Selvityspyyntö itsenäisyyspäivän mielenosoituksista käynnisti laillisuustarkastuksen

Tiedote

Poliisihallitus aloittaa selvityksen itsenäisyyspäivän lastentapahtuman siirtämistä koskeneesta päätöksestään. Päätöksen laillisuus päätettiin selvittää Feministisen puolueen puheenjohtajan, kaupunginvaltuutettu Katju Aron tekemän selvityspyynnön johdosta.

Poliisi päätti tällä viikolla siirtää lapsille tarkoitetun yleisötilaisuuden äärioikeistolaisen 612-kulkueen tieltä vedoten mielenosoituksen aiemmin tekemään ilmoitukseen ja perinteisyyteen. Siirtäminen oli mahdollista kaupungin purettua sopimuksensa lastentapahtuman kanssa.

”Pormestari Jan Vapaavuori kehotti luottamaan poliisin ratkaisuun asiassa. Poliisin linjaus ei kuitenkaan minun tulkintani mukaan ollut lain hengen mukainen. Siksi pyysin poliisilta selvityksen asiasta. Arvostan sitä, että sain vastauksen nopeasti ja että päätöksen laillisuus halutaan selvittää”, Katju Aro sanoo.

Asialla on Aron mukaan merkitystä tilanteessa, jossa väkivaltaiseksi tiedetyn äärioikeiston mielenosoitukset ovat lisääntyneet sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kaupunkitilaa vallataan Helsingissäkin tavalla, joka estää muita käyttämästä sitä. Hän toivoo laillisuusselvityksen tarkentavan kokoontumislain tulkintaa ja nostavan esiin lainsäädännön puutteet.

”Kaupunkitilan haltuunotto ja sen tuoma pelotevaikutus on keskeinen osa äärioikeistolaisen liikkeen strategiaa. Avoimet, liberaalit demokratiat ovat sen edessä haavoittuvaisia, jos niiden lainsäädäntö ei ole ajan tasalla. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja riippuvaisia toisistaan: sananvapaus on yksi oikeus, mutta yhtä tärkeä on oikeus olla joutumatta ihmisryhmään kohdistuvan vihan kohteeksi omalla kotikadulla.”

Aro halusi myös selvityksen siitä painostiko poliisi Helsingin Tukkutoria purkamaan lastentapahtuman kanssa tehdyn sopimuksen, kuten julkisuudessa on esitetty. Mielenosoituksen ja yleisötilaisuuden yhteentörmäyksessä mielenosoituksen tulisi kokoontumislain perusteluiden mukaan väistää, mikäli yleisötilaisuudella on asiasta sopimus maanomistajan kanssa.

Poliisihallituksen laillisuusvalvonta vastasi selvityspyyntöön kahdessa päivässä seuraavasti: ”Poliisihallitus on päättänyt ottaa asian viestinne perusteella selvittelyyn laillisuusvalvonta-asiana. Asian käsittely etenee siten, että Poliisihallitus pyytää Helsingin poliisilaitoksen vastaavilta virkamiehiltä selvityksen asiasta sekä pyytää poliisilaitosta antamaan asiasta oman lausuntonsa. Näiden asiakirjojen toimittamisen jälkeen Poliisihallitus antaa asiassa oman ratkaisunsa.”

Laillisuusvalvonta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on kuusi kuukautta.

 

Poliisihallitukselle ja Helsingin poliisilaitokselle 5.12. toimitettu selvityspyyntö:

Hyvä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, 
hyvät vastaavat päättäjät Helsingin poliisilaitoksella,

Huomenna äärioikeisto ottaa Helsingissä haltuun kolme eri toria ja useat eri kadut. Muut kaupunkilaiset joutuvat väistämään heidän tieltään: Töölössä, Hakaniemessä, Kampissa ja kaikilla pääkulkuväylillä.

Kaikissa kolmessa kulkueessa tullee aiempien vuosien mukaisesti olemaan mukana myös juuri lakkautetun PVL:n jäseniä. Oikeuden päätöksen mukaan PVL "ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Yhdistys panettelee ja solvaa kansanryhmiä ja levittää vihapuhetta". Vaikka oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, on PVL:n aiheuttama turvallisuusriski kaikille kaupunkilaisille kiistaton.

Puolustan perustuslain takaamaa sananvapauden suojaa viimeiseen asti, ja myös jokaisen oikeutta esittää vastenmielisiä ja ikäviä mielipiteitä. Mutta perustuslaki takaa myös meille muille oikeuden olla suojassa ihmisvihalta, jota edistetään laittomin keinoin.

Poliisi on nyt ratkaissut asian niin, että kaikki kulkueet sallitaan ja muut tapahtumat väistävät tarvittaessa niiden tieltä. Myös tapahtuma, jossa maankäytöstä yleisötilaisuuden käyttöön oli sovittu sen omistajan kanssa.

Laissa kokoontumisvapaudesta – joka on tärkeä, suojeltava oikeus – todetaan, että turvallisuutta uhkaava mielenosoitus voidaan poliisin toimesta siirtää. Poliisin ratkaisun myötä turvallisuutta uhkaava mielenosoitus on kuitenkin juuri se, jonka sallittiin jäädä paikoilleen muiden väistäessä. Meidän kaikkien turvallisuutta uhkaa se, että väkivaltaiseksi tiedetty äärioikeisto marssii Helsingin kaduilla, täysin riippumatta siitä harjoittavatko he väkivaltaa kulkueen aikana. Charlottesvillen aseistetut mielenosoittajat ovat esimerkki äärioikeiston mielenosoituksesta, jonka on tarkoitus uhata jo pelkällä läsnäolollaan.

Kokoontumisvapautta koskevan lain perusteluissa todetaan myös olevan selvää, että "omistajan tai haltijan kanssa tehty sopimus alueen käytöstä yleisötilaisuuden järjestämiseen saisi etusijan suhteessa samassa paikassa järjestettäväksi ilmoitettuun yleiseen kokoukseen". Tämän tulisi tarkoittaa, että Töölön lastentapahtuman tekemä sopimus Helsingin Tukkutorin kanssa ohittaa tärkeysjärjestyksessä aiemmin tehdyn ilmoituksen mielenosoituksesta. Nyt kuitenkin on esitetty, että sen sijaan, että poliisi olisi kunnioittanut tätä sopimusta, se olisi painostanut Tukkutoria sanoutumaan siitä irti. Pitääkö tämä paikkansa? Käsittääkseni ilman sopimuksen perumista poliisi ei ainakaan lain perusteluiden valossa olisi voinut ohjata lastentapahtumaa toisaalle.

Kenen puolelle laintulkinta tässä asiassa siis todellisuudessa asettuu? Onko poliisin harkinta ollut riittävää? Tästä kaipaan nyt myös kaupungin päättäjänä lisätietoa. Ja koska asialla on yleistä painoarvoa, tulee päätöksen perustelut avata julkisuudessa selkeämmin nyt – jo ennen oikeuteen tehtyä valitusta.

Lisäksi on selvitettävä Tukkutoriin kohdistuneen väitetyn painostuksen luonne. Sitä ei voi eikä tule missään tilanteessa hyväksyä.

Vastaustanne odottaen,
Katju Aro
Puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu
Feministinen puolue

Selvityspyynnössä viitattiin alunperin kolmeen eri kulkueeseen, koska kulkueiden reiteistä oli tuolloin vielä epäselvyyttä. Kulkueita oli lopulta kaksi. PVL:n aktiivit marssivat molemmissa.

Lisätiedot asiassa: Katju Aro, katju.aro@feministinenpuolue.fi, p. 045 133 6012

Feministinen puolue