Hyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän estäminen feministien tehtäviksi valtuustossa

Feministinen puolue on tyytyväinen ensimmäisissä luottamuspaikkaneuvotteluissaan saavuttamaansa neuvottelutulokseen. Neuvottelut päättyivät Helsingin kaupungintalolla eilen. Puolue onnistui neuvottelemaan tukea laajan poliittisen edustavuuden periaatteelle ja sai vahvistettua yhden valtuutetun ryhmille paikkoja valmistelevissa toimielimissä.

Feministinen puolue tulee jatkossa vaikuttamaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisojaostossa ja tasa-arvotoimikunnassa. Puolue tavoitteli näitä paikkoja, koska se pääsee niissä vaikuttamaan parhaiten kuntavaaliohjelmassa esiteltyjen tavoitteidensa toteutumiseen.

“Sosiaali- ja terveyslautakunnassa työskentelemme laadukkaiden lähipalveluiden puolesta kaikkien hyvinvoinnin parantamiseksi. Meille tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi paperittomien asema ja naisvaltaisen sotealan työhyvinvoinnin vahvistaminen”, puolueen puheenjohtaja ja ensimmäinen kaupunginvaltuutettu Katju Aro sanoo.

Lautakunnan toimintaa tulee määrittelemään hallituksen soteuudistuksen aikataulu. Feministinen puolue on arvioinut, ettei soteuudistusta tulisi viedä läpi tällä hallituskaudella, koska sen valmistelussa ei ole huomioitu riittävällä tavalla uudistuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.

“Nuorisojaostossa haluamme edistää nuorten osallisuutta ja löytää keinoja lasten ja nuorten kohtaaman syrjinnän ja syrjäytymisen estämiseksi”, puolueen varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara sanoo. “Tasa-arvotoimikunnassa pyrimme kehittämään tasa-arvovaikutusten arviointia niin, että se on jatkossa työkalu paitsi budjetin suunnittelussa ja päätöksissä myös kunnan palveluiden toteuttamisessa.”

Feministinen puolue oli yksi vaalien voittajista Helsingissä. Sillä on yksi valtuutettu, Katju Aro, ja kaksi varavaltuutettua, Kukka Eskola ja Nelli Ruotsalainen. Saatuihin luottamuspaikkoihin valitaan heidän lisäkseen kuusi muuta jäsentä ensisijaisesti puolueen eniten ääniä saaneista ehdokkaista.

Katju Aro