Feministisen puolueen Katju Aro: “Helsingin tulee olla turvallinen kaupunki myös väkivaltaa kokeneelle”

Tiedote

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä perustetaan matalan kynnyksen palvelukeskus väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

Euroopan perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan 30 prosenttia 18–74-vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä. Sisäministeriön tuore raportti puolestaan nostaa naisiin kohdistuvan väkivallan esille yhtenä tärkeimmistä turvallisuuskysymyksistä. Samalla Suomi on saanut kansainvälisiltä toimijoilta useita huomautuksia siitä, että toimet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ovat olleet riittämättömiä.

“Helsingin nykyiset palvelut eivät ole riittäviä, eivätkä ne vastaa kuntien yhä tiukempaa velvoitetta tehdä kaikkensa naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan poistamiseksi”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Monipuolisten palvelujen tarjoaminen samalta luukulta madaltaa kynnystä hakea apua. Palvelupisteitä tarvitaan myös siksi, että pääkaupunkiseudulla turvakodit ovat olleet täynnä – vuonna 2017 asiakas käännytettiin turvakodin ovelta 1003 kertaa. Matalan kynnyksen palvelupiste voisi selvittää turvakotitilanteen asiakkaan kanssa ja huolehtia siitä, että hän ei jää ilman tukea, mikäli turvakotipaikkaa ei löydy.

Feministinen puolue esittää, että matalan kynnyksen palvelukeskus tulisi suunnata kaikille kaupunkilaisille sukupuolesta riippumatta. Palvelukeskuksessa tulee lisäksi huomioida myös erityisen haavoittuvat ryhmät, kuten vammaiset henkilöt ja maahanmuuttajat.

“Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan 6 % suomalaisista kokee väkivaltaa vuosittain, Helsingissä tämä tarkoittaa väkilukuun suhteutettuna 38 600 asukasta. Jos Helsinki haluaa strategiansa mukaisesti olla turvallinen kaupunki, sen on oltava sitä kaikille”, Aro sanoo.

Valtuustoaloite etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Asia palaa valtuuston käsiteltäväksi syksyllä.

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue