Ilmastopolitiikka on tulevaisuuspolitiikkaa - Feministinen puolue haluaa nuorten äänet kuuluviin

Feministisen puolueen Helsingin valtuustoryhmän kannanotto

Viime viikolla Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tukea valtuutettu Atte Harjanteen (vihr) aloitetta ja asettaa kaupungin tavoitteeksi puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus vuoteen 2025 mennessä. Myös Feministinen puolue äänesti tavoitteen puolesta - onhan ilmastonmuutoksen ehkäisy mitä suurimmassa määrin ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Ilmastopakolaisuus koskettaa ankarimmin köyhiä, naisia ja alkuperäiskansoja, vaikka 80 prosenttia historiallisista hiilidioksidipäästöistä on länsimaiden tuotosta. Siksi Feministisen puoleen periaateohjelmassa todetaan, että Suomen on sitouduttava kestävän kehityksen periaatteisiin ja huolehdittava niiden kunnianhimoisesta toimeenpanosta. Lisäksi ilmastonmuutos on sukupolvikysymys: ilmastonmuutoksen torjumisesta päättävät aikuiset, mutta mikäli ilmastopolitiikka epäonnistuu, kantavat seurauksia nuoret.

Liha- ja maitotuotteiden mittavasta hiilijalanjäljestä on olemassa kattavasti tutkimusnäyttöä. Kasvispainotteinen ruoka pienentää hiilijalanjälkeä, mistä syystä sen suosiminen on ilmastoteko. Tästä huolimatta äänenpainot valtuustosalissa olivat paikoin kriittisiä ja äänestystulos oli täpärä: liha- ja maitotuotteiden puolittamista puoltava aloite palautettiin valmisteluun äänin 42-39. Feministisen puolueen varavaltuutettu Nelli Ruotsalainen huomioi puheenvuorossaan ilmastopolitiikan sukupolvinäkökulman. Ruotsalainen kommentoi: “Ilmastonmuutoksen hillitseminen tarvitsee välittömästi isoja, rakenteellisia toimia. On absurdia, että se sukupolvi, joka ei tule näkemään ilmastonmuutoksen aiheuttamia tragedioita ja vahinkoa, pistää tässä vaiheessa kapuloita rattaisiin kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edessä.”

Nuoret ovat ympäri Eurooppaa heränneet ilmastonmuutokseen ja sen ehkäisyyn. Tämän sukupolven nuorten ilmastoaktivismi sai alkunsa syksyllä 2018, kun ruotsalainen Greta Thunberg aloitti joka perjantaisen ilmastolakkonsa. Oppituntien sijaan Thunberg istuu perjantaisin Tukholman valtiopäivätalon edessä painostaakseen päättäjiä. Nuorten ilmastoaktivismi on levinnyt myös Suomeen. Se kumpuaa aidosta huolesta ja ahdistuksesta. Päättäjät toimivat nuorten mielestä liian verkkaisesti ja päämäärättömästi. Nuorten yhteiskunnallinen liikehdintä on konkreettinen osoitus siitä, että kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tarvitaan välittömästi.

Kaupunkipolitiikassa liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen on hyvä alku. Tarvitsemme kuitenkin lisää tekoja ja päätöksenteossa tulee kuulla nuorten huolta. Sillä ilmastopolitiikka on tulevaisuuspolitiikkaa, ja nuorten ääni on tulevaisuuden ääni.

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu kuluvan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi.


Feministinen puolue