Jokaisen on voitava elää ilman pelkoa

Yhteiskunnan on suojeltava ihmisiä väkivallalta, rasismilta ja niihin yllyttävältä propagandalta. Järjestäytynyt rasismi tulee kriminalisoida.

Viime viikonloppua ja kuluvaa viikkoa on leimannut suru ja järkytys. Keskellä päivää Helsingin keskustassa tapahtunut nuoren miehen pahoinpitely ja sitä seurannut kuolema on tragedia, joka saa kysymään, miten avoimen rasistinen järjestö on saanut toimia vapaasti, ilman että sen toimintaan on viranomaisten toimesta puututtu.

Poliisi ei ollut paikalla Suomen Vastarintaliikkeen mielenilmauksessa lauantaina 10. syyskuuta kun kansallissosialistisen uusnatsijärjestö jakoi luvan kanssa lentolehtisiä keskellä Helsinkiä. YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan kyseistä järjestöä ei pitäisi sallia lainkaan, ja sen toimintaan osallistuminen tulisi olla rangaistavaa. Suomen yhdistys- ja rikoslakia on välittömästi päivitettävä siten, että jatkossa näitä velvoitteita noudatetaan. Myös viranomaisten on kyettävä tunnistamaan uusnatsijärjestöjen aiheuttamat turvallisuusuhat paremmin ja toimittava aktiivisesti inhimillisen turvallisuuden parantamiseksi.

Äärioikeistolaisten ryhmien tekemät väkivaltarikokset eivät ole Suomessa uusi ilmiö. Sama ryhmä, jonka johtohahmo on epäiltynä helsinkiläismiehen törkeästä kuolemantuottamuksesta, on tehnyt väkivaltaisia iskuja aiemminkin. Tuomioistuinten on tunnistettava paremmin rasistiset motiivit rikosten taustalla, ja tämän tulee johtaa ankarampiin tuomioihin. Rasistinen motiivi on rikoslain mukaan rangaistuksen koventamisperuste ja sitä tulee myös käyttää.

Viranomaisten ja päättäjien on kyettävä erottamaan kansan kiihottaminen ja rotusyrjintää edistävä toiminta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta. Natsi-ideologiaa kannattavat ryhmät eivät voi toimia yhteiskunnallisen keskustelun osapuolina. Päättäjät ovat pahoinpitelystä antamissaan lausunnoissa pääosin tuominneet poliittisen väkivallan, viharikokset ja rasismin. Huolestuttavasti esiin on noussut myös toisenlaisia viestejä. Sen sijaan, että rasistinen ja poliittisesti motivoitu väkivalta olisi aina tuomittu suoraviivaisesti, on kuultu myös kaikuja äärioikeiston agendasta. Juuri äärioikeistolaisessa propagandassa annetaan ymmärtää, että maahanmuutolla voisi selittää yhteiskunnan ongelmia.

Feministinen puolue odottaa poliittiselta johdolta ja viranomaisilta nopeita toimia inhimillisen turvallisuustilanteen parantamiseksi. Jokaisen on voitava elää ilman pelkoa. Tähän työhön tarvitaan päättäjien ja viranomaisten lisäksi meitä kaikkia. Rakennetaan yhdessä turvallinen ja väkivallaton Suomi meille kaikille. Puhutaan ja puututaan. Pysäytetään rasismi ja väkivalta yhdessä.

 

KannanototKatju Aro