Katja Mölsä: Sama palkka samanarvoisesta työstä – naisvaltaisten alojen palkat vastaamaan työn vaativuutta!

Feministisen puolueen Vantaan piirin puheenjohtaja Katja Mölsä puhumassa #eileikkirahaa-mielenosoituksessa.

Feministisen puolueen Vantaan piirin puheenjohtaja Katja Mölsä puhumassa #eileikkirahaa-mielenosoituksessa.

Samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa alasta riippumatta ja sukupuolesta riippumatta. Näin on säädetty tasa-arvolaissa. Tällä hetkellä naisvaltaisten alojen palkoista suurin osa on kuitenkin liian alhaisia. Alojen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutustasoa.

Sama palkka samasta työstä on perus- ja ihmisoikeuskysymys. Siksi naisvaltaisten alojen palkkoja tulee korottaa, jotta ne vastaisivat paremmin työn vaativuutta ja kuormittavuutta. Ja näin ei ole tehty lastentarhanopettajien palkkojen kanssa. Palkkakehitys on pysähtynyt. Mutta työn kuormittavuus on lisääntynyt.

Matala palkka ei houkuttele jäämään alalle. Vakinaisia tehtäviä päiväkodeissa ei saada täytettyä. Pääkaupunkiseudulla avoimia paikkoja on noin 600. Lisäksi 40% lastentarhanopettajista harkitsee alan vaihtoa.

Vantaalla jossa asun, paikkoja on avoinna reilu 150. Avointen paikkojen ongelmaa ei Vantaan varhaiskasvatusjohtajan mielestä ratkaista palkankorotuksilla. Silti naapurikunnassa Tuusulassa, jossa palkka on n. 200 euroa kuukaudessa parempi, on paljon päteviä hakijoita.

Jos emme saa varhaiskasvatuksen ammattilaisia päiväkoteihin, herää kysymys: onko tämä laadukasta varhaiskasvatusta? Laadukas varhaiskasvatus rakentaa pohjan lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella varmistetaan, että jokainen lapsi saa hyvän alun elämälle. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä.

Lastentarhanopettajien pedagogisen työn arvostuksen puute näkyy päiväkodeissa, lasten arjessa.
Lapset tarvitsevat turvallisen arjen pysyvien ja työhönsä sitoutuneiden aikuisten kanssa. He tarvitsevat aikuisia, jotka osaavat tunnistaa lapsen kohtaamat mahdolliset haasteet ja erityistarpeet.

Lapset tarvitsevat huolenpitoa ja tukea ja ammattimaisten kasvattajien osaamista. Henkilökunnan, joka on sitoutunut työhönsä ja saa siitä riittävää palkkaa, niin että he myös pysyvät alalla ja siinä päiväkodissa, jossa he työskentelevät. Ja luovat pysyviä luottamussuhteita lasten kanssa.

Olen itse nähnyt miten henkilökunnan vaihtuvuus vaikuttaa negatiivisesti päiväkoti-ikäiseen. Eikä se ole mukavaa, kun kyseessä on oma lapsi. Olen myös nähnyt, että tätä työtä tehdään sydämellä, kiitos siitä teille. Mutta se ei riitä. Tämä työ on oikeaa työtä ja siitä tulee maksaa oikeaa palkkaa.

Lapsen saama tuki ja siitä saatu hyvinvointi päiväkodista voi kantaa pitkälle aikuisuuteen. Nämä ovat niitä ensiaskelia kohti täyttä elämää, joka kuuluu kaikille. Varhaiskasvatus tulisi nähdä investointina hyvinvointiin. Sijoittamalla varhaiskasvatukseen, valitsemme rakentaa hyvinvointia niin lapsillemme, heitä hoitaville ihmisille kuin itsellemme. Sijoittamalla varhaiskasvatukseen, sijoitamme lastemme elämään, uusiutuvaan yhteiskuntaan ja naisten työllisyyteen.

Enkä itse pienten lasten äitinä tiedä parempaa sijoituskohdetta kuin lapset ja heidän hyvinvointinsa. Tämän vastuun tulee näkyä myös palkassa. Hyvinvointi kuuluu kaikille, myös lapsille ja heidän lastentarhanopettajilleen.

Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Katja Mölsän pitämä puhe #eileikkirahaa-mielenosoituksessa Helsingissä 21.4.2018.

Feministinen puolue