Kasvava Feministinen puolue pitää kiinni ihmisoikeuksien toteutumisesta

Feministisen puolueen kolmas puoluekokous pidetään viikonloppuna 24.–25.8. Espoossa. Tärkeimpänä kaksipäiväisen kokouksen asialistalla on puolueen puheenjohtajiston ja hallituksen sekä ensimmäistä kertaa myös puoluevaltuuskunnan valinta. Lisäksi luvassa on keskustelua puolueen tulevaisuuden näkymistä. 

Suomen poliittinen ilmapiiri on kevään eduskuntavaalien myötä muuttunut ihmisoikeusmyönteisemmäksi, mutta kaikkien kohdalla ihmisoikeudet eivät vielä toteudu. Suomen pakolaispolitiikan linja jatkuu tiukkana ja esimerkiksi translain uudistus on yhä kesken. Feministisen puolueen tehtävälistalla on pitää ihmisoikeudet poliittisen keskustelun ytimessä sekä huolehtia osaltaan siitä, että jo annetuista lupauksista pidetään kiinni. Seuraavaksi puolue tähtää vuoden 2021 kuntavaaleihin.

Puolueen puheenjohtajaksi on ehdolla nykyinen puheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Katju Aro ilman vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajuudesta ja puoluevaltuuskunnan johtopaikoista tullaan sen sijaan käymään tiukka vaali. Tehtäviin ovat ehdolla muun muassa eduskuntavaaleissa ehdolla olleet Anu-Saari Gomez, Emilia Taskinen, Linnea Tuominen ja Anni Rolig. Puolue valitsee myös ensimmäistä kertaa puoluesihteerin.

Feministinen puolue jatkaa kasvuaan kansanliikkeenä. Kaikille jäsenille avoin puoluekokous noudattaa puolueen matalan kynnyksen periaatetta, jossa kaikkia kannustetaan osallistumaan puolueen päätöksentekoon.

Aika: 24.–25. elokuuta 2019, klo 10.00-15.00

Paikka: Opinmäen koulutus- ja vapaa-ajan keskus, Suurpelto, Espoo.  

Tila on esteetön.

Lehdistö on tervetullut osallistumaan kokoukseen sen koko keston ajalta. Poliittiset linjapuheet pidetään lauantaina alkaen klo 11 ja henkilövaalit käydään sunnuntaina alkaen klo 13.

Puoluekokouksen materiaaleihin ja ehdokkaisiin voi tutustua täällä:

www.feministinenpuolue.fi/puoluekokous

www.feministinenpuolue.fi/ehdokkaat

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Veera Nurmenniemi