistisk världsbild och en feministisk världsbild.

”I många länder i Europa sitter högerpopulära partier som fört en rasistisk kampanj redan i regeringen. Stunden har kommit för oss att välja hur vår tid kommer att gå till historien. Vi väljer att kämpa mot rasismen, för allas lika värde”, säger partiets vice ordförande Katriina Rosavaara.

Vid beredningen av partiprogrammet har partiets medlemmar, sakkunniga och forskare hörts och vid utformningen av innehållet har partiet samarbetat med det svenska partiet Feministiskt initiativ. Partiet presenterar sina första politiska initiativ i sitt kommunalvalsprogram i januari.

Feministiska partiet grundades sommaren 2016. Partiet höll sitt första partimöte 10–11 december 2016 och stadfäste då sina stadgar. I samband med detta var man tvungen att frångå den planerade modellen med tre ordförande på grund av Patent- och registerstyrelsens ändrade tolkning av lagen. De tilltänkta ordförandena fortsätter med nya titlar och delar även i fortsättningen jämlikt på ansvaret.

 

 

Veera Nurmenniemi