Kandidater även i Esbo, Vanda och Åbo

Våra första kommunalvalskandidater i Esbo, Vanda och Åbo är nu bekräftade. Vi deltar alltså i valet på åtminstone fyra orter.

Kandidaterna i Esbo är Aino-Maija Hiltunen, Sirpa Acquah och Maija Haapala. I Vanda är våra kandidater Katja Mölsä, Päivi Helakallio-Ranta och Anne Kolehmainen. Mari Säisä och Maria “Rittis” Ikola är våra kandidater i Åbo och Seidi Haarla i Taivassalo. Vid partistyrelsens möte onsdagen den 15 februari bekräftades även Aulikki Isra Lehtinen som partiets kandidat i Helsingfors.

 

Veera Nurmenniemi