Feministinen puolue haluaa kaikille nuorille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa sukupuoleen katsomatta

Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona Feministisen puolueen aloitetta muuttaa liikuntapaikkojen pukuhuonetilat jokaisen sukupuolen tarpeet huomioiviksi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona 13.2. Feministisen puolueen varavaltuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen Helsingin kaupungin ylläpitämien uimahallien ja pukuhuonetilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi. Aloite edellyttää Helsingin kaupunkia kartoittamaan, miten yhdenvertaisuus toteutuu sen ylläpitämissä liikuntatiloissa sekä laatimaan yhteenvedon tarvittavista muutostöistä ja niiden kustannuksista.

“Aloitteessa on kysymys ennen kaikkea nuorten oikeudesta harrastaa. Siksi tarvitaan pukuhuonetiloja, jotka luovat turvallisen ympäristön harrastamiselle ja osallistumiselle sukupuoleen katsomatta,” sanoo Ruotsalainen, joka on itsekin Helsingin jalkapalloseuran kasvatti.

Helsingin kaupunki on strategiassaan sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallistavaa toimintatapaa. Aloite tukee kaupunkistrategian tavoitteita konkreettisesti esittämällä intiimitilojen uudelleenmerkintöjä, yksityisten pukukoppien lisäämistä ja sukupuolittamattomien wc-tilojen lisäämistä erillisinä uusina tiloina. Kyse ei siis ole mittavista muutoksista.

“Yhdenvertainen osallistuminen tuottaa hyvinvointia. Toimivat palvelut takaavat fyysisesti ja psyykkisesti terveellisempiä kaupunkilaisia”, toteaa Ruotsalainen.

Feministinen puolue haluaa sukupuolesta riippumatta turvata jokaisen kaupunkilaisen mahdollisuuden osallistua harrastamiseen ja liikuntatoimintaan. Aloite on konkreettinen askel kohti entistä yhdenvertaisempaa Helsinkiä.

Feministisen puolueen politiikan perustana ovat syrjimättömyys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus. Tammikuussa 2017 rekisteröity puolue osallistuu kuluvan vuoden sisällä niin eduskuntavaaleihin, maakuntavaaleihin kuin eurovaaleihinkin. www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue