Kannanotto: Aktiivimalli kumottava – tilalle tukea, ei rangaistuksia

Feministinen puolue vaatii tammikuun alussa voimaan tullutta työttömyysturvan aktiivimallia kumottavaksi. Malli kertoo hallituksen syvästä epäluottamuksesta ihmisiä kohtaan ja paljastaa karulla tavalla työttömiin liitetyt leimaavat asenteet. Tätä hallitus pyrkii ratkomaan sanktioilla ja rangaistuksilla tuen ja kannustamisen sijaan.

Oikeus työhön on perusoikeus, mutta aktiivimalli siirtää vastuun sekä työttömyydestä että työllistymisestä yhteiskunnalta yksilölle. Se on ongelmallinen muun muassa seuraavista syistä:

Ensinnäkin, aktiivimalli vastaa huonosti tämän päivän työelämän haasteisiin. Työelämän muutoksen ja työn digitalisoitumisen myötä yhteiskunnasta on poistunut tarve osalle niistä ammateista, joihin ihmiset ovat kouluttautuneet. Työmarkkinoita leimaa epävarmuus, pätkätyöt ja epäsäännölliset työajat ja tämä koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja. Vaikeasti työllistyvien ihmisryhmien kuten maahanmuuttajien, vammaisten henkilöiden, pitkäaikaissairaiden ja kotona pitkään lapsia hoitaneiden naisten oletetaan aktiivimallissa pystyvän työllistymään muiden kanssa samoilla ehdoilla. Todellisuudessa malli tulee leikkaamaan tukea juuri näiltä haavoittuvimmilta ihmisryhmiltä.

Toiseksi, aktiivimalli ei tunnista sitä arkea, jossa työttömät elävät.  Vuonna 2016 toteutettu päätös rajoittaa työttömien lasten oikeutta päivähoitoon vaikeuttaa vanhempien mahdollisuuksia hankkia aktiivimallin vaatimia väliaikaisia työtehtäviä ja löytää lapselle nopeasti hoitopaikka.

Kolmanneksi, aktiivimalli ei tee mitään työllistymisen tukemiseksi ja edistämiseksi. Mallin hyväksymiä työllistämispalveluita ei ole riittävästi saatavilla ja joillain alueilla niiden piiriin on käytännössä mahdoton päästä. Työllistämispalveluihin luvatut lisäresurssit saadaan hallituksen lainsäätämisen jälkeen annettujen kommenttien perusteella myöhässä, jos ollenkaan.

Feministinen puolue ajaa työllisyyspolitiikkaa, jonka pohjana on jokaisen ihmisen yhdenvertaisuus, työttömän henkilökohtainen tukeminen ja työnhakijan itsenäisen aseman vahvistaminen. Työllistämistä edistävien reformien tulee vastata työnteon muuttuneisiin tapoihin, alueellisiin haasteisiin ja sen tulee tietoisesti edistää eri ihmisryhmien erilaisia mahdollisuuksia työllistyä.

Työttömien leimaamisen ja syrjinnän on loputtava. Työllisyyden parantaminen on meidän kaikkien vastuulla, ei vain heidän, jotka ovat tällä hetkellä työttöminä.

Katju Aro