Helsingin tuleva budjetti vaarantaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin

Tiedote

Feministinen puolue ei kannata kaupunginhallituksen esitystä Helsingin budjetiksi vuodelle 2019. Puolueen mukaan tiukka budjettiraami tulee vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kaupunginhallituksen budjettiesitystä vuodelle 2019. Peruspalveluista leikkaava budjetti vaarantaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja yhdenvertaisen saatavuuden. Erityisen huolissaan Feministinen puolue on lastensuojelun ja kotihoidon määrärahoista, jotka eivät kasva riittävästi tarpeen ja asukasluvun mukana.

“Haluaisimme, että ‘maailman toimivimmassa kaupungissa’ ei tarvitsisi jatkuvasti lukea lehtiotsikoita inhimillistä tragedioista, jotka ovat seurausta alimitoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Juuri julkaistu THL:n seurantatutkimus vuonna 1997 syntyneistä nuorista kertoo syrjäytymisen ylisukupolvisesta periytymisestä. Tärkeimpiä keinoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja lapsiköyhyyden katkaisemiseen ovat laadukas varhaiskasvatus ja riittävä resursointi koulutukseen, perhepalveluihin ja lastensuojeluun.

“Tukea tarvittaisiin lisää nimenomaan lapsen ensitaipaleelle: kotiin, kouluun ja ennaltaehkäisevään työhön. Näistäkin palveluista Helsinki on kuitenkin nyt tuottavuustavoitteensa mukaisesti leikkaamassa”, Aro sanoo.

Hyvänä asiana puolue pitää naisvaltaisille aloille erillismäärärahoista osoitettuja palkankorotuksia, vaikka pitääkin niitä riittämättöminä paikkaamaan sosiaalityön ja päiväkotien työntekijäpulaa. Puolue moittii kuitenkin sitä, että strategian mukaiselle tasa-arvohankkeelle ei lupauksista huolimatta löytynyt riittävästi rahaa.

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, p. 045 133 6012.
Feministisen puolueen ryhmäpuheenvuoro luettavissa Katju Aron blogissa.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue